آزمون افریقا

afrikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از آفریقا میباشد. بگونه مثال :‌شهر کیپ تاون در کجا واقع شده است؟‌ سینیگال در کجا واقع گردیده است؟‌صحرای نامیب در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Jabba
  1604 نمره کسب شده
 • 2
  Schwede
  1586 نمره کسب شده
 • 3
  TOTTI
  1584 نمره کسب شده
 • 4
  knilch
  1580 نمره کسب شده
 • 5
  marylou
  1506 نمره کسب شده
 • 6
  Al Capone
  1504 نمره کسب شده
 • 7
  Beriva-Buchte
  1492 نمره کسب شده
 • 8
  Mungu-ibariki-A
  1487 نمره کسب شده
 • 9
  Illy
  1461 نمره کسب شده
 • 10
  Godfried Aduobe
  1458 نمره کسب شده
 • 11
  ALEX
  1452 نمره کسب شده
 • 12
  Ellibelli
  1426 نمره کسب شده
 • 13
  Schietenbock
  1412 نمره کسب شده
 • 14
  Elen
  1390 نمره کسب شده
 • 15
  YHAMA
  1378 نمره کسب شده
 • 16
  juhu
  1348 نمره کسب شده
 • 17
  supie
  1321 نمره کسب شده
 • 18
  Päonia
  1279 نمره کسب شده
 • 19
  Hans Dieter
  1276 نمره کسب شده
 • 20
  Käseschimmel
  1266 نمره کسب شده
 • 21
  Miguel
  1246 نمره کسب شده
 • 22
  Marko
  1216 نمره کسب شده
 • 23
  Ohrwurm
  1210 نمره کسب شده
 • 24
  yeah
  1204 نمره کسب شده
 • 25
  Holzwurm
  1171 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1769 نمره کسب شده
 • 2
  Listeria
  1684 نمره کسب شده
 • 3
  Indy
  1667 نمره کسب شده
 • 4
  PvtPaula
  1642 نمره کسب شده
 • 5
  Dorii
  1640 نمره کسب شده
 • 6
  Rolly Polly
  1633 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1632 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1624 نمره کسب شده
 • 9
  anon
  1614 نمره کسب شده
 • 10
  TOTTI
  1611 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات