آزمون کشورها اروپایی

europakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورهای اروپایی از آلبانیا تا قبرس میباشد. شهرها،‌دریاچه ها و دیگر موارد مورد پرسش واقع نگردیده است.

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1715 نمره کسب شده
 • 2
  Dwalin
  1687 نمره کسب شده
 • 3
  Tom.BTSV
  1658 نمره کسب شده
 • 4
  Masty
  1649 نمره کسب شده
 • 5
  Herm
  1642 نمره کسب شده
 • 6
  Giraffo
  1633 نمره کسب شده
 • 7
  knilch
  1616 نمره کسب شده
 • 7
  Al Capone
  1616 نمره کسب شده
 • 9
  TOTTI
  1610 نمره کسب شده
 • 10
  Praktikant.TLG
  1596 نمره کسب شده
 • 11
  Pus
  1577 نمره کسب شده
 • 12
  jagermaniac
  1573 نمره کسب شده
 • 13
  julie
  1570 نمره کسب شده
 • 14
  TGB
  1554 نمره کسب شده
 • 15
  Jan
  1549 نمره کسب شده
 • 16
  arnika
  1545 نمره کسب شده
 • 17
  Ramon
  1533 نمره کسب شده
 • 18
  BgK
  1523 نمره کسب شده
 • 18
  TorcidaSplit
  1523 نمره کسب شده
 • 20
  marylou
  1521 نمره کسب شده
 • 21
  Baba Yetu
  1513 نمره کسب شده
 • 22
  Kaschbalkobf
  1509 نمره کسب شده
 • 23
  Ole Bremseth
  1503 نمره کسب شده
 • 23
  Benno
  1503 نمره کسب شده
 • 25
  Balou
  1501 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1911 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1904 نمره کسب شده
 • 3
  CanLuka
  1871 نمره کسب شده
 • 4
  HeXeRMaN
  1859 نمره کسب شده
 • 5
  Marilyn
  1838 نمره کسب شده
 • 6
  Schöner Stein
  1835 نمره کسب شده
 • 7
  Seazzon
  1790 نمره کسب شده
 • 8
  bandit1976
  1785 نمره کسب شده
 • 8
  Lwmx
  1785 نمره کسب شده
 • 10
  Amadeus
  1769 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات