آزمون سراسر دنیا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشور ها،‌ شهرها و مناطق دنیا میباشد. بگونه مثال: جزیره مالاگازی در کجا موقعیت دارد؟ دریای قرمز در کجا موقعیت دارد؟ جزیزه گلاپاگوس در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
قبل از اینکه بازی را شروع نمایید سطح دشواری بازی را انتخاب نمایید:

آسان

دشوار

 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  dragonfoot
  1655 نمره کسب شده
 • 2
  Body Admin
  1616 نمره کسب شده
 • 3
  Bier um Vier
  1592 نمره کسب شده
 • 4
  Andi
  1591 نمره کسب شده
 • 5
  Herm
  1541 نمره کسب شده
 • 6
  TOTTI
  1531 نمره کسب شده
 • 7
  marylou
  1518 نمره کسب شده
 • 8
  Sieg
  1493 نمره کسب شده
 • 9
  Supie
  1490 نمره کسب شده
 • 10
  FUCHSI
  1478 نمره کسب شده
 • 11
  Con
  1470 نمره کسب شده
 • 12
  Calore
  1455 نمره کسب شده
 • 13
  sauzahn
  1450 نمره کسب شده
 • 14
  Mrs. Geography
  1445 نمره کسب شده
 • 15
  Dr Kn0ck
  1442 نمره کسب شده
 • 16
  Marcus N
  1437 نمره کسب شده
 • 17
  Hase
  1422 نمره کسب شده
 • 18
  Joringel
  1399 نمره کسب شده
 • 19
  MUHER
  1395 نمره کسب شده
 • 20
  Sylvester
  1386 نمره کسب شده
 • 21
  Dom but better
  1380 نمره کسب شده
 • 22
  tommy
  1368 نمره کسب شده
 • 23
  psps
  1354 نمره کسب شده
 • 24
  Tivoli
  1349 نمره کسب شده
 • 25
  Berni
  1347 نمره کسب شده
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1545 نمره کسب شده
 • 2
  wwm
  1431 نمره کسب شده
 • 3
  Al Capone
  1420 نمره کسب شده
 • 4
  Thur
  1406 نمره کسب شده
 • 5
  Ramon
  1401 نمره کسب شده
 • 6
  hurz
  1391 نمره کسب شده
 • 7
  TOTTI
  1375 نمره کسب شده
 • 8
  Pus
  1365 نمره کسب شده
 • 9
  Gin 13
  1339 نمره کسب شده
 • 9
  Illy
  1339 نمره کسب شده
 • 9
  Oma 78
  1339 نمره کسب شده
 • 12
  sauzahn
  1301 نمره کسب شده
 • 13
  Marcus N
  1220 نمره کسب شده
 • 14
  Herr Mann
  1209 نمره کسب شده
 • 15
  sasa
  1186 نمره کسب شده
 • 16
  surumu
  1184 نمره کسب شده
 • 17
  Hehn
  1137 نمره کسب شده
 • 18
  atayo
  1133 نمره کسب شده
 • 19
  acatenango
  1129 نمره کسب شده
 • 20
  GeoTheo
  1125 نمره کسب شده
 • 21
  RWN
  1120 نمره کسب شده
 • 22
  Staudigl
  1111 نمره کسب شده
 • 23
  Bernhardin
  1107 نمره کسب شده
 • 24
  Zauberer
  1088 نمره کسب شده
 • 25
  Vivaldi
  1036 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  dragonfoot
  1793 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1788 نمره کسب شده
 • 3
  Boritz
  1737 نمره کسب شده
 • 4
  Marilyn
  1731 نمره کسب شده
 • 5
  HeXeRMaN
  1699 نمره کسب شده
 • 6
  michael33
  1684 نمره کسب شده
 • 7
  FC Bayern
  1681 نمره کسب شده
 • 8
  AG85
  1673 نمره کسب شده
 • 9
  Didi
  1671 نمره کسب شده
 • 9
  Goethe
  1671 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  ag85
  1550 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1529 نمره کسب شده
 • 5
  wwm
  1529 نمره کسب شده
 • 7
  michael33
  1522 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1518 نمره کسب شده
 • 9
  PETZI
  1512 نمره کسب شده
 • 10
  Waidi
  1508 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات