آزمون افریقا

afrikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از آفریقا میباشد. بگونه مثال :‌شهر کیپ تاون در کجا واقع شده است؟‌ سینیگال در کجا واقع گردیده است؟‌صحرای نامیب در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Graf Karto
  1561 نمره کسب شده
 • 2
  dr.no
  1550 نمره کسب شده
 • 3
  Goggl
  1535 نمره کسب شده
 • 4
  TOTTI
  1529 نمره کسب شده
 • 5
  Al Capone
  1498 نمره کسب شده
 • 5
  Pus
  1498 نمره کسب شده
 • 5
  Giraffo
  1498 نمره کسب شده
 • 8
  marylou
  1484 نمره کسب شده
 • 9
  Superhirn
  1458 نمره کسب شده
 • 10
  Ramon
  1451 نمره کسب شده
 • 11
  Illy
  1432 نمره کسب شده
 • 12
  Beriva-Buchte
  1422 نمره کسب شده
 • 13
  Angie
  1405 نمره کسب شده
 • 14
  okieh
  1390 نمره کسب شده
 • 15
  Oliver N.
  1370 نمره کسب شده
 • 16
  Ole Bremseth
  1367 نمره کسب شده
 • 17
  Godfried Aduobe
  1352 نمره کسب شده
 • 18
  Schietenbock
  1289 نمره کسب شده
 • 19
  Elen
  1287 نمره کسب شده
 • 20
  zirpze
  1270 نمره کسب شده
 • 21
  pazdziernyy
  1251 نمره کسب شده
 • 22
  Wilfried
  1250 نمره کسب شده
 • 23
  chokochrissie
  1245 نمره کسب شده
 • 24
  Rolex
  1220 نمره کسب شده
 • 25
  Jette
  1197 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1769 نمره کسب شده
 • 2
  Listeria
  1684 نمره کسب شده
 • 3
  Indy
  1667 نمره کسب شده
 • 4
  PvtPaula
  1642 نمره کسب شده
 • 5
  Dorii
  1640 نمره کسب شده
 • 6
  Rolly Polly
  1633 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1632 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1624 نمره کسب شده
 • 9
  anon
  1614 نمره کسب شده
 • 10
  marylou
  1605 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات