آزمون سراسر دنیا

weltkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشور ها،‌ شهرها و مناطق دنیا میباشد. بگونه مثال: جزیره مالاگازی در کجا موقعیت دارد؟ دریای قرمز در کجا موقعیت دارد؟ جزیزه گلاپاگوس در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
قبل از اینکه بازی را شروع نمایید سطح دشواری بازی را انتخاب نمایید:

آسان

دشوار

 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  Peacemaker
  1671 نمره کسب شده
 • 2
  Body Manager
  1640 نمره کسب شده
 • 3
  Campino
  1601 نمره کسب شده
 • 4
  Jabba
  1593 نمره کسب شده
 • 5
  TOTTI
  1588 نمره کسب شده
 • 6
  A-man
  1584 نمره کسب شده
 • 7
  Herm
  1578 نمره کسب شده
 • 8
  Sinan-G
  1573 نمره کسب شده
 • 9
  Kottan
  1565 نمره کسب شده
 • 10
  Susi
  1556 نمره کسب شده
 • 11
  Chicharito
  1548 نمره کسب شده
 • 12
  Sieg
  1533 نمره کسب شده
 • 13
  Diego
  1515 نمره کسب شده
 • 14
  marylou
  1510 نمره کسب شده
 • 15
  ALEX
  1503 نمره کسب شده
 • 16
  Silvi
  1497 نمره کسب شده
 • 17
  Mike
  1496 نمره کسب شده
 • 17
  Ole Bremseth
  1496 نمره کسب شده
 • 19
  juhu
  1489 نمره کسب شده
 • 20
  Moin3
  1467 نمره کسب شده
 • 21
  Arschraf
  1461 نمره کسب شده
 • 22
  Clari
  1443 نمره کسب شده
 • 22
  super
  1443 نمره کسب شده
 • 24
  supie
  1426 نمره کسب شده
 • 25
  Mörmoosen
  1418 نمره کسب شده
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  knilch
  1483 نمره کسب شده
 • 2
  TOTTI
  1480 نمره کسب شده
 • 3
  Jabba
  1469 نمره کسب شده
 • 4
  Al Capone
  1468 نمره کسب شده
 • 5
  Bier um Vier
  1380 نمره کسب شده
 • 6
  juhu
  1280 نمره کسب شده
 • 7
  Godfried Aduobe
  1268 نمره کسب شده
 • 8
  Susi
  1258 نمره کسب شده
 • 9
  Supermario
  1256 نمره کسب شده
 • 10
  Illy
  1250 نمره کسب شده
 • 11
  Rolex
  1227 نمره کسب شده
 • 12
  munsch
  1212 نمره کسب شده
 • 13
  Petter
  1209 نمره کسب شده
 • 14
  AAA hawaii
  1187 نمره کسب شده
 • 15
  Maamsadi
  1132 نمره کسب شده
 • 16
  Major Ron
  1127 نمره کسب شده
 • 16
  Optimus Prime
  1127 نمره کسب شده
 • 18
  Diego
  1081 نمره کسب شده
 • 19
  So long
  1075 نمره کسب شده
 • 20
  Pazdzierny Pete
  1045 نمره کسب شده
 • 21
  Berthold
  1042 نمره کسب شده
 • 22
  Yeah
  1023 نمره کسب شده
 • 23
  Lankgeo
  1013 نمره کسب شده
 • 24
  ROCKETMAN
  1010 نمره کسب شده
 • 25
  Oecher
  1007 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  Julifrags
  1798 نمره کسب شده
 • 2
  dragonfoot
  1793 نمره کسب شده
 • 3
  Peacemaker
  1756 نمره کسب شده
 • 4
  unknown
  1749 نمره کسب شده
 • 5
  Boritz
  1737 نمره کسب شده
 • 6
  FCB
  1731 نمره کسب شده
 • 6
  Marilyn
  1731 نمره کسب شده
 • 8
  Haunsberg
  1719 نمره کسب شده
 • 9
  nico
  1708 نمره کسب شده
 • 10
  Albor
  1703 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  ag85
  1550 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  Pinky
  1536 نمره کسب شده
 • 6
  Didi
  1529 نمره کسب شده
 • 6
  wwm
  1529 نمره کسب شده
 • 8
  michael33
  1522 نمره کسب شده
 • 9
  Schwede
  1518 نمره کسب شده
 • 10
  TOTTI
  1517 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات