آزمون سراسر دنیا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشور ها،‌ شهرها و مناطق دنیا میباشد. بگونه مثال: جزیره مالاگازی در کجا موقعیت دارد؟ دریای قرمز در کجا موقعیت دارد؟ جزیزه گلاپاگوس در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
قبل از اینکه بازی را شروع نمایید سطح دشواری بازی را انتخاب نمایید:

آسان

دشوار

 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  dragonfoot
  1619 نمره کسب شده
 • 2
  A-man
  1577 نمره کسب شده
 • 3
  Herm
  1563 نمره کسب شده
 • 4
  Boso
  1555 نمره کسب شده
 • 5
  TOTTI
  1545 نمره کسب شده
 • 6
  knilch
  1520 نمره کسب شده
 • 7
  marylou
  1508 نمره کسب شده
 • 8
  Stocko
  1498 نمره کسب شده
 • 9
  Yjuoones
  1495 نمره کسب شده
 • 10
  Sieg
  1471 نمره کسب شده
 • 11
  Con
  1470 نمره کسب شده
 • 12
  Calore
  1459 نمره کسب شده
 • 13
  karamello
  1447 نمره کسب شده
 • 14
  Melli
  1445 نمره کسب شده
 • 15
  schweinebacke
  1442 نمره کسب شده
 • 16
  MPIC227
  1432 نمره کسب شده
 • 17
  TNT
  1429 نمره کسب شده
 • 18
  akx
  1428 نمره کسب شده
 • 19
  bobanovic
  1412 نمره کسب شده
 • 20
  Sam
  1410 نمره کسب شده
 • 21
  Wilfried
  1405 نمره کسب شده
 • 22
  Henry
  1402 نمره کسب شده
 • 23
  Milena
  1385 نمره کسب شده
 • 24
  Berni
  1384 نمره کسب شده
 • 25
  Grandax
  1380 نمره کسب شده
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1491 نمره کسب شده
 • 2
  Boso
  1452 نمره کسب شده
 • 3
  birke
  1446 نمره کسب شده
 • 4
  TOTTI
  1438 نمره کسب شده
 • 5
  Степан С.
  1435 نمره کسب شده
 • 6
  Thur
  1408 نمره کسب شده
 • 7
  knilch
  1380 نمره کسب شده
 • 8
  sauzahn
  1321 نمره کسب شده
 • 9
  boban
  1314 نمره کسب شده
 • 10
  Illy
  1273 نمره کسب شده
 • 11
  Volltreffer
  1260 نمره کسب شده
 • 12
  Thomas Sch
  1249 نمره کسب شده
 • 12
  pekka
  1249 نمره کسب شده
 • 14
  Ole Bremseth
  1243 نمره کسب شده
 • 15
  Wilfried
  1205 نمره کسب شده
 • 16
  Godfried Aduobe
  1195 نمره کسب شده
 • 17
  masdam
  1153 نمره کسب شده
 • 17
  Tyson
  1153 نمره کسب شده
 • 19
  Silverbird
  1100 نمره کسب شده
 • 20
  P. Becker
  1091 نمره کسب شده
 • 21
  Priamos
  1064 نمره کسب شده
 • 22
  Zauberer
  1056 نمره کسب شده
 • 23
  Baba Yetu
  1055 نمره کسب شده
 • 24
  superbe
  1047 نمره کسب شده
 • 25
  Artschi
  1020 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: آسان
 • 1
  dragonfoot
  1793 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1788 نمره کسب شده
 • 3
  Boritz
  1737 نمره کسب شده
 • 4
  Marilyn
  1731 نمره کسب شده
 • 5
  HeXeRMaN
  1699 نمره کسب شده
 • 6
  michael33
  1684 نمره کسب شده
 • 7
  FC Bayern
  1681 نمره کسب شده
 • 8
  AG85
  1673 نمره کسب شده
 • 9
  Didi
  1671 نمره کسب شده
 • 9
  Goethe
  1671 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات
 • تالار مشاهیر
  سطح دشواری: دشوار
 • 1
  dragonfoot
  1654 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  ag85
  1550 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1547 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1529 نمره کسب شده
 • 5
  wwm
  1529 نمره کسب شده
 • 7
  michael33
  1522 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1518 نمره کسب شده
 • 9
  PETZI
  1512 نمره کسب شده
 • 10
  Waidi
  1508 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات