آزمون افریقا

afrikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از آفریقا میباشد. بگونه مثال :‌شهر کیپ تاون در کجا واقع شده است؟‌ سینیگال در کجا واقع گردیده است؟‌صحرای نامیب در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Bam-Bam
  1592 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1565 نمره کسب شده
 • 3
  dr.no
  1555 نمره کسب شده
 • 4
  Schwede
  1532 نمره کسب شده
 • 5
  Giraffo
  1516 نمره کسب شده
 • 6
  marylou
  1495 نمره کسب شده
 • 7
  Berta
  1492 نمره کسب شده
 • 8
  Pus
  1472 نمره کسب شده
 • 9
  Bier ab Vier
  1471 نمره کسب شده
 • 10
  Frau Schulz
  1465 نمره کسب شده
 • 11
  Al Capone
  1446 نمره کسب شده
 • 12
  Illy
  1442 نمره کسب شده
 • 13
  Karakal
  1430 نمره کسب شده
 • 14
  Ramon
  1423 نمره کسب شده
 • 15
  Godfried Aduobe
  1394 نمره کسب شده
 • 16
  Leon 47
  1387 نمره کسب شده
 • 17
  Päonia
  1385 نمره کسب شده
 • 18
  Elen
  1341 نمره کسب شده
 • 19
  hannah
  1338 نمره کسب شده
 • 20
  TGB
  1326 نمره کسب شده
 • 21
  Hirntod
  1309 نمره کسب شده
 • 22
  Trup
  1282 نمره کسب شده
 • 23
  meri
  1270 نمره کسب شده
 • 24
  Mister Perfect
  1252 نمره کسب شده
 • 25
  Lankgeo
  1242 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1769 نمره کسب شده
 • 2
  Listeria
  1684 نمره کسب شده
 • 3
  Indy
  1667 نمره کسب شده
 • 4
  PvtPaula
  1642 نمره کسب شده
 • 5
  Dorii
  1640 نمره کسب شده
 • 6
  Rolly Polly
  1633 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1632 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1624 نمره کسب شده
 • 9
  anon
  1614 نمره کسب شده
 • 10
  marylou
  1605 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات