آزمون کشورها اروپایی

europakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورهای اروپایی از آلبانیا تا قبرس میباشد. شهرها،‌دریاچه ها و دیگر موارد مورد پرسش واقع نگردیده است.

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Jabba
  1701 نمره کسب شده
 • 2
  TLBG
  1699 نمره کسب شده
 • 3
  Campino
  1692 نمره کسب شده
 • 4
  VW 1303
  1686 نمره کسب شده
 • 5
  knilch
  1676 نمره کسب شده
 • 6
  Herm
  1664 نمره کسب شده
 • 7
  Schwede
  1659 نمره کسب شده
 • 8
  TOTTI
  1658 نمره کسب شده
 • 9
  Ole Bremseth
  1642 نمره کسب شده
 • 10
  ibrahimovic
  1581 نمره کسب شده
 • 11
  grashopper
  1579 نمره کسب شده
 • 12
  Unterhosenwicht
  1569 نمره کسب شده
 • 13
  MCT
  1542 نمره کسب شده
 • 14
  HannesSeineMom
  1540 نمره کسب شده
 • 14
  ALEX
  1540 نمره کسب شده
 • 16
  randy disher
  1538 نمره کسب شده
 • 17
  super
  1537 نمره کسب شده
 • 18
  Ole
  1532 نمره کسب شده
 • 19
  Luftnachoben
  1524 نمره کسب شده
 • 20
  KINGK
  1519 نمره کسب شده
 • 21
  Tobi
  1514 نمره کسب شده
 • 22
  BABAHAFT
  1493 نمره کسب شده
 • 23
  Balou
  1491 نمره کسب شده
 • 24
  Mörmoosen
  1489 نمره کسب شده
 • 25
  Allie
  1475 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1911 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1904 نمره کسب شده
 • 3
  CanLuka
  1871 نمره کسب شده
 • 4
  HeXeRMaN
  1859 نمره کسب شده
 • 5
  Marilyn
  1838 نمره کسب شده
 • 6
  Schöner Stein
  1835 نمره کسب شده
 • 6
  sunpower
  1835 نمره کسب شده
 • 8
  FCB
  1832 نمره کسب شده
 • 9
  Goethe
  1821 نمره کسب شده
 • 10
  Haunsberg
  1808 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات