آزمون سراسر دنیا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشور ها،‌ شهرها و مناطق دنیا میباشد. بگونه مثال: جزیره مالاگازی در کجا موقعیت دارد؟ دریای قرمز در کجا موقعیت دارد؟ جزیزه گلاپاگوس در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
قبل از اینکه بازی را شروع نمایید سطح دشواری بازی را انتخاب نمایید:

آسان

دشوار

 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  dragonfoot
  1684 نمره کسب شده
 • 2
  Andi
  1640 نمره کسب شده
 • 3
  René
  1617 نمره کسب شده
 • 4
  marylou
  1571 نمره کسب شده
 • 5
  hurz
  1565 نمره کسب شده
 • 6
  Adler Power
  1558 نمره کسب شده
 • 7
  Al Capone
  1555 نمره کسب شده
 • 8
  Herm
  1547 نمره کسب شده
 • 9
  bodu
  1523 نمره کسب شده
 • 10
  Body Admin
  1517 نمره کسب شده
 • 11
  Collo
  1510 نمره کسب شده
 • 12
  Ramses II
  1504 نمره کسب شده
 • 13
  TT Koke
  1488 نمره کسب شده
 • 14
  Bob
  1483 نمره کسب شده
 • 15
  Calore
  1475 نمره کسب شده
 • 16
  EDE
  1471 نمره کسب شده
 • 17
  Con
  1470 نمره کسب شده
 • 17
  Mrs. Geography
  1470 نمره کسب شده
 • 19
  WIKI
  1466 نمره کسب شده
 • 20
  Quick
  1461 نمره کسب شده
 • 21
  AlexWHV
  1440 نمره کسب شده
 • 22
  Stippkes
  1436 نمره کسب شده
 • 23
  Gamer8008
  1433 نمره کسب شده
 • 24
  asdf
  1430 نمره کسب شده
 • 25
  Chef
  1428 نمره کسب شده
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1575 نمره کسب شده
 • 2
  wwm
  1493 نمره کسب شده
 • 3
  Al Capone
  1488 نمره کسب شده
 • 4
  Pus
  1387 نمره کسب شده
 • 5
  hurz
  1326 نمره کسب شده
 • 6
  Ramon
  1311 نمره کسب شده
 • 7
  Murro
  1294 نمره کسب شده
 • 8
  Collo
  1280 نمره کسب شده
 • 9
  Illy
  1273 نمره کسب شده
 • 10
  Oma 78
  1264 نمره کسب شده
 • 11
  gshaj
  1230 نمره کسب شده
 • 12
  T. Sch.
  1202 نمره کسب شده
 • 13
  Volker
  1200 نمره کسب شده
 • 14
  Bier um Vier
  1177 نمره کسب شده
 • 15
  Hannes
  1147 نمره کسب شده
 • 16
  Rolex
  1128 نمره کسب شده
 • 17
  el rey again
  1103 نمره کسب شده
 • 18
  Matthias
  1092 نمره کسب شده
 • 19
  Thur
  1060 نمره کسب شده
 • 20
  Hermanos Ramos
  1043 نمره کسب شده
 • 21
  Nico
  1011 نمره کسب شده
 • 22
  Konfusius
  1008 نمره کسب شده
 • 23
  schisser
  994 نمره کسب شده
 • 24
  masdam
  979 نمره کسب شده
 • 25
  Mike aus MS
  968 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  dragonfoot
  1793 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1788 نمره کسب شده
 • 3
  Boritz
  1737 نمره کسب شده
 • 4
  Marilyn
  1731 نمره کسب شده
 • 5
  HeXeRMaN
  1699 نمره کسب شده
 • 6
  michael33
  1684 نمره کسب شده
 • 7
  FC Bayern
  1681 نمره کسب شده
 • 8
  AG85
  1673 نمره کسب شده
 • 9
  Didi
  1671 نمره کسب شده
 • 9
  Goethe
  1671 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  ag85
  1550 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1529 نمره کسب شده
 • 5
  wwm
  1529 نمره کسب شده
 • 7
  michael33
  1522 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1518 نمره کسب شده
 • 9
  PETZI
  1512 نمره کسب شده
 • 10
  Waidi
  1508 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات