آزمون کشورها اروپایی

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورهای اروپایی از آلبانیا تا قبرس میباشد. شهرها،‌دریاچه ها و دیگر موارد مورد پرسش واقع نگردیده است.

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1818 نمره کسب شده
 • 2
  bandit1976
  1745 نمره کسب شده
 • 3
  Andi
  1668 نمره کسب شده
 • 4
  Yannick
  1634 نمره کسب شده
 • 5
  Herm
  1632 نمره کسب شده
 • 6
  hurz
  1618 نمره کسب شده
 • 7
  marylou
  1617 نمره کسب شده
 • 8
  Thomas Dorn
  1604 نمره کسب شده
 • 9
  Zipfelmitze
  1587 نمره کسب شده
 • 10
  alex
  1582 نمره کسب شده
 • 11
  Döner Alibaba
  1569 نمره کسب شده
 • 12
  FredieDede
  1565 نمره کسب شده
 • 13
  Elch
  1563 نمره کسب شده
 • 14
  Kubiii
  1541 نمره کسب شده
 • 15
  i hoid
  1530 نمره کسب شده
 • 16
  Thur
  1511 نمره کسب شده
 • 17
  Pus
  1501 نمره کسب شده
 • 18
  Lvozocker
  1498 نمره کسب شده
 • 19
  Ramon
  1497 نمره کسب شده
 • 19
  Olsson
  1497 نمره کسب شده
 • 21
  ekke
  1495 نمره کسب شده
 • 22
  JohnyJohny
  1491 نمره کسب شده
 • 23
  JePeKo
  1488 نمره کسب شده
 • 24
  Aaron
  1482 نمره کسب شده
 • 25
  Maggus
  1480 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1911 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1904 نمره کسب شده
 • 3
  CanLuka
  1871 نمره کسب شده
 • 4
  HeXeRMaN
  1859 نمره کسب شده
 • 5
  Marilyn
  1838 نمره کسب شده
 • 6
  Schöner Stein
  1835 نمره کسب شده
 • 7
  Seazzon
  1790 نمره کسب شده
 • 8
  bandit1976
  1785 نمره کسب شده
 • 8
  Lwmx
  1785 نمره کسب شده
 • 10
  Amadeus
  1769 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات