آزمون کشورها اروپایی

europakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورهای اروپایی از آلبانیا تا قبرس میباشد. شهرها،‌دریاچه ها و دیگر موارد مورد پرسش واقع نگردیده است.

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Han Solo
  1698 نمره کسب شده
 • 2
  TOTTI
  1655 نمره کسب شده
 • 3
  BBBerlin
  1645 نمره کسب شده
 • 4
  knilch
  1640 نمره کسب شده
 • 5
  alex
  1609 نمره کسب شده
 • 6
  Garvin
  1564 نمره کسب شده
 • 6
  Marco
  1564 نمره کسب شده
 • 8
  Baumi
  1549 نمره کسب شده
 • 9
  tupaking
  1547 نمره کسب شده
 • 10
  mberninger
  1542 نمره کسب شده
 • 10
  leo
  1542 نمره کسب شده
 • 12
  NiAl26
  1540 نمره کسب شده
 • 12
  Pfiffikus
  1540 نمره کسب شده
 • 14
  nikolaus
  1536 نمره کسب شده
 • 15
  ChristianBMW
  1532 نمره کسب شده
 • 16
  athene
  1522 نمره کسب شده
 • 17
  reaps_sim
  1518 نمره کسب شده
 • 18
  Dhadön
  1514 نمره کسب شده
 • 19
  Babbo Sidney
  1512 نمره کسب شده
 • 20
  Ben
  1510 نمره کسب شده
 • 21
  Matti
  1508 نمره کسب شده
 • 22
  Tom Hardy
  1506 نمره کسب شده
 • 23
  Chef
  1504 نمره کسب شده
 • 24
  Bubi
  1496 نمره کسب شده
 • 25
  leonie
  1490 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1911 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1904 نمره کسب شده
 • 3
  CanLuka
  1871 نمره کسب شده
 • 4
  Eracute
  1862 نمره کسب شده
 • 5
  HeXeRMaN
  1859 نمره کسب شده
 • 6
  Marilyn
  1838 نمره کسب شده
 • 7
  Schöner Stein
  1835 نمره کسب شده
 • 7
  sunpower
  1835 نمره کسب شده
 • 9
  FCB
  1832 نمره کسب شده
 • 10
  Goethe
  1821 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات