آزمون کشورها اروپایی

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورهای اروپایی از آلبانیا تا قبرس میباشد. شهرها،‌دریاچه ها و دیگر موارد مورد پرسش واقع نگردیده است.

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  FCB
  1760 نمره کسب شده
 • 2
  Amadeus
  1756 نمره کسب شده
 • 3
  bandit1976
  1681 نمره کسب شده
 • 4
  mango
  1659 نمره کسب شده
 • 5
  Dwalin
  1644 نمره کسب شده
 • 6
  Herm
  1636 نمره کسب شده
 • 7
  IAM HUNTING
  1619 نمره کسب شده
 • 8
  masleni
  1606 نمره کسب شده
 • 9
  TOTTI
  1597 نمره کسب شده
 • 10
  Via Valencia
  1585 نمره کسب شده
 • 11
  Al Capone
  1549 نمره کسب شده
 • 12
  knilch
  1548 نمره کسب شده
 • 13
  Liger
  1545 نمره کسب شده
 • 14
  mimi
  1543 نمره کسب شده
 • 15
  insta yas1n7
  1542 نمره کسب شده
 • 16
  Aleks
  1533 نمره کسب شده
 • 17
  Sushi
  1530 نمره کسب شده
 • 18
  marylou
  1525 نمره کسب شده
 • 19
  nahdran
  1518 نمره کسب شده
 • 20
  Béne
  1517 نمره کسب شده
 • 21
  bulliroth
  1511 نمره کسب شده
 • 22
  Gaucho
  1506 نمره کسب شده
 • 23
  MarleneReif
  1503 نمره کسب شده
 • 24
  kallekoschinski
  1497 نمره کسب شده
 • 25
  Marina
  1493 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1911 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1904 نمره کسب شده
 • 3
  CanLuka
  1871 نمره کسب شده
 • 4
  HeXeRMaN
  1859 نمره کسب شده
 • 5
  Marilyn
  1838 نمره کسب شده
 • 6
  Schöner Stein
  1835 نمره کسب شده
 • 7
  Seazzon
  1790 نمره کسب شده
 • 8
  bandit1976
  1785 نمره کسب شده
 • 8
  Lwmx
  1785 نمره کسب شده
 • 10
  Amadeus
  1769 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات