آزمون کشورها اروپایی

europakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورهای اروپایی از آلبانیا تا قبرس میباشد. شهرها،‌دریاچه ها و دیگر موارد مورد پرسش واقع نگردیده است.

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Dwalin
  1681 نمره کسب شده
 • 2
  TLBG
  1674 نمره کسب شده
 • 3
  Odaringa
  1655 نمره کسب شده
 • 4
  Herm
  1610 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1602 نمره کسب شده
 • 6
  knilch
  1599 نمره کسب شده
 • 7
  Yjuoones
  1593 نمره کسب شده
 • 8
  Al Capone
  1573 نمره کسب شده
 • 9
  Kaschbalkobf
  1568 نمره کسب شده
 • 10
  TOTTI
  1547 نمره کسب شده
 • 11
  arnika
  1545 نمره کسب شده
 • 12
  Pus
  1536 نمره کسب شده
 • 13
  F I N C H E N
  1531 نمره کسب شده
 • 14
  Friesenjung67
  1529 نمره کسب شده
 • 15
  Nein
  1528 نمره کسب شده
 • 16
  Ramon
  1517 نمره کسب شده
 • 17
  Franky
  1516 نمره کسب شده
 • 18
  Xchen
  1512 نمره کسب شده
 • 19
  lojinn
  1509 نمره کسب شده
 • 20
  bulliroth
  1504 نمره کسب شده
 • 21
  Baba Yetu
  1499 نمره کسب شده
 • 22
  Utxi
  1498 نمره کسب شده
 • 23
  Hermine Granger
  1496 نمره کسب شده
 • 24
  Masty
  1490 نمره کسب شده
 • 25
  Kris
  1481 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1911 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1904 نمره کسب شده
 • 3
  CanLuka
  1871 نمره کسب شده
 • 4
  HeXeRMaN
  1859 نمره کسب شده
 • 5
  Marilyn
  1838 نمره کسب شده
 • 6
  Schöner Stein
  1835 نمره کسب شده
 • 7
  Seazzon
  1790 نمره کسب شده
 • 8
  bandit1976
  1785 نمره کسب شده
 • 8
  Lwmx
  1785 نمره کسب شده
 • 10
  Amadeus
  1769 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات