آزمون کشورها اروپایی

europakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورهای اروپایی از آلبانیا تا قبرس میباشد. شهرها،‌دریاچه ها و دیگر موارد مورد پرسش واقع نگردیده است.

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Coolniky123
  1679 نمره کسب شده
 • 1
  peter
  1679 نمره کسب شده
 • 3
  NKltsch
  1670 نمره کسب شده
 • 4
  knilch
  1656 نمره کسب شده
 • 5
  Al Capone
  1645 نمره کسب شده
 • 6
  Colonia
  1641 نمره کسب شده
 • 7
  Sortex
  1637 نمره کسب شده
 • 8
  colin
  1630 نمره کسب شده
 • 9
  Yarrak benim gö
  1609 نمره کسب شده
 • 10
  Herm
  1603 نمره کسب شده
 • 11
  Herr Stauch
  1586 نمره کسب شده
 • 12
  Gandolf Merlin
  1575 نمره کسب شده
 • 13
  athene
  1555 نمره کسب شده
 • 13
  asdf
  1555 نمره کسب شده
 • 15
  super
  1549 نمره کسب شده
 • 15
  Keku
  1549 نمره کسب شده
 • 17
  Zementa
  1539 نمره کسب شده
 • 18
  FC Heidenheim
  1533 نمره کسب شده
 • 19
  Mike1975
  1532 نمره کسب شده
 • 20
  Elke
  1526 نمره کسب شده
 • 21
  Irmi
  1524 نمره کسب شده
 • 22
  sascha
  1522 نمره کسب شده
 • 23
  Maschine
  1518 نمره کسب شده
 • 24
  KAB Passau
  1502 نمره کسب شده
 • 25
  jona
  1500 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1911 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1904 نمره کسب شده
 • 3
  CanLuka
  1871 نمره کسب شده
 • 4
  Eracute
  1862 نمره کسب شده
 • 5
  HeXeRMaN
  1859 نمره کسب شده
 • 6
  Marilyn
  1838 نمره کسب شده
 • 7
  Schöner Stein
  1835 نمره کسب شده
 • 7
  sunpower
  1835 نمره کسب شده
 • 9
  FCB
  1832 نمره کسب شده
 • 10
  Goethe
  1821 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات