آزمون اروپا

europakarte geoquiz آزمون کشورهای اورپایی دربردانده 20 سوال میباشد که در مورد کشورها، شهرها و منطقه های اروپا هستند. بگونه مثال :‌بریتنی کجا است؟‌ دانزیگ کجا واقع شده است؟‌یا سکاتلند در کجا است؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1576 نمره کسب شده
 • 2
  Herm
  1568 نمره کسب شده
 • 3
  Schwede
  1507 نمره کسب شده
 • 4
  knilch
  1490 نمره کسب شده
 • 5
  TOTTI
  1481 نمره کسب شده
 • 6
  Südoist
  1454 نمره کسب شده
 • 7
  Illy
  1443 نمره کسب شده
 • 8
  Ramon
  1435 نمره کسب شده
 • 9
  Xchen
  1401 نمره کسب شده
 • 10
  pero krtic
  1382 نمره کسب شده
 • 11
  wolfi
  1361 نمره کسب شده
 • 12
  Messi
  1303 نمره کسب شده
 • 13
  habemus dominus
  1289 نمره کسب شده
 • 13
  KMB
  1289 نمره کسب شده
 • 15
  Alle Neune
  1213 نمره کسب شده
 • 16
  Scottie
  1210 نمره کسب شده
 • 17
  HS 13
  1203 نمره کسب شده
 • 18
  hotte
  1187 نمره کسب شده
 • 19
  sauzahn
  1175 نمره کسب شده
 • 20
  beastie boy
  1161 نمره کسب شده
 • 21
  TGB
  1129 نمره کسب شده
 • 22
  Dreewe
  1128 نمره کسب شده
 • 23
  jazza
  1096 نمره کسب شده
 • 24
  Fipps
  1051 نمره کسب شده
 • 25
  Nicky
  1050 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1737 نمره کسب شده
 • 2
  Marilyn
  1661 نمره کسب شده
 • 3
  FC Bayern
  1649 نمره کسب شده
 • 4
  Anspach-FFM
  1603 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1601 نمره کسب شده
 • 6
  sualkserua
  1598 نمره کسب شده
 • 7
  Berlin Mitte
  1587 نمره کسب شده
 • 8
  Helsch
  1586 نمره کسب شده
 • 9
  hurz
  1579 نمره کسب شده
 • 10
  Petzi
  1569 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات