آزمون افریقا

afrikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از آفریقا میباشد. بگونه مثال :‌شهر کیپ تاون در کجا واقع شده است؟‌ سینیگال در کجا واقع گردیده است؟‌صحرای نامیب در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  knilch
  1556 نمره کسب شده
 • 2
  Herm
  1553 نمره کسب شده
 • 3
  Pfiffikus
  1525 نمره کسب شده
 • 4
  rei
  1518 نمره کسب شده
 • 5
  Baumi
  1496 نمره کسب شده
 • 6
  TOTTI
  1489 نمره کسب شده
 • 7
  Al Capone
  1435 نمره کسب شده
 • 8
  meri
  1434 نمره کسب شده
 • 9
  Illy
  1418 نمره کسب شده
 • 10
  Ellibelli
  1414 نمره کسب شده
 • 11
  Doniphon
  1409 نمره کسب شده
 • 12
  Miss Kubelik
  1388 نمره کسب شده
 • 13
  Elen
  1336 نمره کسب شده
 • 14
  Sheldrake
  1333 نمره کسب شده
 • 15
  Lewis
  1327 نمره کسب شده
 • 16
  Liberty Valance
  1317 نمره کسب شده
 • 17
  Mac
  1305 نمره کسب شده
 • 18
  Olm
  1296 نمره کسب شده
 • 18
  Schokobär
  1296 نمره کسب شده
 • 20
  Rolex
  1262 نمره کسب شده
 • 21
  Clint
  1247 نمره کسب شده
 • 22
  Lizzy 80
  1245 نمره کسب شده
 • 23
  Audis
  1224 نمره کسب شده
 • 24
  Tom
  1221 نمره کسب شده
 • 25
  Mastermind
  1220 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1769 نمره کسب شده
 • 2
  Listeria
  1684 نمره کسب شده
 • 3
  Indy
  1667 نمره کسب شده
 • 4
  colin
  1654 نمره کسب شده
 • 5
  rei
  1646 نمره کسب شده
 • 6
  PvtPaula
  1642 نمره کسب شده
 • 7
  Dorii
  1640 نمره کسب شده
 • 8
  Rolly Polly
  1633 نمره کسب شده
 • 9
  Didi
  1632 نمره کسب شده
 • 10
  Graf Karto
  1624 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات