آزمون اروپا

europakarte geoquiz آزمون کشورهای اورپایی دربردانده 20 سوال میباشد که در مورد کشورها، شهرها و منطقه های اروپا هستند. بگونه مثال :‌بریتنی کجا است؟‌ دانزیگ کجا واقع شده است؟‌یا سکاتلند در کجا است؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Herm
  1548 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1504 نمره کسب شده
 • 3
  TOTTI
  1500 نمره کسب شده
 • 4
  Schwede
  1492 نمره کسب شده
 • 5
  Pus
  1443 نمره کسب شده
 • 6
  Ramon
  1407 نمره کسب شده
 • 7
  Schietenbock
  1378 نمره کسب شده
 • 8
  Godfried Aduobe
  1314 نمره کسب شده
 • 9
  ASBK
  1296 نمره کسب شده
 • 10
  KINGPIN
  1282 نمره کسب شده
 • 11
  rising star
  1280 نمره کسب شده
 • 12
  Hermanos Ramos
  1273 نمره کسب شده
 • 13
  Михан86
  1267 نمره کسب شده
 • 14
  Mike aus MS
  1263 نمره کسب شده
 • 15
  holla di ho
  1260 نمره کسب شده
 • 16
  Frau Ke
  1236 نمره کسب شده
 • 17
  Molle
  1215 نمره کسب شده
 • 18
  hafe
  1189 نمره کسب شده
 • 19
  dammisch
  1146 نمره کسب شده
 • 20
  Zauberer
  1145 نمره کسب شده
 • 21
  Lankgeo
  1140 نمره کسب شده
 • 22
  Kuno Schulze
  1138 نمره کسب شده
 • 23
  Päonia
  1137 نمره کسب شده
 • 24
  Stoppel
  1128 نمره کسب شده
 • 25
  Plette
  1110 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1737 نمره کسب شده
 • 2
  Marilyn
  1661 نمره کسب شده
 • 3
  FC Bayern
  1649 نمره کسب شده
 • 4
  Anspach-FFM
  1603 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1601 نمره کسب شده
 • 6
  sualkserua
  1598 نمره کسب شده
 • 7
  Berlin Mitte
  1587 نمره کسب شده
 • 8
  Helsch
  1586 نمره کسب شده
 • 9
  hurz
  1579 نمره کسب شده
 • 10
  Petzi
  1569 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات