آزمون سراسر دنیا

weltkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشور ها،‌ شهرها و مناطق دنیا میباشد. بگونه مثال: جزیره مالاگازی در کجا موقعیت دارد؟ دریای قرمز در کجا موقعیت دارد؟ جزیزه گلاپاگوس در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
قبل از اینکه بازی را شروع نمایید سطح دشواری بازی را انتخاب نمایید:

آسان

دشوار

 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  rei
  1642 نمره کسب شده
 • 2
  BBBerlin
  1616 نمره کسب شده
 • 3
  knilch
  1610 نمره کسب شده
 • 4
  Pipoo
  1537 نمره کسب شده
 • 5
  TOTTI
  1486 نمره کسب شده
 • 6
  Mörmoosen
  1448 نمره کسب شده
 • 7
  Matjes
  1433 نمره کسب شده
 • 8
  geht doch 1
  1428 نمره کسب شده
 • 9
  erica
  1427 نمره کسب شده
 • 10
  Karl Napf
  1421 نمره کسب شده
 • 11
  super
  1412 نمره کسب شده
 • 12
  Henry
  1410 نمره کسب شده
 • 13
  JonnyGurke
  1407 نمره کسب شده
 • 14
  asdf
  1404 نمره کسب شده
 • 15
  Gino Fastidio
  1401 نمره کسب شده
 • 16
  Django
  1389 نمره کسب شده
 • 17
  Trettin
  1380 نمره کسب شده
 • 18
  KarlDerKäfer
  1376 نمره کسب شده
 • 19
  rossi
  1371 نمره کسب شده
 • 20
  Molek
  1367 نمره کسب شده
 • 21
  Theoben
  1361 نمره کسب شده
 • 22
  Rolex
  1360 نمره کسب شده
 • 23
  Rainer Stamm
  1358 نمره کسب شده
 • 24
  meri
  1352 نمره کسب شده
 • 25
  diggwan
  1349 نمره کسب شده
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  knilch
  1504 نمره کسب شده
 • 2
  TOTTI
  1428 نمره کسب شده
 • 3
  Superhirn
  1389 نمره کسب شده
 • 4
  beastie boy
  1260 نمره کسب شده
 • 5
  Viva Mexicooo
  1254 نمره کسب شده
 • 5
  il dottore
  1254 نمره کسب شده
 • 7
  Bela
  1251 نمره کسب شده
 • 8
  Rodeo Drive
  1246 نمره کسب شده
 • 9
  Karen
  1244 نمره کسب شده
 • 10
  Pötel
  1238 نمره کسب شده
 • 11
  Assimilator
  1236 نمره کسب شده
 • 12
  traumtänzer
  1216 نمره کسب شده
 • 13
  Basiswissen
  1215 نمره کسب شده
 • 14
  Mormonenknecht
  1208 نمره کسب شده
 • 15
  mjl
  1199 نمره کسب شده
 • 16
  Tuffifee
  1189 نمره کسب شده
 • 17
  Rainer Stamm
  1184 نمره کسب شده
 • 18
  QuantuX
  1178 نمره کسب شده
 • 19
  Illy
  1176 نمره کسب شده
 • 20
  Aufsteiger
  1161 نمره کسب شده
 • 21
  MEGAMAN
  1147 نمره کسب شده
 • 22
  gemeiner Pöbel
  1143 نمره کسب شده
 • 23
  Dickie D
  1140 نمره کسب شده
 • 24
  Prätorius
  1135 نمره کسب شده
 • 25
  schnuppe
  1111 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  Julifrags
  1798 نمره کسب شده
 • 2
  dragonfoot
  1793 نمره کسب شده
 • 3
  Peacemaker
  1756 نمره کسب شده
 • 4
  unknown
  1749 نمره کسب شده
 • 5
  Boritz
  1737 نمره کسب شده
 • 6
  FCB
  1731 نمره کسب شده
 • 6
  Marilyn
  1731 نمره کسب شده
 • 8
  Haunsberg
  1719 نمره کسب شده
 • 9
  nico
  1708 نمره کسب شده
 • 10
  Albor
  1703 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  ag85
  1550 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  Al Capone
  1546 نمره کسب شده
 • 6
  knilch
  1537 نمره کسب شده
 • 7
  Pinky
  1536 نمره کسب شده
 • 8
  rei
  1533 نمره کسب شده
 • 9
  Didi
  1529 نمره کسب شده
 • 9
  wwm
  1529 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات