آزمون سراسر دنیا

weltkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشور ها،‌ شهرها و مناطق دنیا میباشد. بگونه مثال: جزیره مالاگازی در کجا موقعیت دارد؟ دریای قرمز در کجا موقعیت دارد؟ جزیزه گلاپاگوس در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
قبل از اینکه بازی را شروع نمایید سطح دشواری بازی را انتخاب نمایید:

آسان

دشوار

 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  Peacemaker
  1640 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1601 نمره کسب شده
 • 3
  Herm
  1576 نمره کسب شده
 • 4
  Marow 42 Spotfy
  1569 نمره کسب شده
 • 5
  TOTTI
  1565 نمره کسب شده
 • 6
  Al Capone
  1557 نمره کسب شده
 • 7
  Sieg
  1525 نمره کسب شده
 • 8
  RiesenZwerg
  1518 نمره کسب شده
 • 9
  marylou
  1478 نمره کسب شده
 • 10
  super
  1474 نمره کسب شده
 • 11
  ALEX
  1456 نمره کسب شده
 • 12
  Rainer Zufall
  1452 نمره کسب شده
 • 13
  Zilv
  1434 نمره کسب شده
 • 14
  Milena
  1418 نمره کسب شده
 • 15
  Nomi
  1409 نمره کسب شده
 • 16
  MÄUSCHEN
  1408 نمره کسب شده
 • 17
  huxaria
  1401 نمره کسب شده
 • 18
  whisky
  1384 نمره کسب شده
 • 19
  Giorgio
  1380 نمره کسب شده
 • 20
  MBG
  1377 نمره کسب شده
 • 21
  wodka
  1376 نمره کسب شده
 • 22
  Mörmoosen
  1372 نمره کسب شده
 • 23
  felix
  1362 نمره کسب شده
 • 24
  P.S.
  1361 نمره کسب شده
 • 25
  Michi
  1356 نمره کسب شده
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  TOTTI
  1486 نمره کسب شده
 • 2
  hein
  1474 نمره کسب شده
 • 3
  Al Capone
  1436 نمره کسب شده
 • 4
  knilch
  1433 نمره کسب شده
 • 5
  Godfried Aduobe
  1403 نمره کسب شده
 • 6
  Bier um Vier
  1304 نمره کسب شده
 • 7
  X-Ray
  1236 نمره کسب شده
 • 8
  Usabajev
  1235 نمره کسب شده
 • 9
  juhu
  1228 نمره کسب شده
 • 10
  Jackpot
  1221 نمره کسب شده
 • 11
  Reisender
  1215 نمره کسب شده
 • 12
  The Hux
  1203 نمره کسب شده
 • 12
  Quax
  1203 نمره کسب شده
 • 14
  mee
  1186 نمره کسب شده
 • 15
  FabiZ
  1172 نمره کسب شده
 • 16
  Konfusius
  1159 نمره کسب شده
 • 17
  rudi rumpel
  1155 نمره کسب شده
 • 18
  Hololulu
  1148 نمره کسب شده
 • 18
  Hans der kanns
  1148 نمره کسب شده
 • 18
  Frettuccine
  1148 نمره کسب شده
 • 21
  Tutti Moretti
  1146 نمره کسب شده
 • 22
  Lewis
  1135 نمره کسب شده
 • 23
  Mister Perfect
  1133 نمره کسب شده
 • 24
  il dottore
  1127 نمره کسب شده
 • 25
  Texxas
  1123 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  Julifrags
  1798 نمره کسب شده
 • 2
  dragonfoot
  1793 نمره کسب شده
 • 3
  Peacemaker
  1756 نمره کسب شده
 • 4
  unknown
  1749 نمره کسب شده
 • 5
  Boritz
  1737 نمره کسب شده
 • 6
  FCB
  1731 نمره کسب شده
 • 6
  Marilyn
  1731 نمره کسب شده
 • 8
  Haunsberg
  1719 نمره کسب شده
 • 9
  nico
  1708 نمره کسب شده
 • 10
  Albor
  1703 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  ag85
  1550 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  knilch
  1537 نمره کسب شده
 • 6
  Pinky
  1536 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1529 نمره کسب شده
 • 7
  wwm
  1529 نمره کسب شده
 • 9
  TOTTI
  1526 نمره کسب شده
 • 10
  michael33
  1522 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات