آزمون کشورها اروپایی

europakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورهای اروپایی از آلبانیا تا قبرس میباشد. شهرها،‌دریاچه ها و دیگر موارد مورد پرسش واقع نگردیده است.

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Mädmägsch
  1708 نمره کسب شده
 • 2
  Esophagus
  1679 نمره کسب شده
 • 3
  Al Capone
  1678 نمره کسب شده
 • 4
  Herm
  1671 نمره کسب شده
 • 5
  knilch
  1654 نمره کسب شده
 • 6
  TOTTI
  1642 نمره کسب شده
 • 7
  BDP
  1619 نمره کسب شده
 • 8
  Sualkserua
  1618 نمره کسب شده
 • 9
  Braunbär
  1577 نمره کسب شده
 • 10
  Alina
  1573 نمره کسب شده
 • 11
  kooko
  1570 نمره کسب شده
 • 12
  schorschi
  1529 نمره کسب شده
 • 13
  marylou
  1520 نمره کسب شده
 • 14
  grashopper
  1516 نمره کسب شده
 • 15
  klausi
  1512 نمره کسب شده
 • 16
  Mike1975
  1509 نمره کسب شده
 • 16
  Merlin.007
  1509 نمره کسب شده
 • 18
  Betz
  1506 نمره کسب شده
 • 19
  Marv
  1504 نمره کسب شده
 • 20
  city wok
  1498 نمره کسب شده
 • 21
  BePi
  1496 نمره کسب شده
 • 22
  super
  1495 نمره کسب شده
 • 23
  Eva Seibt
  1490 نمره کسب شده
 • 24
  bambule
  1489 نمره کسب شده
 • 25
  Hippo
  1487 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1911 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1904 نمره کسب شده
 • 3
  CanLuka
  1871 نمره کسب شده
 • 4
  Eracute
  1862 نمره کسب شده
 • 5
  HeXeRMaN
  1859 نمره کسب شده
 • 6
  Marilyn
  1838 نمره کسب شده
 • 7
  Schöner Stein
  1835 نمره کسب شده
 • 7
  sunpower
  1835 نمره کسب شده
 • 9
  FCB
  1832 نمره کسب شده
 • 10
  Goethe
  1821 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات