آزمون کشورها اروپایی

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورهای اروپایی از آلبانیا تا قبرس میباشد. شهرها،‌دریاچه ها و دیگر موارد مورد پرسش واقع نگردیده است.

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1705 نمره کسب شده
 • 2
  bandit1976
  1628 نمره کسب شده
 • 3
  Andi
  1605 نمره کسب شده
 • 4
  LauMei
  1597 نمره کسب شده
 • 5
  Leon
  1596 نمره کسب شده
 • 6
  Herm
  1591 نمره کسب شده
 • 7
  hurz
  1564 نمره کسب شده
 • 8
  nahdran
  1556 نمره کسب شده
 • 9
  marylou
  1549 نمره کسب شده
 • 10
  Phoenix87
  1531 نمره کسب شده
 • 11
  fac
  1530 نمره کسب شده
 • 12
  Niedlichkeit
  1529 نمره کسب شده
 • 13
  Hummel Hummel
  1522 نمره کسب شده
 • 14
  Lufthansa
  1517 نمره کسب شده
 • 15
  ig nudem_ky
  1515 نمره کسب شده
 • 15
  Dröni
  1515 نمره کسب شده
 • 17
  Pus
  1508 نمره کسب شده
 • 18
  Supie
  1505 نمره کسب شده
 • 19
  JSI1963
  1501 نمره کسب شده
 • 20
  Ole Bremseth
  1499 نمره کسب شده
 • 20
  Ramon
  1499 نمره کسب شده
 • 22
  ekke
  1497 نمره کسب شده
 • 23
  Follfosten
  1492 نمره کسب شده
 • 24
  oli
  1491 نمره کسب شده
 • 25
  jackitsch
  1488 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1911 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1904 نمره کسب شده
 • 3
  CanLuka
  1871 نمره کسب شده
 • 4
  HeXeRMaN
  1859 نمره کسب شده
 • 5
  Marilyn
  1838 نمره کسب شده
 • 6
  Schöner Stein
  1835 نمره کسب شده
 • 7
  Seazzon
  1790 نمره کسب شده
 • 8
  bandit1976
  1785 نمره کسب شده
 • 8
  Lwmx
  1785 نمره کسب شده
 • 10
  Amadeus
  1769 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات