آزمون کشورها اروپایی

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورهای اروپایی از آلبانیا تا قبرس میباشد. شهرها،‌دریاچه ها و دیگر موارد مورد پرسش واقع نگردیده است.

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1729 نمره کسب شده
 • 2
  bandit1976
  1629 نمره کسب شده
 • 3
  YannickBurggraf
  1616 نمره کسب شده
 • 4
  Andi
  1602 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1576 نمره کسب شده
 • 6
  Herm
  1568 نمره کسب شده
 • 7
  Elch
  1553 نمره کسب شده
 • 8
  nahdran
  1540 نمره کسب شده
 • 8
  hurz
  1540 نمره کسب شده
 • 10
  marylou
  1537 نمره کسب شده
 • 10
  ekke
  1537 نمره کسب شده
 • 12
  FredieDede
  1507 نمره کسب شده
 • 12
  Seppl
  1507 نمره کسب شده
 • 14
  Pus
  1500 نمره کسب شده
 • 15
  Tv Magic
  1499 نمره کسب شده
 • 16
  Ramon
  1498 نمره کسب شده
 • 17
  drebe
  1493 نمره کسب شده
 • 18
  DEUTZ
  1484 نمره کسب شده
 • 19
  JSI1963
  1479 نمره کسب شده
 • 20
  hamilton
  1464 نمره کسب شده
 • 21
  Lena
  1462 نمره کسب شده
 • 22
  dr.no
  1449 نمره کسب شده
 • 23
  Thur
  1448 نمره کسب شده
 • 24
  flusenhannes
  1440 نمره کسب شده
 • 24
  Ramos
  1440 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1911 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1904 نمره کسب شده
 • 3
  CanLuka
  1871 نمره کسب شده
 • 4
  HeXeRMaN
  1859 نمره کسب شده
 • 5
  Marilyn
  1838 نمره کسب شده
 • 6
  Schöner Stein
  1835 نمره کسب شده
 • 7
  Seazzon
  1790 نمره کسب شده
 • 8
  bandit1976
  1785 نمره کسب شده
 • 8
  Lwmx
  1785 نمره کسب شده
 • 10
  Amadeus
  1769 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات