آزمون افریقا

afrikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از آفریقا میباشد. بگونه مثال :‌شهر کیپ تاون در کجا واقع شده است؟‌ سینیگال در کجا واقع گردیده است؟‌صحرای نامیب در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Al Capone
  1566 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1560 نمره کسب شده
 • 3
  TOTTI
  1541 نمره کسب شده
 • 4
  Herm
  1532 نمره کسب شده
 • 5
  Superhirn
  1526 نمره کسب شده
 • 6
  Graf Karto
  1525 نمره کسب شده
 • 7
  marylou
  1520 نمره کسب شده
 • 8
  meri
  1480 نمره کسب شده
 • 9
  rote Zorra
  1471 نمره کسب شده
 • 10
  Ellibelli
  1409 نمره کسب شده
 • 11
  asdf
  1394 نمره کسب شده
 • 12
  Illy
  1391 نمره کسب شده
 • 13
  PREDATOR
  1312 نمره کسب شده
 • 14
  colin
  1296 نمره کسب شده
 • 15
  Westermann
  1277 نمره کسب شده
 • 16
  kokoloko
  1265 نمره کسب شده
 • 17
  Inkognito
  1252 نمره کسب شده
 • 18
  Karakal
  1251 نمره کسب شده
 • 19
  Olm
  1233 نمره کسب شده
 • 20
  habemus dominus
  1216 نمره کسب شده
 • 20
  Mastermind
  1216 نمره کسب شده
 • 22
  Knacki
  1205 نمره کسب شده
 • 23
  michi
  1202 نمره کسب شده
 • 24
  Prätorius
  1200 نمره کسب شده
 • 25
  BORN IN HELL
  1186 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1769 نمره کسب شده
 • 2
  Listeria
  1684 نمره کسب شده
 • 3
  Indy
  1667 نمره کسب شده
 • 4
  PvtPaula
  1642 نمره کسب شده
 • 5
  Dorii
  1640 نمره کسب شده
 • 6
  Rolly Polly
  1633 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1632 نمره کسب شده
 • 8
  Graf Karto
  1624 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1624 نمره کسب شده
 • 10
  Al Capone
  1620 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات