آزمون افریقا

afrikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از آفریقا میباشد. بگونه مثال :‌شهر کیپ تاون در کجا واقع شده است؟‌ سینیگال در کجا واقع گردیده است؟‌صحرای نامیب در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  knilch
  1596 نمره کسب شده
 • 2
  Graf Karto
  1586 نمره کسب شده
 • 3
  TOTTI
  1578 نمره کسب شده
 • 4
  Jabba
  1572 نمره کسب شده
 • 5
  Al Capone
  1538 نمره کسب شده
 • 6
  Schwede
  1507 نمره کسب شده
 • 7
  Misch
  1496 نمره کسب شده
 • 8
  marylou
  1493 نمره کسب شده
 • 9
  Xpert79
  1472 نمره کسب شده
 • 10
  ALEX
  1454 نمره کسب شده
 • 11
  Lena
  1429 نمره کسب شده
 • 12
  Ellibelli
  1418 نمره کسب شده
 • 13
  Illy
  1416 نمره کسب شده
 • 14
  Lankgeo
  1403 نمره کسب شده
 • 15
  Superhirn
  1383 نمره کسب شده
 • 16
  Sauzahn
  1367 نمره کسب شده
 • 17
  NICHT SCHLECHT
  1337 نمره کسب شده
 • 18
  hurz
  1332 نمره کسب شده
 • 19
  Special Forcer
  1320 نمره کسب شده
 • 20
  Supie
  1310 نمره کسب شده
 • 21
  Elen
  1285 نمره کسب شده
 • 22
  Schö
  1264 نمره کسب شده
 • 23
  UNOX
  1258 نمره کسب شده
 • 24
  Ernst Reuter
  1209 نمره کسب شده
 • 25
  Björn
  1199 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1769 نمره کسب شده
 • 2
  Listeria
  1684 نمره کسب شده
 • 3
  Indy
  1667 نمره کسب شده
 • 4
  PvtPaula
  1642 نمره کسب شده
 • 5
  Dorii
  1640 نمره کسب شده
 • 6
  Rolly Polly
  1633 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1632 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1624 نمره کسب شده
 • 9
  Al Capone
  1617 نمره کسب شده
 • 10
  anon
  1614 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات