آزمون سراسر دنیا

weltkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشور ها،‌ شهرها و مناطق دنیا میباشد. بگونه مثال: جزیره مالاگازی در کجا موقعیت دارد؟ دریای قرمز در کجا موقعیت دارد؟ جزیزه گلاپاگوس در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
قبل از اینکه بازی را شروع نمایید سطح دشواری بازی را انتخاب نمایید:

آسان

دشوار

 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  Herm
  1589 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1577 نمره کسب شده
 • 3
  KallesaurusRex
  1554 نمره کسب شده
 • 4
  robspierre
  1542 نمره کسب شده
 • 5
  marylou
  1525 نمره کسب شده
 • 5
  TOTTI
  1525 نمره کسب شده
 • 7
  Sieg
  1510 نمره کسب شده
 • 8
  OLMA
  1506 نمره کسب شده
 • 9
  Superdreas
  1496 نمره کسب شده
 • 10
  Nomi
  1489 نمره کسب شده
 • 11
  Sooly
  1487 نمره کسب شده
 • 12
  Twisted Sister
  1485 نمره کسب شده
 • 13
  Zula
  1480 نمره کسب شده
 • 14
  EselFreund
  1470 نمره کسب شده
 • 15
  kritischer hase
  1464 نمره کسب شده
 • 16
  asdf
  1456 نمره کسب شده
 • 17
  Con
  1452 نمره کسب شده
 • 18
  alleskoenner
  1451 نمره کسب شده
 • 19
  luke
  1446 نمره کسب شده
 • 20
  noname
  1444 نمره کسب شده
 • 21
  super
  1435 نمره کسب شده
 • 22
  ecurbing
  1429 نمره کسب شده
 • 23
  GeoLady
  1428 نمره کسب شده
 • 24
  mo to the b
  1423 نمره کسب شده
 • 25
  Lukas Geo
  1420 نمره کسب شده
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  knilch
  1480 نمره کسب شده
 • 2
  Herm
  1461 نمره کسب شده
 • 3
  TOTTI
  1451 نمره کسب شده
 • 4
  dimi
  1411 نمره کسب شده
 • 5
  Al Capone
  1410 نمره کسب شده
 • 6
  Bier um Vier
  1380 نمره کسب شده
 • 7
  Schwarzbär
  1272 نمره کسب شده
 • 8
  2CV Biturbo
  1237 نمره کسب شده
 • 9
  Pfeiffer
  1235 نمره کسب شده
 • 10
  berzerker
  1233 نمره کسب شده
 • 11
  Vasselong
  1231 نمره کسب شده
 • 11
  PersonaNonGrata
  1231 نمره کسب شده
 • 13
  Viva Mexicooo
  1223 نمره کسب شده
 • 14
  OLMA
  1206 نمره کسب شده
 • 15
  Felix
  1198 نمره کسب شده
 • 16
  Illy
  1167 نمره کسب شده
 • 17
  Lizzy 80
  1166 نمره کسب شده
 • 17
  Baumi
  1166 نمره کسب شده
 • 19
  Michelle
  1145 نمره کسب شده
 • 20
  almanachix
  1141 نمره کسب شده
 • 21
  Franz Josef
  1134 نمره کسب شده
 • 22
  Faxe
  1115 نمره کسب شده
 • 23
  Dilettant
  1109 نمره کسب شده
 • 24
  Pfiffikus
  1090 نمره کسب شده
 • 25
  daniel k
  1082 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  Julifrags
  1798 نمره کسب شده
 • 2
  dragonfoot
  1793 نمره کسب شده
 • 3
  Peacemaker
  1756 نمره کسب شده
 • 4
  unknown
  1749 نمره کسب شده
 • 5
  Boritz
  1737 نمره کسب شده
 • 6
  FCB
  1731 نمره کسب شده
 • 6
  Marilyn
  1731 نمره کسب شده
 • 8
  Haunsberg
  1719 نمره کسب شده
 • 9
  nico
  1708 نمره کسب شده
 • 10
  Albor
  1703 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  ag85
  1550 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  knilch
  1537 نمره کسب شده
 • 6
  Pinky
  1536 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1529 نمره کسب شده
 • 7
  wwm
  1529 نمره کسب شده
 • 9
  TOTTI
  1526 نمره کسب شده
 • 10
  Al Capone
  1524 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات