آزمون سراسر دنیا

weltkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشور ها،‌ شهرها و مناطق دنیا میباشد. بگونه مثال: جزیره مالاگازی در کجا موقعیت دارد؟ دریای قرمز در کجا موقعیت دارد؟ جزیزه گلاپاگوس در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
قبل از اینکه بازی را شروع نمایید سطح دشواری بازی را انتخاب نمایید:

آسان

دشوار

 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  BBBerlin
  1667 نمره کسب شده
 • 2
  DaMajor84
  1627 نمره کسب شده
 • 2
  BuDee
  1627 نمره کسب شده
 • 4
  knilch
  1618 نمره کسب شده
 • 5
  Herm
  1617 نمره کسب شده
 • 6
  Flykie
  1613 نمره کسب شده
 • 7
  MazMa
  1520 نمره کسب شده
 • 8
  MärkischerKreis
  1514 نمره کسب شده
 • 9
  SaraH
  1508 نمره کسب شده
 • 10
  lehuf
  1492 نمره کسب شده
 • 11
  marylou
  1483 نمره کسب شده
 • 12
  TOTTI
  1476 نمره کسب شده
 • 13
  juhu
  1459 نمره کسب شده
 • 14
  Bob
  1458 نمره کسب شده
 • 15
  HPS
  1457 نمره کسب شده
 • 16
  Mörmoosen
  1449 نمره کسب شده
 • 17
  super
  1432 نمره کسب شده
 • 17
  Topatigh
  1432 نمره کسب شده
 • 19
  ksylt
  1431 نمره کسب شده
 • 20
  jakdan
  1421 نمره کسب شده
 • 21
  Alex
  1412 نمره کسب شده
 • 22
  Niek
  1404 نمره کسب شده
 • 23
  kein
  1403 نمره کسب شده
 • 24
  schnuppe
  1385 نمره کسب شده
 • 24
  Käseschimmel
  1385 نمره کسب شده
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  Herm
  1503 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1489 نمره کسب شده
 • 3
  Baumi
  1460 نمره کسب شده
 • 4
  Pfiffikus
  1441 نمره کسب شده
 • 5
  Superhirn
  1437 نمره کسب شده
 • 6
  TOTTI
  1412 نمره کسب شده
 • 7
  juhu
  1403 نمره کسب شده
 • 8
  Miss Kubelik
  1270 نمره کسب شده
 • 9
  Frank Gallagher
  1269 نمره کسب شده
 • 10
  Westermann
  1267 نمره کسب شده
 • 11
  Alex
  1262 نمره کسب شده
 • 12
  Mörmoosen
  1254 نمره کسب شده
 • 13
  CC Baxter
  1242 نمره کسب شده
 • 14
  Oma83
  1237 نمره کسب شده
 • 15
  MEGAMAN
  1224 نمره کسب شده
 • 16
  Louis
  1168 نمره کسب شده
 • 17
  staalnakke
  1163 نمره کسب شده
 • 18
  Poperzennascher
  1162 نمره کسب شده
 • 19
  Dackel
  1148 نمره کسب شده
 • 20
  TREFFER
  1146 نمره کسب شده
 • 21
  Tutti Moretti
  1134 نمره کسب شده
 • 22
  duselmann
  1131 نمره کسب شده
 • 23
  Mave
  1109 نمره کسب شده
 • 24
  Rudi Gurke
  1099 نمره کسب شده
 • 25
  Supi
  1093 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  Julifrags
  1798 نمره کسب شده
 • 2
  dragonfoot
  1793 نمره کسب شده
 • 3
  Peacemaker
  1756 نمره کسب شده
 • 4
  unknown
  1749 نمره کسب شده
 • 5
  Boritz
  1737 نمره کسب شده
 • 6
  FCB
  1731 نمره کسب شده
 • 6
  Marilyn
  1731 نمره کسب شده
 • 8
  Haunsberg
  1719 نمره کسب شده
 • 9
  nico
  1708 نمره کسب شده
 • 10
  Albor
  1703 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  ag85
  1550 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  Al Capone
  1546 نمره کسب شده
 • 6
  rei
  1540 نمره کسب شده
 • 7
  knilch
  1539 نمره کسب شده
 • 8
  Pinky
  1536 نمره کسب شده
 • 9
  Didi
  1529 نمره کسب شده
 • 9
  wwm
  1529 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات