آزمون سراسر دنیا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشور ها،‌ شهرها و مناطق دنیا میباشد. بگونه مثال: جزیره مالاگازی در کجا موقعیت دارد؟ دریای قرمز در کجا موقعیت دارد؟ جزیزه گلاپاگوس در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
قبل از اینکه بازی را شروع نمایید سطح دشواری بازی را انتخاب نمایید:

آسان

دشوار

 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  dragonfoot
  1614 نمره کسب شده
 • 2
  A-man
  1578 نمره کسب شده
 • 3
  RuAi
  1563 نمره کسب شده
 • 4
  Herm
  1542 نمره کسب شده
 • 5
  Al Capone
  1539 نمره کسب شده
 • 6
  akx
  1529 نمره کسب شده
 • 7
  Bastifantasti
  1516 نمره کسب شده
 • 8
  king wawo
  1515 نمره کسب شده
 • 9
  knilch
  1509 نمره کسب شده
 • 10
  marylou
  1495 نمره کسب شده
 • 11
  Fabiansan96
  1487 نمره کسب شده
 • 11
  Karakal
  1487 نمره کسب شده
 • 13
  Onk
  1483 نمره کسب شده
 • 14
  heibis
  1476 نمره کسب شده
 • 15
  GabbaGandalf
  1470 نمره کسب شده
 • 16
  Con
  1469 نمره کسب شده
 • 17
  ruben
  1467 نمره کسب شده
 • 18
  Calore
  1462 نمره کسب شده
 • 19
  Rogollo
  1459 نمره کسب شده
 • 20
  Ono_derBeste
  1457 نمره کسب شده
 • 21
  Mrs. Geography
  1454 نمره کسب شده
 • 22
  Taka
  1449 نمره کسب شده
 • 23
  RonnyAVVZV
  1447 نمره کسب شده
 • 23
  PannaNana
  1447 نمره کسب شده
 • 25
  Hofi
  1441 نمره کسب شده
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1510 نمره کسب شده
 • 2
  TeamFroeschl
  1475 نمره کسب شده
 • 3
  king wawo
  1448 نمره کسب شده
 • 4
  Thur
  1417 نمره کسب شده
 • 5
  Pus
  1416 نمره کسب شده
 • 6
  Ramon
  1397 نمره کسب شده
 • 7
  knilch
  1396 نمره کسب شده
 • 8
  birke
  1342 نمره کسب شده
 • 9
  Rolly Polly
  1327 نمره کسب شده
 • 10
  hakan
  1284 نمره کسب شده
 • 11
  Petter
  1248 نمره کسب شده
 • 12
  Axl
  1238 نمره کسب شده
 • 13
  sauzahn
  1231 نمره کسب شده
 • 14
  Illy
  1218 نمره کسب شده
 • 15
  Mormonenknecht
  1196 نمره کسب شده
 • 16
  Farmer5
  1188 نمره کسب شده
 • 17
  Bruzzellutz
  1167 نمره کسب شده
 • 18
  everlast
  1160 نمره کسب شده
 • 19
  C Promi
  1157 نمره کسب شده
 • 20
  Mister Perfect
  1146 نمره کسب شده
 • 21
  Zauberer
  1143 نمره کسب شده
 • 22
  Santa Maria
  1137 نمره کسب شده
 • 23
  Hajo
  1133 نمره کسب شده
 • 24
  mecker
  1109 نمره کسب شده
 • 25
  BaNaNe
  1089 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  dragonfoot
  1793 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1788 نمره کسب شده
 • 3
  Boritz
  1737 نمره کسب شده
 • 4
  Marilyn
  1731 نمره کسب شده
 • 5
  HeXeRMaN
  1699 نمره کسب شده
 • 6
  michael33
  1684 نمره کسب شده
 • 7
  FC Bayern
  1681 نمره کسب شده
 • 8
  AG85
  1673 نمره کسب شده
 • 9
  Didi
  1671 نمره کسب شده
 • 9
  Goethe
  1671 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  ag85
  1550 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1529 نمره کسب شده
 • 5
  wwm
  1529 نمره کسب شده
 • 7
  michael33
  1522 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1518 نمره کسب شده
 • 9
  PETZI
  1512 نمره کسب شده
 • 10
  Waidi
  1508 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
/var/www/geo-quiz.net/detour/detour_include.php:13:boolean false