آزمون اروپا

europakarte geoquiz آزمون کشورهای اورپایی دربردانده 20 سوال میباشد که در مورد کشورها، شهرها و منطقه های اروپا هستند. بگونه مثال :‌بریتنی کجا است؟‌ دانزیگ کجا واقع شده است؟‌یا سکاتلند در کجا است؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Herm
  1557 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1518 نمره کسب شده
 • 3
  Jabba
  1478 نمره کسب شده
 • 4
  Schwede
  1476 نمره کسب شده
 • 5
  marylou
  1409 نمره کسب شده
 • 6
  Südoist
  1369 نمره کسب شده
 • 7
  scupgi
  1330 نمره کسب شده
 • 8
  jazza
  1302 نمره کسب شده
 • 9
  HAS
  1300 نمره کسب شده
 • 10
  Majo
  1282 نمره کسب شده
 • 11
  Godfried Aduobe
  1281 نمره کسب شده
 • 12
  Ösi
  1267 نمره کسب شده
 • 13
  Mave
  1257 نمره کسب شده
 • 14
  Wilfried
  1230 نمره کسب شده
 • 15
  Superhirn
  1229 نمره کسب شده
 • 16
  T. Sch.
  1226 نمره کسب شده
 • 17
  ROCKETMAN
  1205 نمره کسب شده
 • 18
  Dickie D
  1195 نمره کسب شده
 • 19
  mozart
  1192 نمره کسب شده
 • 20
  Vadder
  1177 نمره کسب شده
 • 21
  Benedetto
  1153 نمره کسب شده
 • 22
  Päonia
  1152 نمره کسب شده
 • 23
  ALEX
  1145 نمره کسب شده
 • 24
  Francesca
  1139 نمره کسب شده
 • 25
  Vasselong
  1127 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1737 نمره کسب شده
 • 2
  Marilyn
  1661 نمره کسب شده
 • 3
  FC Bayern
  1649 نمره کسب شده
 • 4
  Anspach-FFM
  1603 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1601 نمره کسب شده
 • 6
  sualkserua
  1598 نمره کسب شده
 • 7
  Berlin Mitte
  1587 نمره کسب شده
 • 8
  Helsch
  1586 نمره کسب شده
 • 9
  hurz
  1579 نمره کسب شده
 • 10
  Petzi
  1569 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات