آزمون سراسر دنیا

weltkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشور ها،‌ شهرها و مناطق دنیا میباشد. بگونه مثال: جزیره مالاگازی در کجا موقعیت دارد؟ دریای قرمز در کجا موقعیت دارد؟ جزیزه گلاپاگوس در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
قبل از اینکه بازی را شروع نمایید سطح دشواری بازی را انتخاب نمایید:

آسان

دشوار

 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  Herm
  1586 نمره کسب شده
 • 2
  Mäxchen
  1563 نمره کسب شده
 • 3
  Goggl
  1560 نمره کسب شده
 • 4
  Bastifantasti
  1559 نمره کسب شده
 • 5
  Nebelkappe
  1552 نمره کسب شده
 • 6
  TOTTI
  1550 نمره کسب شده
 • 7
  Wolf 359
  1548 نمره کسب شده
 • 8
  Peacemaker
  1545 نمره کسب شده
 • 8
  blodreina
  1545 نمره کسب شده
 • 10
  M Kramer
  1532 نمره کسب شده
 • 11
  Sieg
  1528 نمره کسب شده
 • 12
  deki
  1510 نمره کسب شده
 • 13
  Ole Bremseth
  1506 نمره کسب شده
 • 14
  Forceer
  1497 نمره کسب شده
 • 15
  dimut
  1492 نمره کسب شده
 • 16
  carlosSOS
  1486 نمره کسب شده
 • 17
  marylou
  1479 نمره کسب شده
 • 18
  Karin
  1465 نمره کسب شده
 • 19
  little shit x7
  1463 نمره کسب شده
 • 20
  miri
  1445 نمره کسب شده
 • 21
  Miriam
  1436 نمره کسب شده
 • 22
  gamer8008
  1434 نمره کسب شده
 • 23
  eywa
  1433 نمره کسب شده
 • 24
  Jonas
  1426 نمره کسب شده
 • 25
  Longdistanz
  1421 نمره کسب شده
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  knilch
  1495 نمره کسب شده
 • 2
  TOTTI
  1471 نمره کسب شده
 • 3
  Superhirn
  1434 نمره کسب شده
 • 4
  Pus
  1416 نمره کسب شده
 • 5
  Ramon
  1406 نمره کسب شده
 • 6
  Goggl
  1397 نمره کسب شده
 • 7
  Päonia
  1336 نمره کسب شده
 • 8
  Godfried Aduobe
  1335 نمره کسب شده
 • 9
  Bier um Vier
  1328 نمره کسب شده
 • 10
  juzeppe
  1323 نمره کسب شده
 • 11
  Illy
  1281 نمره کسب شده
 • 12
  BOQQ
  1271 نمره کسب شده
 • 13
  Klosterbruder
  1196 نمره کسب شده
 • 14
  Ole Bremseth
  1190 نمره کسب شده
 • 15
  Maamsadi
  1181 نمره کسب شده
 • 16
  Schietenbock
  1170 نمره کسب شده
 • 17
  Nebelkappe
  1164 نمره کسب شده
 • 18
  Karin
  1158 نمره کسب شده
 • 19
  Oliver N.
  1150 نمره کسب شده
 • 20
  sabse
  1137 نمره کسب شده
 • 21
  staalnakke
  1127 نمره کسب شده
 • 22
  Roman
  1117 نمره کسب شده
 • 23
  STIXX
  1107 نمره کسب شده
 • 24
  Jette
  1064 نمره کسب شده
 • 25
  Lankgeo
  1048 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  Julifrags
  1798 نمره کسب شده
 • 2
  dragonfoot
  1793 نمره کسب شده
 • 3
  Boritz
  1737 نمره کسب شده
 • 4
  FCB
  1731 نمره کسب شده
 • 4
  Marilyn
  1731 نمره کسب شده
 • 6
  nico
  1708 نمره کسب شده
 • 7
  Amadeus
  1699 نمره کسب شده
 • 7
  HeXeRMaN
  1699 نمره کسب شده
 • 9
  Goethe
  1694 نمره کسب شده
 • 10
  michael33
  1684 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  ag85
  1550 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1529 نمره کسب شده
 • 5
  wwm
  1529 نمره کسب شده
 • 7
  michael33
  1522 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1518 نمره کسب شده
 • 9
  PETZI
  1512 نمره کسب شده
 • 10
  Waidi
  1508 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات