آزمون سراسر دنیا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشور ها،‌ شهرها و مناطق دنیا میباشد. بگونه مثال: جزیره مالاگازی در کجا موقعیت دارد؟ دریای قرمز در کجا موقعیت دارد؟ جزیزه گلاپاگوس در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
قبل از اینکه بازی را شروع نمایید سطح دشواری بازی را انتخاب نمایید:

آسان

دشوار

 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  dragonfoot
  1612 نمره کسب شده
 • 2
  Body Manager
  1576 نمره کسب شده
 • 3
  Andi
  1568 نمره کسب شده
 • 4
  not today m
  1554 نمره کسب شده
 • 5
  René
  1547 نمره کسب شده
 • 6
  Herm
  1525 نمره کسب شده
 • 7
  Bier um Vier
  1519 نمره کسب شده
 • 8
  bodu
  1517 نمره کسب شده
 • 9
  Al Capone
  1502 نمره کسب شده
 • 10
  marylou
  1498 نمره کسب شده
 • 11
  pow
  1480 نمره کسب شده
 • 12
  Nico
  1479 نمره کسب شده
 • 13
  Die Nadja
  1469 نمره کسب شده
 • 14
  Con
  1466 نمره کسب شده
 • 15
  King Matthi
  1465 نمره کسب شده
 • 16
  bvb
  1463 نمره کسب شده
 • 17
  Calore
  1462 نمره کسب شده
 • 18
  Mrs. Geography
  1461 نمره کسب شده
 • 19
  79Markus
  1450 نمره کسب شده
 • 20
  Andropow
  1438 نمره کسب شده
 • 21
  whoop whoop
  1427 نمره کسب شده
 • 22
  Ole Bremseth
  1409 نمره کسب شده
 • 23
  absolut
  1400 نمره کسب شده
 • 24
  Chefkoch
  1398 نمره کسب شده
 • 25
  Lena
  1396 نمره کسب شده
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1549 نمره کسب شده
 • 2
  wwm
  1444 نمره کسب شده
 • 3
  Pus
  1412 نمره کسب شده
 • 4
  hurz
  1355 نمره کسب شده
 • 5
  Ramon
  1341 نمره کسب شده
 • 6
  Thur
  1339 نمره کسب شده
 • 7
  Gin 13
  1331 نمره کسب شده
 • 8
  Oma 78
  1269 نمره کسب شده
 • 9
  PTX
  1251 نمره کسب شده
 • 10
  Inkognito
  1228 نمره کسب شده
 • 11
  Franzi
  1208 نمره کسب شده
 • 12
  honk
  1169 نمره کسب شده
 • 13
  Illy
  1168 نمره کسب شده
 • 14
  Dr. Mabuse
  1130 نمره کسب شده
 • 15
  denny
  1110 نمره کسب شده
 • 16
  Audis
  1105 نمره کسب شده
 • 17
  mario
  1087 نمره کسب شده
 • 18
  STOLZ WIE BOLLE
  1077 نمره کسب شده
 • 19
  Hannemann
  1051 نمره کسب شده
 • 20
  der Peer
  1019 نمره کسب شده
 • 21
  Matthias
  1014 نمره کسب شده
 • 22
  Urs Urmel
  995 نمره کسب شده
 • 22
  Lena
  995 نمره کسب شده
 • 24
  Tyson
  991 نمره کسب شده
 • 25
  mozart
  989 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  dragonfoot
  1793 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1788 نمره کسب شده
 • 3
  Boritz
  1737 نمره کسب شده
 • 4
  Marilyn
  1731 نمره کسب شده
 • 5
  HeXeRMaN
  1699 نمره کسب شده
 • 6
  michael33
  1684 نمره کسب شده
 • 7
  FC Bayern
  1681 نمره کسب شده
 • 8
  AG85
  1673 نمره کسب شده
 • 9
  Didi
  1671 نمره کسب شده
 • 9
  Goethe
  1671 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  ag85
  1550 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1529 نمره کسب شده
 • 5
  wwm
  1529 نمره کسب شده
 • 7
  michael33
  1522 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1518 نمره کسب شده
 • 9
  PETZI
  1512 نمره کسب شده
 • 10
  Waidi
  1508 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات