آزمون کشورها اروپایی

europakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورهای اروپایی از آلبانیا تا قبرس میباشد. شهرها،‌دریاچه ها و دیگر موارد مورد پرسش واقع نگردیده است.

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Kasoo
  1686 نمره کسب شده
 • 2
  Styffmaster69
  1655 نمره کسب شده
 • 3
  Spiros
  1646 نمره کسب شده
 • 4
  knilch
  1642 نمره کسب شده
 • 5
  Bier um Vier
  1610 نمره کسب شده
 • 6
  AlexRick
  1576 نمره کسب شده
 • 7
  drdrdrcxrdx
  1555 نمره کسب شده
 • 8
  sdcas
  1549 نمره کسب شده
 • 9
  Hoi
  1548 نمره کسب شده
 • 10
  marylou
  1539 نمره کسب شده
 • 11
  Lukas
  1536 نمره کسب شده
 • 12
  Andromeda
  1525 نمره کسب شده
 • 13
  Niklas
  1522 نمره کسب شده
 • 14
  super
  1518 نمره کسب شده
 • 14
  cvcvd
  1518 نمره کسب شده
 • 16
  okay
  1514 نمره کسب شده
 • 17
  Rick
  1513 نمره کسب شده
 • 18
  TOTTI
  1503 نمره کسب شده
 • 19
  sepp
  1498 نمره کسب شده
 • 20
  you not 15th F
  1494 نمره کسب شده
 • 21
  Xpert79
  1488 نمره کسب شده
 • 21
  nick
  1488 نمره کسب شده
 • 23
  Nilli
  1477 نمره کسب شده
 • 24
  Mörmoosen
  1469 نمره کسب شده
 • 25
  Ben
  1468 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1911 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1904 نمره کسب شده
 • 3
  CanLuka
  1871 نمره کسب شده
 • 4
  Eracute
  1862 نمره کسب شده
 • 5
  HeXeRMaN
  1859 نمره کسب شده
 • 6
  Marilyn
  1838 نمره کسب شده
 • 7
  Schöner Stein
  1835 نمره کسب شده
 • 7
  sunpower
  1835 نمره کسب شده
 • 9
  FCB
  1832 نمره کسب شده
 • 10
  Goethe
  1821 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات