آزمون اروپا

europakarte geoquiz آزمون کشورهای اورپایی دربردانده 20 سوال میباشد که در مورد کشورها، شهرها و منطقه های اروپا هستند. بگونه مثال :‌بریتنی کجا است؟‌ دانزیگ کجا واقع شده است؟‌یا سکاتلند در کجا است؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Herm
  1558 نمره کسب شده
 • 2
  Jabba
  1526 نمره کسب شده
 • 3
  TOTTI
  1506 نمره کسب شده
 • 4
  knilch
  1489 نمره کسب شده
 • 5
  ALEX
  1448 نمره کسب شده
 • 6
  Campino
  1419 نمره کسب شده
 • 7
  Helmi
  1414 نمره کسب شده
 • 8
  marylou
  1410 نمره کسب شده
 • 9
  Südoist
  1391 نمره کسب شده
 • 10
  Eberhofer
  1365 نمره کسب شده
 • 11
  Illy
  1359 نمره کسب شده
 • 12
  Sascha0611
  1355 نمره کسب شده
 • 13
  Yeah
  1341 نمره کسب شده
 • 14
  Godfried Aduobe
  1317 نمره کسب شده
 • 15
  chokochrissie
  1274 نمره کسب شده
 • 16
  PUNISHER
  1254 نمره کسب شده
 • 17
  Eckstein
  1227 نمره کسب شده
 • 17
  Jeannette
  1227 نمره کسب شده
 • 19
  Santa Maria
  1221 نمره کسب شده
 • 20
  Schietenbock
  1219 نمره کسب شده
 • 21
  Claudia
  1180 نمره کسب شده
 • 22
  HS141
  1174 نمره کسب شده
 • 23
  max destructor
  1161 نمره کسب شده
 • 24
  super
  1159 نمره کسب شده
 • 25
  Majo
  1126 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1737 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1667 نمره کسب شده
 • 3
  Marilyn
  1661 نمره کسب شده
 • 4
  FC Bayern
  1649 نمره کسب شده
 • 5
  Anspach-FFM
  1603 نمره کسب شده
 • 6
  Schwede
  1601 نمره کسب شده
 • 7
  sualkserua
  1598 نمره کسب شده
 • 8
  Herm
  1596 نمره کسب شده
 • 9
  Berlin Mitte
  1587 نمره کسب شده
 • 10
  Helsch
  1586 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات