آزمون افریقا

afrikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از آفریقا میباشد. بگونه مثال :‌شهر کیپ تاون در کجا واقع شده است؟‌ سینیگال در کجا واقع گردیده است؟‌صحرای نامیب در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  rei
  1568 نمره کسب شده
 • 2
  Herm
  1555 نمره کسب شده
 • 3
  TOTTI
  1538 نمره کسب شده
 • 4
  marylou
  1525 نمره کسب شده
 • 5
  Al Capone
  1498 نمره کسب شده
 • 6
  knilch
  1457 نمره کسب شده
 • 6
  meri
  1457 نمره کسب شده
 • 8
  Illy
  1440 نمره کسب شده
 • 9
  Lena
  1435 نمره کسب شده
 • 10
  ALEX
  1420 نمره کسب شده
 • 11
  Baumi
  1408 نمره کسب شده
 • 12
  Ellibelli
  1395 نمره کسب شده
 • 12
  Pfiffikus
  1395 نمره کسب شده
 • 14
  Moki
  1384 نمره کسب شده
 • 15
  Sigi
  1380 نمره کسب شده
 • 16
  Walt
  1377 نمره کسب شده
 • 17
  okieH
  1373 نمره کسب شده
 • 18
  Martin373513
  1339 نمره کسب شده
 • 19
  Marko
  1317 نمره کسب شده
 • 20
  Elen
  1310 نمره کسب شده
 • 21
  Baschti
  1295 نمره کسب شده
 • 22
  Bäääng
  1293 نمره کسب شده
 • 23
  Mastermind
  1266 نمره کسب شده
 • 24
  Schnauzer
  1264 نمره کسب شده
 • 25
  Henning
  1250 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1769 نمره کسب شده
 • 2
  Listeria
  1684 نمره کسب شده
 • 3
  Indy
  1667 نمره کسب شده
 • 4
  PvtPaula
  1642 نمره کسب شده
 • 5
  Dorii
  1640 نمره کسب شده
 • 6
  Rolly Polly
  1633 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1632 نمره کسب شده
 • 8
  Graf Karto
  1624 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1624 نمره کسب شده
 • 10
  Al Capone
  1620 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات