آزمون کشورها اروپایی

europakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورهای اروپایی از آلبانیا تا قبرس میباشد. شهرها،‌دریاچه ها و دیگر موارد مورد پرسش واقع نگردیده است.

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Eracute
  1849 نمره کسب شده
 • 2
  Alpaka
  1727 نمره کسب شده
 • 3
  baum27
  1699 نمره کسب شده
 • 4
  Frosch
  1691 نمره کسب شده
 • 5
  knilch
  1682 نمره کسب شده
 • 6
  Norina
  1668 نمره کسب شده
 • 7
  Al Capone
  1665 نمره کسب شده
 • 8
  Jabba
  1655 نمره کسب شده
 • 8
  Spiros
  1655 نمره کسب شده
 • 8
  Xpert79
  1655 نمره کسب شده
 • 11
  Schillerlocke
  1651 نمره کسب شده
 • 12
  WürfelArmin
  1632 نمره کسب شده
 • 13
  Bier um Vier
  1629 نمره کسب شده
 • 14
  Herm
  1603 نمره کسب شده
 • 15
  Gadse
  1597 نمره کسب شده
 • 16
  Verry
  1572 نمره کسب شده
 • 17
  jeanser05
  1562 نمره کسب شده
 • 18
  Vlada Hilinskay
  1543 نمره کسب شده
 • 19
  bulliroth
  1533 نمره کسب شده
 • 20
  Анна
  1532 نمره کسب شده
 • 20
  grashopper
  1532 نمره کسب شده
 • 22
  Bassit
  1528 نمره کسب شده
 • 23
  super
  1514 نمره کسب شده
 • 24
  ALEX
  1508 نمره کسب شده
 • 24
  Dom
  1508 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1911 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1904 نمره کسب شده
 • 3
  CanLuka
  1871 نمره کسب شده
 • 4
  HeXeRMaN
  1859 نمره کسب شده
 • 5
  Eracute
  1849 نمره کسب شده
 • 6
  Marilyn
  1838 نمره کسب شده
 • 7
  Schöner Stein
  1835 نمره کسب شده
 • 7
  sunpower
  1835 نمره کسب شده
 • 9
  FCB
  1832 نمره کسب شده
 • 10
  Goethe
  1821 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات