آزمون سراسر دنیا

weltkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشور ها،‌ شهرها و مناطق دنیا میباشد. بگونه مثال: جزیره مالاگازی در کجا موقعیت دارد؟ دریای قرمز در کجا موقعیت دارد؟ جزیزه گلاپاگوس در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
قبل از اینکه بازی را شروع نمایید سطح دشواری بازی را انتخاب نمایید:

آسان

دشوار

 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  Haunsberg
  1716 نمره کسب شده
 • 2
  Kriddy
  1645 نمره کسب شده
 • 3
  Jakuzsa
  1618 نمره کسب شده
 • 4
  Campino
  1609 نمره کسب شده
 • 5
  TOTTI
  1607 نمره کسب شده
 • 5
  Jabba
  1607 نمره کسب شده
 • 7
  knilch
  1584 نمره کسب شده
 • 8
  Herm
  1580 نمره کسب شده
 • 9
  Eberhofer
  1579 نمره کسب شده
 • 10
  Al Capone
  1572 نمره کسب شده
 • 11
  Sieg
  1545 نمره کسب شده
 • 12
  M. B.
  1531 نمره کسب شده
 • 13
  marylou
  1500 نمره کسب شده
 • 14
  TaiwaneseKid
  1490 نمره کسب شده
 • 15
  dimut
  1483 نمره کسب شده
 • 16
  woof
  1467 نمره کسب شده
 • 17
  slowone
  1465 نمره کسب شده
 • 18
  super
  1454 نمره کسب شده
 • 19
  schaebsi
  1444 نمره کسب شده
 • 20
  Vivaldi
  1434 نمره کسب شده
 • 21
  Nomi
  1427 نمره کسب شده
 • 22
  meri
  1426 نمره کسب شده
 • 23
  Battlestar
  1425 نمره کسب شده
 • 23
  juhu
  1425 نمره کسب شده
 • 25
  Jonas Willman
  1417 نمره کسب شده
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  TOTTI
  1514 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1504 نمره کسب شده
 • 3
  Al Capone
  1487 نمره کسب شده
 • 4
  Jabba
  1442 نمره کسب شده
 • 5
  Godfried Aduobe
  1320 نمره کسب شده
 • 6
  Oma 80
  1279 نمره کسب شده
 • 7
  New Mexico
  1230 نمره کسب شده
 • 8
  T-Bone
  1221 نمره کسب شده
 • 9
  iFOAB
  1214 نمره کسب شده
 • 10
  Golem
  1206 نمره کسب شده
 • 10
  Opa 81
  1206 نمره کسب شده
 • 12
  Rouladenkönig
  1194 نمره کسب شده
 • 13
  GEO Schwitzer
  1185 نمره کسب شده
 • 14
  Päonia
  1182 نمره کسب شده
 • 15
  TSCHAKKA
  1180 نمره کسب شده
 • 16
  2CV Biturbo
  1166 نمره کسب شده
 • 17
  Rumbarack
  1142 نمره کسب شده
 • 18
  Karakal
  1136 نمره کسب شده
 • 19
  Frau Hölle
  1116 نمره کسب شده
 • 20
  Tommi
  1114 نمره کسب شده
 • 21
  perfetto
  1113 نمره کسب شده
 • 22
  Wagner Oper
  1105 نمره کسب شده
 • 23
  Wagner
  1080 نمره کسب شده
 • 24
  superbe
  1067 نمره کسب شده
 • 25
  Sharkoon
  1053 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  Julifrags
  1798 نمره کسب شده
 • 2
  dragonfoot
  1793 نمره کسب شده
 • 3
  Boritz
  1737 نمره کسب شده
 • 4
  FCB
  1731 نمره کسب شده
 • 4
  Marilyn
  1731 نمره کسب شده
 • 6
  Haunsberg
  1716 نمره کسب شده
 • 7
  nico
  1708 نمره کسب شده
 • 8
  Amadeus
  1699 نمره کسب شده
 • 8
  HeXeRMaN
  1699 نمره کسب شده
 • 10
  Goethe
  1694 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  ag85
  1550 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  Pinky
  1536 نمره کسب شده
 • 6
  Didi
  1529 نمره کسب شده
 • 6
  wwm
  1529 نمره کسب شده
 • 8
  michael33
  1522 نمره کسب شده
 • 9
  Schwede
  1518 نمره کسب شده
 • 10
  TOTTI
  1517 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات