آزمون سراسر دنیا

weltkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشور ها،‌ شهرها و مناطق دنیا میباشد. بگونه مثال: جزیره مالاگازی در کجا موقعیت دارد؟ دریای قرمز در کجا موقعیت دارد؟ جزیزه گلاپاگوس در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
قبل از اینکه بازی را شروع نمایید سطح دشواری بازی را انتخاب نمایید:

آسان

دشوار

 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  Peacemaker
  1628 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1602 نمره کسب شده
 • 3
  Al Capone
  1600 نمره کسب شده
 • 4
  TOTTI
  1580 نمره کسب شده
 • 5
  Nao AnMa
  1528 نمره کسب شده
 • 6
  Sualkserua
  1508 نمره کسب شده
 • 7
  Wimsidumsi
  1495 نمره کسب شده
 • 8
  Jonas
  1487 نمره کسب شده
 • 9
  lena
  1480 نمره کسب شده
 • 10
  super
  1463 نمره کسب شده
 • 11
  Klepschi
  1454 نمره کسب شده
 • 12
  LaWilken1990
  1441 نمره کسب شده
 • 13
  Majo
  1440 نمره کسب شده
 • 14
  Wurststulle
  1431 نمره کسب شده
 • 15
  bitter tripod
  1427 نمره کسب شده
 • 16
  Zensored
  1418 نمره کسب شده
 • 17
  geht doch
  1415 نمره کسب شده
 • 18
  asdf
  1404 نمره کسب شده
 • 19
  JoschB
  1399 نمره کسب شده
 • 20
  Susi
  1390 نمره کسب شده
 • 21
  flyki
  1375 نمره کسب شده
 • 22
  Niclas
  1373 نمره کسب شده
 • 23
  ArchieDKY
  1367 نمره کسب شده
 • 24
  HJL
  1366 نمره کسب شده
 • 25
  Norge
  1364 نمره کسب شده
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  Al Capone
  1518 نمره کسب شده
 • 2
  TOTTI
  1498 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1498 نمره کسب شده
 • 4
  Nordstadt09
  1435 نمره کسب شده
 • 5
  Rolex
  1298 نمره کسب شده
 • 6
  ALEX
  1295 نمره کسب شده
 • 7
  Viva Mexicooo
  1256 نمره کسب شده
 • 8
  Illy
  1250 نمره کسب شده
 • 9
  Paradroid
  1235 نمره کسب شده
 • 10
  Copilot
  1219 نمره کسب شده
 • 11
  Batinos
  1201 نمره کسب شده
 • 12
  Klax
  1190 نمره کسب شده
 • 13
  mozart
  1166 نمره کسب شده
 • 14
  traumtänzer
  1159 نمره کسب شده
 • 15
  Werder
  1155 نمره کسب شده
 • 16
  Pete Hogwallop
  1124 نمره کسب شده
 • 17
  Godfried Aduobe
  1122 نمره کسب شده
 • 18
  Schokobär
  1115 نمره کسب شده
 • 19
  Thraker
  1105 نمره کسب شده
 • 19
  Frank Gallagher
  1105 نمره کسب شده
 • 21
  Alphamännchen
  1099 نمره کسب شده
 • 22
  Bruzzellutz
  1096 نمره کسب شده
 • 23
  Spageddi
  1095 نمره کسب شده
 • 24
  QuantuX
  1080 نمره کسب شده
 • 25
  Vivaldi
  1069 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  Julifrags
  1798 نمره کسب شده
 • 2
  dragonfoot
  1793 نمره کسب شده
 • 3
  Peacemaker
  1756 نمره کسب شده
 • 4
  unknown
  1749 نمره کسب شده
 • 5
  Boritz
  1737 نمره کسب شده
 • 6
  FCB
  1731 نمره کسب شده
 • 6
  Marilyn
  1731 نمره کسب شده
 • 8
  Haunsberg
  1719 نمره کسب شده
 • 9
  nico
  1708 نمره کسب شده
 • 10
  Albor
  1703 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  ag85
  1550 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  knilch
  1537 نمره کسب شده
 • 6
  Pinky
  1536 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1529 نمره کسب شده
 • 7
  wwm
  1529 نمره کسب شده
 • 9
  TOTTI
  1526 نمره کسب شده
 • 10
  michael33
  1522 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات