آزمون کشورها اروپایی

europakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورهای اروپایی از آلبانیا تا قبرس میباشد. شهرها،‌دریاچه ها و دیگر موارد مورد پرسش واقع نگردیده است.

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  bandit1976
  1684 نمره کسب شده
 • 2
  Campino
  1661 نمره کسب شده
 • 3
  MBaku
  1655 نمره کسب شده
 • 4
  knilch
  1648 نمره کسب شده
 • 5
  TOTTI
  1642 نمره کسب شده
 • 6
  Giraffo
  1638 نمره کسب شده
 • 6
  Ole Bremseth
  1638 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1628 نمره کسب شده
 • 9
  Peppercorn
  1624 نمره کسب شده
 • 10
  Herm
  1616 نمره کسب شده
 • 11
  Slowbro
  1614 نمره کسب شده
 • 12
  Kilian
  1612 نمره کسب شده
 • 12
  Niklas165
  1612 نمره کسب شده
 • 14
  Kitty
  1607 نمره کسب شده
 • 15
  Ahmo72
  1606 نمره کسب شده
 • 16
  framedrop
  1603 نمره کسب شده
 • 17
  ANdrulius
  1578 نمره کسب شده
 • 18
  Jones
  1574 نمره کسب شده
 • 19
  Fn_LMG
  1573 نمره کسب شده
 • 20
  cameleon
  1571 نمره کسب شده
 • 21
  LMG 5b
  1566 نمره کسب شده
 • 21
  Rathmann
  1566 نمره کسب شده
 • 23
  5komma2
  1565 نمره کسب شده
 • 24
  marylou
  1549 نمره کسب شده
 • 25
  Luftnachoben
  1548 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1911 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1904 نمره کسب شده
 • 3
  CanLuka
  1871 نمره کسب شده
 • 4
  HeXeRMaN
  1859 نمره کسب شده
 • 5
  Marilyn
  1838 نمره کسب شده
 • 6
  Schöner Stein
  1835 نمره کسب شده
 • 6
  sunpower
  1835 نمره کسب شده
 • 8
  FCB
  1832 نمره کسب شده
 • 9
  Goethe
  1821 نمره کسب شده
 • 10
  Eracute
  1803 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات