آزمون کشورها اروپایی

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورهای اروپایی از آلبانیا تا قبرس میباشد. شهرها،‌دریاچه ها و دیگر موارد مورد پرسش واقع نگردیده است.

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Dr. Ulland
  1762 نمره کسب شده
 • 2
  dragonfoot
  1714 نمره کسب شده
 • 3
  bandit1976
  1696 نمره کسب شده
 • 4
  Herm
  1644 نمره کسب شده
 • 5
  CPK
  1640 نمره کسب شده
 • 6
  Morry
  1630 نمره کسب شده
 • 7
  Max Hünerbein
  1601 نمره کسب شده
 • 8
  roani
  1597 نمره کسب شده
 • 9
  Dwalin
  1596 نمره کسب شده
 • 10
  Seppl
  1595 نمره کسب شده
 • 11
  TOTTI
  1570 نمره کسب شده
 • 12
  knilch
  1569 نمره کسب شده
 • 13
  zitterbart
  1555 نمره کسب شده
 • 14
  Ole Bremseth
  1544 نمره کسب شده
 • 15
  JSI1963
  1537 نمره کسب شده
 • 16
  urmelwurmel647
  1532 نمره کسب شده
 • 17
  DEUTZ
  1531 نمره کسب شده
 • 18
  marylou
  1527 نمره کسب شده
 • 19
  rasOk
  1525 نمره کسب شده
 • 20
  Pus
  1518 نمره کسب شده
 • 21
  Fares
  1516 نمره کسب شده
 • 22
  BugerKingTaca
  1513 نمره کسب شده
 • 23
  scfan
  1512 نمره کسب شده
 • 24
  cappalolo
  1507 نمره کسب شده
 • 25
  Ramon
  1506 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1911 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1904 نمره کسب شده
 • 3
  CanLuka
  1871 نمره کسب شده
 • 4
  HeXeRMaN
  1859 نمره کسب شده
 • 5
  Marilyn
  1838 نمره کسب شده
 • 6
  Schöner Stein
  1835 نمره کسب شده
 • 7
  Seazzon
  1790 نمره کسب شده
 • 8
  bandit1976
  1785 نمره کسب شده
 • 8
  Lwmx
  1785 نمره کسب شده
 • 10
  Amadeus
  1769 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات