آزمون کشورها اروپایی

europakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورهای اروپایی از آلبانیا تا قبرس میباشد. شهرها،‌دریاچه ها و دیگر موارد مورد پرسش واقع نگردیده است.

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Peacemaker
  1723 نمره کسب شده
 • 2
  Giraffo
  1659 نمره کسب شده
 • 3
  Duobraue
  1655 نمره کسب شده
 • 4
  Jollix
  1628 نمره کسب شده
 • 5
  Ole Bremseth
  1625 نمره کسب شده
 • 6
  Superhirn
  1613 نمره کسب شده
 • 7
  knilch
  1607 نمره کسب شده
 • 8
  HHoonigan
  1605 نمره کسب شده
 • 9
  Al Capone
  1593 نمره کسب شده
 • 10
  TOTTI
  1592 نمره کسب شده
 • 10
  Wow4ik
  1592 نمره کسب شده
 • 12
  Hamyr
  1585 نمره کسب شده
 • 13
  Trudi
  1579 نمره کسب شده
 • 13
  Fil31
  1579 نمره کسب شده
 • 15
  Darkman
  1573 نمره کسب شده
 • 16
  Herm
  1568 نمره کسب شده
 • 17
  Monobraue
  1563 نمره کسب شده
 • 18
  estebansolo
  1562 نمره کسب شده
 • 19
  Andu
  1560 نمره کسب شده
 • 20
  B4U3RJ3NS
  1557 نمره کسب شده
 • 21
  marylou
  1556 نمره کسب شده
 • 22
  Lehnbach
  1553 نمره کسب شده
 • 23
  Pus
  1550 نمره کسب شده
 • 24
  Oss
  1549 نمره کسب شده
 • 25
  Mäxchen
  1541 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1911 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1904 نمره کسب شده
 • 3
  CanLuka
  1871 نمره کسب شده
 • 4
  HeXeRMaN
  1859 نمره کسب شده
 • 5
  Marilyn
  1838 نمره کسب شده
 • 6
  Schöner Stein
  1835 نمره کسب شده
 • 6
  sunpower
  1835 نمره کسب شده
 • 8
  FCB
  1832 نمره کسب شده
 • 9
  Goethe
  1821 نمره کسب شده
 • 10
  Eracute
  1803 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات