آزمون سراسر دنیا

weltkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشور ها،‌ شهرها و مناطق دنیا میباشد. بگونه مثال: جزیره مالاگازی در کجا موقعیت دارد؟ دریای قرمز در کجا موقعیت دارد؟ جزیزه گلاپاگوس در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
قبل از اینکه بازی را شروع نمایید سطح دشواری بازی را انتخاب نمایید:

آسان

دشوار

 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  Al Capone
  1620 نمره کسب شده
 • 2
  Herm
  1616 نمره کسب شده
 • 3
  knilch
  1596 نمره کسب شده
 • 4
  TOTTI
  1534 نمره کسب شده
 • 5
  marylou
  1525 نمره کسب شده
 • 6
  Sieg
  1524 نمره کسب شده
 • 7
  jesus
  1522 نمره کسب شده
 • 8
  matzilla
  1521 نمره کسب شده
 • 9
  EG1511
  1482 نمره کسب شده
 • 10
  Zula
  1476 نمره کسب شده
 • 11
  Nomi
  1472 نمره کسب شده
 • 12
  Gabryyy
  1469 نمره کسب شده
 • 13
  Domi
  1463 نمره کسب شده
 • 14
  jesse
  1456 نمره کسب شده
 • 14
  dieter
  1456 نمره کسب شده
 • 16
  djk
  1452 نمره کسب شده
 • 17
  BVB 09
  1450 نمره کسب شده
 • 18
  KAB Passau
  1425 نمره کسب شده
 • 19
  Stefan
  1420 نمره کسب شده
 • 20
  NtodaG
  1418 نمره کسب شده
 • 21
  Sortex
  1395 نمره کسب شده
 • 22
  Sooley
  1394 نمره کسب شده
 • 23
  juhu
  1377 نمره کسب شده
 • 24
  zapfer
  1363 نمره کسب شده
 • 25
  Eisdrache
  1359 نمره کسب شده
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  Herm
  1499 نمره کسب شده
 • 2
  hein
  1492 نمره کسب شده
 • 3
  knilch
  1486 نمره کسب شده
 • 4
  TOTTI
  1478 نمره کسب شده
 • 5
  Al Capone
  1459 نمره کسب شده
 • 6
  dimi
  1440 نمره کسب شده
 • 7
  Superhirn
  1423 نمره کسب شده
 • 8
  Bier um Vier
  1360 نمره کسب شده
 • 9
  Elke
  1265 نمره کسب شده
 • 10
  Hermanos Ramos
  1251 نمره کسب شده
 • 11
  MOD
  1236 نمره کسب شده
 • 12
  digger
  1229 نمره کسب شده
 • 13
  Cpt. Körk
  1216 نمره کسب شده
 • 14
  juhu
  1213 نمره کسب شده
 • 15
  Hololulu
  1208 نمره کسب شده
 • 16
  Giorgio
  1200 نمره کسب شده
 • 17
  Lucy1980
  1197 نمره کسب شده
 • 18
  Queraussteiger
  1193 نمره کسب شده
 • 19
  Basiswissen
  1171 نمره کسب شده
 • 20
  dacop
  1164 نمره کسب شده
 • 21
  dörfling
  1145 نمره کسب شده
 • 22
  Thomas Sch
  1130 نمره کسب شده
 • 23
  Fischer
  1122 نمره کسب شده
 • 23
  Taiwanese
  1122 نمره کسب شده
 • 25
  Moses
  1120 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  Julifrags
  1798 نمره کسب شده
 • 2
  dragonfoot
  1793 نمره کسب شده
 • 3
  Peacemaker
  1756 نمره کسب شده
 • 4
  unknown
  1749 نمره کسب شده
 • 5
  Boritz
  1737 نمره کسب شده
 • 6
  FCB
  1731 نمره کسب شده
 • 6
  Marilyn
  1731 نمره کسب شده
 • 8
  Haunsberg
  1719 نمره کسب شده
 • 9
  nico
  1708 نمره کسب شده
 • 10
  Albor
  1703 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  ag85
  1550 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  Al Capone
  1546 نمره کسب شده
 • 6
  knilch
  1537 نمره کسب شده
 • 7
  Pinky
  1536 نمره کسب شده
 • 8
  Didi
  1529 نمره کسب شده
 • 8
  wwm
  1529 نمره کسب شده
 • 10
  TOTTI
  1526 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات