آزمون سراسر دنیا

weltkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشور ها،‌ شهرها و مناطق دنیا میباشد. بگونه مثال: جزیره مالاگازی در کجا موقعیت دارد؟ دریای قرمز در کجا موقعیت دارد؟ جزیزه گلاپاگوس در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
قبل از اینکه بازی را شروع نمایید سطح دشواری بازی را انتخاب نمایید:

آسان

دشوار

 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  Herm
  1585 نمره کسب شده
 • 2
  Vanylius
  1584 نمره کسب شده
 • 3
  dr.no
  1560 نمره کسب شده
 • 4
  Wolf 359
  1559 نمره کسب شده
 • 5
  Al Capone
  1540 نمره کسب شده
 • 6
  knilch
  1535 نمره کسب شده
 • 7
  marylou
  1520 نمره کسب شده
 • 8
  Paul
  1510 نمره کسب شده
 • 9
  dimut
  1499 نمره کسب شده
 • 10
  Julio
  1478 نمره کسب شده
 • 11
  MarvinLeGott
  1469 نمره کسب شده
 • 12
  Morry
  1461 نمره کسب شده
 • 13
  BCRich
  1458 نمره کسب شده
 • 14
  ACDC
  1441 نمره کسب شده
 • 15
  Arminia
  1433 نمره کسب شده
 • 15
  Rolex
  1433 نمره کسب شده
 • 17
  dieter
  1431 نمره کسب شده
 • 18
  Tokai
  1422 نمره کسب شده
 • 19
  Vito
  1419 نمره کسب شده
 • 20
  Zamas
  1414 نمره کسب شده
 • 20
  Knörbel
  1414 نمره کسب شده
 • 22
  UKu
  1409 نمره کسب شده
 • 22
  meri
  1409 نمره کسب شده
 • 24
  Päonia
  1400 نمره کسب شده
 • 25
  Leon 47
  1398 نمره کسب شده
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  Pinky
  1536 نمره کسب شده
 • 2
  dr.no
  1500 نمره کسب شده
 • 3
  birke
  1494 نمره کسب شده
 • 4
  knilch
  1433 نمره کسب شده
 • 5
  Superhirn
  1404 نمره کسب شده
 • 6
  Pus
  1391 نمره کسب شده
 • 7
  Godfried Aduobe
  1372 نمره کسب شده
 • 8
  Al Capone
  1332 نمره کسب شده
 • 9
  Ramon
  1287 نمره کسب شده
 • 10
  Lasse Laufe
  1205 نمره کسب شده
 • 10
  Päonia
  1205 نمره کسب شده
 • 12
  Unterschicht
  1204 نمره کسب شده
 • 13
  Wilfried
  1202 نمره کسب شده
 • 14
  Степан С.
  1194 نمره کسب شده
 • 15
  gshaj
  1184 نمره کسب شده
 • 16
  Rolex
  1170 نمره کسب شده
 • 17
  Lankgeo
  1157 نمره کسب شده
 • 18
  Maamsadi
  1117 نمره کسب شده
 • 19
  Kojak
  1113 نمره کسب شده
 • 20
  mogo
  1108 نمره کسب شده
 • 21
  Holzwurm
  1072 نمره کسب شده
 • 22
  grandmaster
  1068 نمره کسب شده
 • 23
  So long
  1065 نمره کسب شده
 • 23
  Paul
  1065 نمره کسب شده
 • 25
  Zauberer
  1064 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  Julifrags
  1798 نمره کسب شده
 • 2
  dragonfoot
  1793 نمره کسب شده
 • 3
  Boritz
  1737 نمره کسب شده
 • 4
  FCB
  1731 نمره کسب شده
 • 4
  Marilyn
  1731 نمره کسب شده
 • 6
  nico
  1708 نمره کسب شده
 • 7
  Amadeus
  1699 نمره کسب شده
 • 7
  HeXeRMaN
  1699 نمره کسب شده
 • 9
  Goethe
  1694 نمره کسب شده
 • 10
  michael33
  1684 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  ag85
  1550 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  Pinky
  1536 نمره کسب شده
 • 6
  Didi
  1529 نمره کسب شده
 • 6
  wwm
  1529 نمره کسب شده
 • 8
  michael33
  1522 نمره کسب شده
 • 9
  Schwede
  1518 نمره کسب شده
 • 10
  knilch
  1514 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات