آزمون افریقا

afrikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از آفریقا میباشد. بگونه مثال :‌شهر کیپ تاون در کجا واقع شده است؟‌ سینیگال در کجا واقع گردیده است؟‌صحرای نامیب در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Al Capone
  1620 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1577 نمره کسب شده
 • 3
  Superhirn
  1503 نمره کسب شده
 • 4
  TOTTI
  1499 نمره کسب شده
 • 5
  marylou
  1469 نمره کسب شده
 • 6
  Baumi
  1434 نمره کسب شده
 • 7
  meri
  1432 نمره کسب شده
 • 8
  Pfiffikus
  1419 نمره کسب شده
 • 9
  Ellibelli
  1395 نمره کسب شده
 • 9
  Moki
  1395 نمره کسب شده
 • 11
  asdf
  1357 نمره کسب شده
 • 12
  dörfling
  1348 نمره کسب شده
 • 13
  Sensemann
  1347 نمره کسب شده
 • 14
  Illy
  1343 نمره کسب شده
 • 15
  Sigi
  1335 نمره کسب شده
 • 16
  Buschl
  1334 نمره کسب شده
 • 17
  El jefe
  1316 نمره کسب شده
 • 18
  OLMA
  1307 نمره کسب شده
 • 19
  MadScientist
  1277 نمره کسب شده
 • 20
  MOD
  1265 نمره کسب شده
 • 21
  everlast
  1259 نمره کسب شده
 • 22
  flusenhannes
  1254 نمره کسب شده
 • 23
  PITBULL
  1247 نمره کسب شده
 • 24
  duselmann
  1244 نمره کسب شده
 • 24
  Zapperle
  1244 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1769 نمره کسب شده
 • 2
  Listeria
  1684 نمره کسب شده
 • 3
  Indy
  1667 نمره کسب شده
 • 4
  PvtPaula
  1642 نمره کسب شده
 • 5
  Dorii
  1640 نمره کسب شده
 • 6
  Rolly Polly
  1633 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1632 نمره کسب شده
 • 8
  Graf Karto
  1624 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1624 نمره کسب شده
 • 10
  Al Capone
  1620 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات