آزمون اروپا

آزمون کشورهای اورپایی دربردانده 20 سوال میباشد که در مورد کشورها، شهرها و منطقه های اروپا هستند. بگونه مثال :‌بریتنی کجا است؟‌ دانزیگ کجا واقع شده است؟‌یا سکاتلند در کجا است؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1629 نمره کسب شده
 • 2
  Herm
  1526 نمره کسب شده
 • 3
  twiezy
  1513 نمره کسب شده
 • 4
  hurz
  1494 نمره کسب شده
 • 5
  Pus
  1423 نمره کسب شده
 • 6
  Ramon
  1391 نمره کسب شده
 • 7
  Diesel jupp
  1355 نمره کسب شده
 • 8
  Jackpot
  1352 نمره کسب شده
 • 9
  Collo
  1343 نمره کسب شده
 • 10
  Master Bob
  1335 نمره کسب شده
 • 11
  Bier um Vier
  1320 نمره کسب شده
 • 12
  Illy
  1303 نمره کسب شده
 • 13
  Sascha0611
  1259 نمره کسب شده
 • 14
  Thur
  1093 نمره کسب شده
 • 15
  chokochrissie
  1076 نمره کسب شده
 • 16
  erdo
  1075 نمره کسب شده
 • 17
  Maggus
  1064 نمره کسب شده
 • 18
  Olsson
  1063 نمره کسب شده
 • 19
  albert
  1059 نمره کسب شده
 • 20
  asdf
  1048 نمره کسب شده
 • 21
  Rolex
  1047 نمره کسب شده
 • 22
  Nico
  1019 نمره کسب شده
 • 23
  RWN
  973 نمره کسب شده
 • 24
  Knossos
  970 نمره کسب شده
 • 25
  pekka
  968 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1737 نمره کسب شده
 • 2
  Marilyn
  1661 نمره کسب شده
 • 3
  FC Bayern
  1649 نمره کسب شده
 • 4
  Anspach-FFM
  1603 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1601 نمره کسب شده
 • 6
  sualkserua
  1598 نمره کسب شده
 • 7
  Berlin Mitte
  1587 نمره کسب شده
 • 8
  Helsch
  1586 نمره کسب شده
 • 9
  hurz
  1579 نمره کسب شده
 • 10
  Petzi
  1569 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات