آزمون سراسر دنیا

weltkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشور ها،‌ شهرها و مناطق دنیا میباشد. بگونه مثال: جزیره مالاگازی در کجا موقعیت دارد؟ دریای قرمز در کجا موقعیت دارد؟ جزیزه گلاپاگوس در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
قبل از اینکه بازی را شروع نمایید سطح دشواری بازی را انتخاب نمایید:

آسان

دشوار

 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  FCB
  1691 نمره کسب شده
 • 2
  Amadeus
  1673 نمره کسب شده
 • 3
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 4
  knilch
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Herm
  1586 نمره کسب شده
 • 6
  Al Capone
  1583 نمره کسب شده
 • 7
  TOTTI
  1557 نمره کسب شده
 • 8
  9aistKlasse
  1549 نمره کسب شده
 • 9
  T-Dog
  1547 نمره کسب شده
 • 10
  king wawo
  1546 نمره کسب شده
 • 11
  Bastifantasti
  1538 نمره کسب شده
 • 12
  dimut
  1533 نمره کسب شده
 • 13
  Ole Bremseth
  1510 نمره کسب شده
 • 14
  DrKn0ck
  1500 نمره کسب شده
 • 15
  marylou
  1475 نمره کسب شده
 • 16
  bencj15
  1474 نمره کسب شده
 • 17
  GeGeWo
  1471 نمره کسب شده
 • 18
  M kramer
  1469 نمره کسب شده
 • 19
  Con
  1456 نمره کسب شده
 • 20
  Sämpff
  1455 نمره کسب شده
 • 21
  TGB
  1454 نمره کسب شده
 • 22
  Calore
  1453 نمره کسب شده
 • 23
  Petorfel
  1451 نمره کسب شده
 • 24
  djk
  1446 نمره کسب شده
 • 25
  jesse
  1445 نمره کسب شده
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  knilch
  1489 نمره کسب شده
 • 2
  TOTTI
  1475 نمره کسب شده
 • 3
  birke
  1455 نمره کسب شده
 • 4
  Bier um Vier
  1429 نمره کسب شده
 • 5
  Jesse P
  1427 نمره کسب شده
 • 6
  Pus
  1425 نمره کسب شده
 • 7
  king wawo
  1422 نمره کسب شده
 • 8
  Al Capone
  1389 نمره کسب شده
 • 9
  Ramon
  1386 نمره کسب شده
 • 10
  Illy
  1375 نمره کسب شده
 • 11
  hakan
  1372 نمره کسب شده
 • 11
  Степан С.
  1372 نمره کسب شده
 • 13
  Sigi
  1334 نمره کسب شده
 • 14
  mladen
  1327 نمره کسب شده
 • 15
  Petorfel
  1289 نمره کسب شده
 • 16
  Rolex
  1273 نمره کسب شده
 • 17
  pero krtic
  1268 نمره کسب شده
 • 18
  tuktuk
  1259 نمره کسب شده
 • 19
  Godfried Aduobe
  1257 نمره کسب شده
 • 20
  Päonia
  1218 نمره کسب شده
 • 21
  Ole Bremseth
  1207 نمره کسب شده
 • 22
  LPM Rocks
  1186 نمره کسب شده
 • 23
  Schlumpi
  1182 نمره کسب شده
 • 24
  TCH
  1176 نمره کسب شده
 • 25
  Ich
  1172 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  Julifrags
  1798 نمره کسب شده
 • 2
  dragonfoot
  1793 نمره کسب شده
 • 3
  Boritz
  1737 نمره کسب شده
 • 4
  Marilyn
  1731 نمره کسب شده
 • 5
  nico
  1708 نمره کسب شده
 • 6
  HeXeRMaN
  1699 نمره کسب شده
 • 7
  FCB
  1691 نمره کسب شده
 • 8
  michael33
  1684 نمره کسب شده
 • 9
  FC Bayern
  1681 نمره کسب شده
 • 10
  AG85
  1673 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  ag85
  1550 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1529 نمره کسب شده
 • 5
  wwm
  1529 نمره کسب شده
 • 7
  michael33
  1522 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1518 نمره کسب شده
 • 9
  PETZI
  1512 نمره کسب شده
 • 10
  Waidi
  1508 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات