آزمون سراسر دنیا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشور ها،‌ شهرها و مناطق دنیا میباشد. بگونه مثال: جزیره مالاگازی در کجا موقعیت دارد؟ دریای قرمز در کجا موقعیت دارد؟ جزیزه گلاپاگوس در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
قبل از اینکه بازی را شروع نمایید سطح دشواری بازی را انتخاب نمایید:

آسان

دشوار

 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  dragonfoot
  1630 نمره کسب شده
 • 2
  Body Admin
  1605 نمره کسب شده
 • 3
  Zerstörer
  1594 نمره کسب شده
 • 4
  Body Manager
  1581 نمره کسب شده
 • 5
  Andi
  1558 نمره کسب شده
 • 6
  Herm
  1553 نمره کسب شده
 • 7
  Al Capone
  1534 نمره کسب شده
 • 8
  Bier um Vier
  1531 نمره کسب شده
 • 9
  marylou
  1514 نمره کسب شده
 • 10
  Uwe Frank
  1509 نمره کسب شده
 • 11
  fac
  1492 نمره کسب شده
 • 12
  Hummel Hummel
  1482 نمره کسب شده
 • 13
  akx
  1479 نمره کسب شده
 • 14
  Timelord
  1472 نمره کسب شده
 • 15
  Dröni
  1465 نمره کسب شده
 • 16
  Supie
  1446 نمره کسب شده
 • 16
  Kit u Lax
  1446 نمره کسب شده
 • 18
  Lord Soeldner
  1438 نمره کسب شده
 • 19
  drebe
  1435 نمره کسب شده
 • 20
  Tim
  1434 نمره کسب شده
 • 21
  B.Schmitt
  1429 نمره کسب شده
 • 22
  Just4fun
  1414 نمره کسب شده
 • 23
  botafogo
  1403 نمره کسب شده
 • 24
  Krokusnuss
  1372 نمره کسب شده
 • 25
  Tyson
  1362 نمره کسب شده
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1518 نمره کسب شده
 • 2
  wwm
  1458 نمره کسب شده
 • 3
  Thur
  1388 نمره کسب شده
 • 4
  Pus
  1383 نمره کسب شده
 • 5
  Ramon
  1346 نمره کسب شده
 • 6
  Oma 78
  1336 نمره کسب شده
 • 7
  Gin 13
  1326 نمره کسب شده
 • 8
  hurz
  1325 نمره کسب شده
 • 9
  Illy
  1322 نمره کسب شده
 • 10
  Kong
  1224 نمره کسب شده
 • 11
  fac
  1214 نمره کسب شده
 • 12
  schbibb
  1188 نمره کسب شده
 • 13
  Supie
  1144 نمره کسب شده
 • 14
  Hummel Hummel
  1143 نمره کسب شده
 • 15
  para canara
  1116 نمره کسب شده
 • 16
  Dröni
  1115 نمره کسب شده
 • 17
  hotte
  1113 نمره کسب شده
 • 18
  Fischer
  1106 نمره کسب شده
 • 19
  Priamos
  1076 نمره کسب شده
 • 20
  gemeiner Pöbel
  1065 نمره کسب شده
 • 21
  Lasse Laufe
  1053 نمره کسب شده
 • 22
  beastie boy
  1028 نمره کسب شده
 • 23
  Franz Josef
  1019 نمره کسب شده
 • 24
  Zauberer
  1015 نمره کسب شده
 • 25
  berzerker
  1009 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  dragonfoot
  1793 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1788 نمره کسب شده
 • 3
  Boritz
  1737 نمره کسب شده
 • 4
  Marilyn
  1731 نمره کسب شده
 • 5
  HeXeRMaN
  1699 نمره کسب شده
 • 6
  michael33
  1684 نمره کسب شده
 • 7
  FC Bayern
  1681 نمره کسب شده
 • 8
  AG85
  1673 نمره کسب شده
 • 9
  Didi
  1671 نمره کسب شده
 • 9
  Goethe
  1671 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  ag85
  1550 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1529 نمره کسب شده
 • 5
  wwm
  1529 نمره کسب شده
 • 7
  michael33
  1522 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1518 نمره کسب شده
 • 9
  PETZI
  1512 نمره کسب شده
 • 10
  Waidi
  1508 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات