آزمون اروپا

آزمون کشورهای اورپایی دربردانده 20 سوال میباشد که در مورد کشورها، شهرها و منطقه های اروپا هستند. بگونه مثال :‌بریتنی کجا است؟‌ دانزیگ کجا واقع شده است؟‌یا سکاتلند در کجا است؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1612 نمره کسب شده
 • 2
  Herm
  1554 نمره کسب شده
 • 3
  Berlin Mitte
  1547 نمره کسب شده
 • 4
  marylou
  1467 نمره کسب شده
 • 5
  Pus
  1444 نمره کسب شده
 • 6
  Illy
  1438 نمره کسب شده
 • 7
  sauzahn
  1436 نمره کسب شده
 • 8
  HFwDiafei
  1435 نمره کسب شده
 • 9
  Thur
  1434 نمره کسب شده
 • 10
  TOTTI
  1431 نمره کسب شده
 • 11
  Ramon
  1418 نمره کسب شده
 • 12
  Bier um Vier
  1364 نمره کسب شده
 • 13
  Sascha0611
  1348 نمره کسب شده
 • 14
  Debeli
  1311 نمره کسب شده
 • 15
  honk
  1309 نمره کسب شده
 • 16
  Ole Bremseth
  1285 نمره کسب شده
 • 17
  Bucko
  1278 نمره کسب شده
 • 18
  Horst82
  1274 نمره کسب شده
 • 19
  wolfi
  1189 نمره کسب شده
 • 20
  Einsatzzentrale
  1183 نمره کسب شده
 • 21
  zapfer
  1166 نمره کسب شده
 • 22
  Barneby
  1160 نمره کسب شده
 • 23
  Dwalin
  1106 نمره کسب شده
 • 24
  scfan
  1103 نمره کسب شده
 • 25
  buxe22
  1066 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1737 نمره کسب شده
 • 2
  Marilyn
  1661 نمره کسب شده
 • 3
  FC Bayern
  1649 نمره کسب شده
 • 4
  Anspach-FFM
  1603 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1601 نمره کسب شده
 • 6
  sualkserua
  1598 نمره کسب شده
 • 7
  Berlin Mitte
  1587 نمره کسب شده
 • 8
  Helsch
  1586 نمره کسب شده
 • 9
  hurz
  1579 نمره کسب شده
 • 10
  Petzi
  1569 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات