آزمون کشورها اروپایی

europakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورهای اروپایی از آلبانیا تا قبرس میباشد. شهرها،‌دریاچه ها و دیگر موارد مورد پرسش واقع نگردیده است.

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Lilly
  1673 نمره کسب شده
 • 2
  Al Capone
  1665 نمره کسب شده
 • 3
  Baumi
  1656 نمره کسب شده
 • 4
  RoadTo
  1651 نمره کسب شده
 • 5
  Pfiffikus
  1645 نمره کسب شده
 • 6
  Schuschan
  1636 نمره کسب شده
 • 7
  knilch
  1634 نمره کسب شده
 • 8
  Bier um Vier
  1629 نمره کسب شده
 • 9
  Herm
  1623 نمره کسب شده
 • 10
  Dieter
  1619 نمره کسب شده
 • 11
  OLMA
  1610 نمره کسب شده
 • 12
  KallesaurusRex
  1602 نمره کسب شده
 • 13
  TOTTI
  1589 نمره کسب شده
 • 14
  DerOstfriese
  1571 نمره کسب شده
 • 15
  Twisted Sister
  1556 نمره کسب شده
 • 16
  alex
  1551 نمره کسب شده
 • 17
  sigma.lol
  1550 نمره کسب شده
 • 18
  Dina
  1532 نمره کسب شده
 • 19
  Dabudi
  1529 نمره کسب شده
 • 20
  Chef
  1525 نمره کسب شده
 • 21
  Kati
  1510 نمره کسب شده
 • 21
  asdf
  1510 نمره کسب شده
 • 23
  athene
  1506 نمره کسب شده
 • 24
  Butterfinger
  1501 نمره کسب شده
 • 25
  Johnny
  1493 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1911 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1904 نمره کسب شده
 • 3
  CanLuka
  1871 نمره کسب شده
 • 4
  Eracute
  1862 نمره کسب شده
 • 5
  HeXeRMaN
  1859 نمره کسب شده
 • 6
  Marilyn
  1838 نمره کسب شده
 • 7
  Schöner Stein
  1835 نمره کسب شده
 • 7
  sunpower
  1835 نمره کسب شده
 • 9
  FCB
  1832 نمره کسب شده
 • 10
  Goethe
  1821 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات