آزمون اروپا

europakarte geoquiz آزمون کشورهای اورپایی دربردانده 20 سوال میباشد که در مورد کشورها، شهرها و منطقه های اروپا هستند. بگونه مثال :‌بریتنی کجا است؟‌ دانزیگ کجا واقع شده است؟‌یا سکاتلند در کجا است؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1556 نمره کسب شده
 • 2
  Herm
  1534 نمره کسب شده
 • 3
  knilch
  1501 نمره کسب شده
 • 4
  Schwede
  1488 نمره کسب شده
 • 5
  Bier um Vier
  1474 نمره کسب شده
 • 6
  Pus
  1442 نمره کسب شده
 • 7
  Ramon
  1422 نمره کسب شده
 • 8
  marylou
  1402 نمره کسب شده
 • 9
  Ole Bremseth
  1401 نمره کسب شده
 • 10
  Illy
  1364 نمره کسب شده
 • 11
  sauzahn
  1318 نمره کسب شده
 • 12
  RAPTOR 8
  1298 نمره کسب شده
 • 13
  Godfried Aduobe
  1273 نمره کسب شده
 • 14
  Klakki1107
  1253 نمره کسب شده
 • 15
  Nebelkappe
  1217 نمره کسب شده
 • 16
  Lankgeo
  1203 نمره کسب شده
 • 17
  Lanigan
  1188 نمره کسب شده
 • 18
  TGB
  1181 نمره کسب شده
 • 19
  Die Flunder
  1175 نمره کسب شده
 • 20
  GeoTom
  1165 نمره کسب شده
 • 21
  juhu
  1127 نمره کسب شده
 • 22
  chokochrissie
  1085 نمره کسب شده
 • 23
  Pazdzierny Pete
  1081 نمره کسب شده
 • 24
  Gustav
  1063 نمره کسب شده
 • 25
  Bückling
  1054 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1737 نمره کسب شده
 • 2
  Marilyn
  1661 نمره کسب شده
 • 3
  FC Bayern
  1649 نمره کسب شده
 • 4
  Anspach-FFM
  1603 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1601 نمره کسب شده
 • 6
  sualkserua
  1598 نمره کسب شده
 • 7
  Berlin Mitte
  1587 نمره کسب شده
 • 8
  Helsch
  1586 نمره کسب شده
 • 9
  hurz
  1579 نمره کسب شده
 • 10
  Petzi
  1569 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات