آزمون کشورها اروپایی

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورهای اروپایی از آلبانیا تا قبرس میباشد. شهرها،‌دریاچه ها و دیگر موارد مورد پرسش واقع نگردیده است.

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1743 نمره کسب شده
 • 2
  bandit1976
  1678 نمره کسب شده
 • 3
  Bier um Vier
  1665 نمره کسب شده
 • 4
  Herm
  1613 نمره کسب شده
 • 5
  CPK
  1597 نمره کسب شده
 • 6
  Al Capone
  1593 نمره کسب شده
 • 7
  omg
  1590 نمره کسب شده
 • 8
  TOTTI
  1575 نمره کسب شده
 • 9
  marylou
  1573 نمره کسب شده
 • 10
  Topatigh
  1563 نمره کسب شده
 • 11
  JSI1963
  1555 نمره کسب شده
 • 11
  Olsson
  1555 نمره کسب شده
 • 13
  eZ Win bitch
  1545 نمره کسب شده
 • 14
  huen
  1535 نمره کسب شده
 • 15
  KoenigAuV
  1520 نمره کسب شده
 • 16
  omegalul
  1515 نمره کسب شده
 • 17
  Supie
  1502 نمره کسب شده
 • 18
  TUI ist cool
  1495 نمره کسب شده
 • 19
  ekke
  1491 نمره کسب شده
 • 19
  Stefy
  1491 نمره کسب شده
 • 21
  Seppl
  1488 نمره کسب شده
 • 22
  moppel
  1487 نمره کسب شده
 • 23
  Pus
  1485 نمره کسب شده
 • 24
  Ramon
  1483 نمره کسب شده
 • 25
  Lena
  1480 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1911 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1904 نمره کسب شده
 • 3
  CanLuka
  1871 نمره کسب شده
 • 4
  HeXeRMaN
  1859 نمره کسب شده
 • 5
  Marilyn
  1838 نمره کسب شده
 • 6
  Schöner Stein
  1835 نمره کسب شده
 • 7
  Seazzon
  1790 نمره کسب شده
 • 8
  bandit1976
  1785 نمره کسب شده
 • 8
  Lwmx
  1785 نمره کسب شده
 • 10
  Amadeus
  1769 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات