آزمون کشورها اروپایی

europakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورهای اروپایی از آلبانیا تا قبرس میباشد. شهرها،‌دریاچه ها و دیگر موارد مورد پرسش واقع نگردیده است.

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Giraffo
  1684 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1659 نمره کسب شده
 • 3
  Joj der coole
  1648 نمره کسب شده
 • 4
  ГАЛЯ
  1646 نمره کسب شده
 • 5
  Ole Bremseth
  1642 نمره کسب شده
 • 6
  Al Capone
  1627 نمره کسب شده
 • 7
  Hasenpfeffer622
  1624 نمره کسب شده
 • 7
  Русские тут
  1624 نمره کسب شده
 • 9
  TOTTI
  1614 نمره کسب شده
 • 10
  Joj
  1612 نمره کسب شده
 • 11
  Bier um Vier
  1599 نمره کسب شده
 • 12
  Max B
  1598 نمره کسب شده
 • 13
  CCalli
  1594 نمره کسب شده
 • 14
  Joe Pasande
  1584 نمره کسب شده
 • 15
  TGB
  1576 نمره کسب شده
 • 16
  JDaut
  1566 نمره کسب شده
 • 17
  marylou
  1561 نمره کسب شده
 • 18
  Pus
  1556 نمره کسب شده
 • 19
  nahdran
  1554 نمره کسب شده
 • 20
  Luftnachoben
  1550 نمره کسب شده
 • 21
  Ramon
  1549 نمره کسب شده
 • 22
  Yaros
  1548 نمره کسب شده
 • 23
  Dödl
  1546 نمره کسب شده
 • 24
  bulliroth
  1543 نمره کسب شده
 • 24
  Trymacs
  1543 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1911 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1904 نمره کسب شده
 • 3
  CanLuka
  1871 نمره کسب شده
 • 4
  HeXeRMaN
  1859 نمره کسب شده
 • 5
  Marilyn
  1838 نمره کسب شده
 • 6
  Schöner Stein
  1835 نمره کسب شده
 • 6
  sunpower
  1835 نمره کسب شده
 • 8
  FCB
  1832 نمره کسب شده
 • 9
  Goethe
  1821 نمره کسب شده
 • 10
  Amadeus
  1800 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات