آزمون کشورها اروپایی

europakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورهای اروپایی از آلبانیا تا قبرس میباشد. شهرها،‌دریاچه ها و دیگر موارد مورد پرسش واقع نگردیده است.

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  MarzoK
  1803 نمره کسب شده
 • 2
  Herm
  1717 نمره کسب شده
 • 3
  Han Solo
  1692 نمره کسب شده
 • 4
  rei
  1691 نمره کسب شده
 • 5
  BBBerlin
  1682 نمره کسب شده
 • 6
  KnlichKannNix
  1681 نمره کسب شده
 • 7
  knilch
  1670 نمره کسب شده
 • 8
  BaumiKannNix
  1667 نمره کسب شده
 • 9
  Pfifikusunfähig
  1636 نمره کسب شده
 • 10
  Baumi
  1630 نمره کسب شده
 • 11
  Pfiffikus
  1611 نمره کسب شده
 • 12
  Rübi
  1587 نمره کسب شده
 • 13
  Türkei EM.1
  1566 نمره کسب شده
 • 14
  luckylou
  1545 نمره کسب شده
 • 15
  Miss GHG
  1510 نمره کسب شده
 • 16
  Mörmoosen
  1508 نمره کسب شده
 • 17
  Gabo
  1498 نمره کسب شده
 • 18
  Rolex
  1496 نمره کسب شده
 • 19
  JitteryFinch628
  1490 نمره کسب شده
 • 20
  Bernhardt
  1489 نمره کسب شده
 • 21
  Hallo Velo
  1488 نمره کسب شده
 • 22
  Luftnachoben
  1480 نمره کسب شده
 • 23
  HStolz
  1478 نمره کسب شده
 • 23
  Sebi K.
  1478 نمره کسب شده
 • 25
  MärkischerKreis
  1476 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1911 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1904 نمره کسب شده
 • 3
  CanLuka
  1871 نمره کسب شده
 • 4
  Eracute
  1862 نمره کسب شده
 • 5
  HeXeRMaN
  1859 نمره کسب شده
 • 6
  Marilyn
  1838 نمره کسب شده
 • 7
  Schöner Stein
  1835 نمره کسب شده
 • 7
  sunpower
  1835 نمره کسب شده
 • 9
  FCB
  1832 نمره کسب شده
 • 10
  Goethe
  1821 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات