آزمون سراسر دنیا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشور ها،‌ شهرها و مناطق دنیا میباشد. بگونه مثال: جزیره مالاگازی در کجا موقعیت دارد؟ دریای قرمز در کجا موقعیت دارد؟ جزیزه گلاپاگوس در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
قبل از اینکه بازی را شروع نمایید سطح دشواری بازی را انتخاب نمایید:

آسان

دشوار

 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  dragonfoot
  1632 نمره کسب شده
 • 2
  Brouno
  1592 نمره کسب شده
 • 3
  Herm
  1566 نمره کسب شده
 • 4
  Andi
  1560 نمره کسب شده
 • 4
  Bier um Vier
  1560 نمره کسب شده
 • 6
  Im Film
  1538 نمره کسب شده
 • 7
  Al Capone
  1533 نمره کسب شده
 • 8
  Michi37
  1528 نمره کسب شده
 • 9
  Ole Bremseth
  1520 نمره کسب شده
 • 10
  TOTTI
  1518 نمره کسب شده
 • 10
  A-man
  1518 نمره کسب شده
 • 12
  marylou
  1514 نمره کسب شده
 • 13
  Jusse
  1490 نمره کسب شده
 • 14
  WerIschErDenn
  1489 نمره کسب شده
 • 15
  Con
  1485 نمره کسب شده
 • 16
  Ostalbjunkie
  1482 نمره کسب شده
 • 17
  Calore
  1467 نمره کسب شده
 • 17
  Mrs. Geography
  1467 نمره کسب شده
 • 19
  Shiduro
  1450 نمره کسب شده
 • 20
  Dwalin
  1421 نمره کسب شده
 • 21
  Mike Oxlong
  1417 نمره کسب شده
 • 22
  eva
  1415 نمره کسب شده
 • 23
  Bellatella
  1407 نمره کسب شده
 • 23
  Fynn
  1407 نمره کسب شده
 • 25
  BgK
  1399 نمره کسب شده
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1520 نمره کسب شده
 • 2
  wwm
  1450 نمره کسب شده
 • 3
  Al Capone
  1428 نمره کسب شده
 • 4
  Bier um Vier
  1420 نمره کسب شده
 • 5
  Pus
  1419 نمره کسب شده
 • 6
  Ramon
  1411 نمره کسب شده
 • 7
  Thur
  1401 نمره کسب شده
 • 8
  TOTTI
  1384 نمره کسب شده
 • 9
  sauzahn
  1351 نمره کسب شده
 • 10
  Illy
  1279 نمره کسب شده
 • 11
  Sören
  1266 نمره کسب شده
 • 12
  Ehrenfels
  1247 نمره کسب شده
 • 13
  Artschi
  1232 نمره کسب شده
 • 14
  bobanovic
  1229 نمره کسب شده
 • 15
  denny
  1226 نمره کسب شده
 • 15
  Hans der kanns
  1226 نمره کسب شده
 • 17
  Diego
  1212 نمره کسب شده
 • 18
  Shiduro
  1190 نمره کسب شده
 • 19
  gshaj
  1185 نمره کسب شده
 • 20
  hakan
  1174 نمره کسب شده
 • 21
  Pfeiffer
  1151 نمره کسب شده
 • 22
  Reisender
  1143 نمره کسب شده
 • 23
  basler
  1111 نمره کسب شده
 • 24
  So long
  1102 نمره کسب شده
 • 25
  Zauberer
  1090 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  dragonfoot
  1793 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1788 نمره کسب شده
 • 3
  Boritz
  1737 نمره کسب شده
 • 4
  Marilyn
  1731 نمره کسب شده
 • 5
  HeXeRMaN
  1699 نمره کسب شده
 • 6
  michael33
  1684 نمره کسب شده
 • 7
  FC Bayern
  1681 نمره کسب شده
 • 8
  AG85
  1673 نمره کسب شده
 • 9
  Didi
  1671 نمره کسب شده
 • 9
  Goethe
  1671 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  ag85
  1550 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1529 نمره کسب شده
 • 5
  wwm
  1529 نمره کسب شده
 • 7
  michael33
  1522 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1518 نمره کسب شده
 • 9
  PETZI
  1512 نمره کسب شده
 • 10
  Waidi
  1508 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات