آزمون سراسر دنیا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشور ها،‌ شهرها و مناطق دنیا میباشد. بگونه مثال: جزیره مالاگازی در کجا موقعیت دارد؟ دریای قرمز در کجا موقعیت دارد؟ جزیزه گلاپاگوس در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
قبل از اینکه بازی را شروع نمایید سطح دشواری بازی را انتخاب نمایید:

آسان

دشوار

 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  dragonfoot
  1592 نمره کسب شده
 • 2
  Herm
  1571 نمره کسب شده
 • 3
  boso
  1570 نمره کسب شده
 • 4
  Bastifantasti
  1565 نمره کسب شده
 • 5
  king wawo
  1558 نمره کسب شده
 • 6
  knilch
  1554 نمره کسب شده
 • 7
  Karakal
  1551 نمره کسب شده
 • 8
  TOTTI
  1530 نمره کسب شده
 • 9
  Chicharito
  1529 نمره کسب شده
 • 10
  Al Capone
  1504 نمره کسب شده
 • 11
  Iris S
  1464 نمره کسب شده
 • 12
  okidoki
  1459 نمره کسب شده
 • 13
  Bea
  1457 نمره کسب شده
 • 14
  dimut
  1443 نمره کسب شده
 • 14
  Porter Rix
  1443 نمره کسب شده
 • 16
  wolfi
  1441 نمره کسب شده
 • 17
  Anton Reckmann
  1428 نمره کسب شده
 • 18
  boban
  1426 نمره کسب شده
 • 18
  Yes
  1426 نمره کسب شده
 • 20
  Don Hubert
  1425 نمره کسب شده
 • 21
  Ciao
  1413 نمره کسب شده
 • 22
  deejay
  1407 نمره کسب شده
 • 23
  Grad egal
  1406 نمره کسب شده
 • 24
  IKKE
  1394 نمره کسب شده
 • 25
  Lina
  1390 نمره کسب شده
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1534 نمره کسب شده
 • 2
  TOTTI
  1463 نمره کسب شده
 • 3
  knilch
  1460 نمره کسب شده
 • 4
  birke
  1453 نمره کسب شده
 • 5
  Thur
  1428 نمره کسب شده
 • 6
  Ramon
  1367 نمره کسب شده
 • 7
  Pus
  1366 نمره کسب شده
 • 8
  boban
  1352 نمره کسب شده
 • 9
  Степан С.
  1344 نمره کسب شده
 • 10
  Dr. Lampe
  1339 نمره کسب شده
 • 11
  Illy
  1320 نمره کسب شده
 • 12
  Al Capone
  1317 نمره کسب شده
 • 13
  Bea
  1314 نمره کسب شده
 • 14
  king wawo
  1288 نمره کسب شده
 • 15
  Quax
  1275 نمره کسب شده
 • 16
  tommy
  1250 نمره کسب شده
 • 17
  KLM
  1210 نمره کسب شده
 • 18
  Rumbarack
  1203 نمره کسب شده
 • 19
  karibu
  1197 نمره کسب شده
 • 20
  sauzahn
  1150 نمره کسب شده
 • 21
  Godfried Aduobe
  1101 نمره کسب شده
 • 22
  Priamos
  1080 نمره کسب شده
 • 23
  Gönnung
  1059 نمره کسب شده
 • 23
  Zauberer
  1059 نمره کسب شده
 • 25
  Anton Reckmann
  1026 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  dragonfoot
  1793 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1788 نمره کسب شده
 • 3
  Boritz
  1737 نمره کسب شده
 • 4
  Marilyn
  1731 نمره کسب شده
 • 5
  HeXeRMaN
  1699 نمره کسب شده
 • 6
  michael33
  1684 نمره کسب شده
 • 7
  FC Bayern
  1681 نمره کسب شده
 • 8
  AG85
  1673 نمره کسب شده
 • 9
  Didi
  1671 نمره کسب شده
 • 9
  Goethe
  1671 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  ag85
  1550 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1529 نمره کسب شده
 • 5
  wwm
  1529 نمره کسب شده
 • 7
  michael33
  1522 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1518 نمره کسب شده
 • 9
  PETZI
  1512 نمره کسب شده
 • 10
  Waidi
  1508 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات