آزمون افریقا

afrikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از آفریقا میباشد. بگونه مثال :‌شهر کیپ تاون در کجا واقع شده است؟‌ سینیگال در کجا واقع گردیده است؟‌صحرای نامیب در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Al Capone
  1546 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1535 نمره کسب شده
 • 3
  TOTTI
  1511 نمره کسب شده
 • 4
  Schwede
  1495 نمره کسب شده
 • 5
  marylou
  1486 نمره کسب شده
 • 6
  Superhirn
  1455 نمره کسب شده
 • 7
  ALEX
  1451 نمره کسب شده
 • 8
  Berta
  1432 نمره کسب شده
 • 9
  meri
  1422 نمره کسب شده
 • 10
  Ellibelli
  1410 نمره کسب شده
 • 11
  Pus
  1386 نمره کسب شده
 • 12
  Godfried Aduobe
  1364 نمره کسب شده
 • 13
  Elen
  1351 نمره کسب شده
 • 14
  juhu
  1323 نمره کسب شده
 • 15
  Mörmoosen
  1312 نمره کسب شده
 • 16
  HEY HO LETS GO
  1276 نمره کسب شده
 • 17
  günni
  1255 نمره کسب شده
 • 17
  Kaufmann
  1255 نمره کسب شده
 • 19
  Lanigan
  1247 نمره کسب شده
 • 20
  FabiZ
  1228 نمره کسب شده
 • 21
  vamonos
  1227 نمره کسب شده
 • 22
  Droschka
  1209 نمره کسب شده
 • 23
  Benedetto
  1200 نمره کسب شده
 • 24
  Hillbilly
  1181 نمره کسب شده
 • 25
  Schlumpi
  1170 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1769 نمره کسب شده
 • 2
  Listeria
  1684 نمره کسب شده
 • 3
  Indy
  1667 نمره کسب شده
 • 4
  PvtPaula
  1642 نمره کسب شده
 • 5
  Dorii
  1640 نمره کسب شده
 • 6
  Rolly Polly
  1633 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1632 نمره کسب شده
 • 8
  Graf Karto
  1624 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1624 نمره کسب شده
 • 10
  Al Capone
  1617 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات