آزمون اروپا

europakarte geoquiz آزمون کشورهای اورپایی دربردانده 20 سوال میباشد که در مورد کشورها، شهرها و منطقه های اروپا هستند. بگونه مثال :‌بریتنی کجا است؟‌ دانزیگ کجا واقع شده است؟‌یا سکاتلند در کجا است؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Herm
  1565 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1535 نمره کسب شده
 • 3
  TOTTI
  1481 نمره کسب شده
 • 4
  Superhirn
  1473 نمره کسب شده
 • 5
  marylou
  1406 نمره کسب شده
 • 6
  super
  1358 نمره کسب شده
 • 7
  asbk
  1316 نمره کسب شده
 • 8
  Illy
  1314 نمره کسب شده
 • 9
  STOLZ WIE BOLLE
  1240 نمره کسب شده
 • 10
  BORN IN HELL
  1205 نمره کسب شده
 • 11
  jesus
  1183 نمره کسب شده
 • 12
  Westermann
  1179 نمره کسب شده
 • 13
  Fipps
  1169 نمره کسب شده
 • 14
  RWN
  1165 نمره کسب شده
 • 15
  Mike1975
  1156 نمره کسب شده
 • 16
  Eisdrache
  1153 نمره کسب شده
 • 17
  Gabryyy
  1145 نمره کسب شده
 • 18
  Prätorius
  1140 نمره کسب شده
 • 19
  afro
  1132 نمره کسب شده
 • 20
  Giorgio
  1118 نمره کسب شده
 • 21
  Elke
  1106 نمره کسب شده
 • 22
  Marzipanhase
  1096 نمره کسب شده
 • 23
  Kaas ND
  1095 نمره کسب شده
 • 23
  Larry Looser
  1095 نمره کسب شده
 • 25
  Sharkoon
  1087 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1737 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1719 نمره کسب شده
 • 3
  Marilyn
  1661 نمره کسب شده
 • 4
  FC Bayern
  1649 نمره کسب شده
 • 5
  Anspach-FFM
  1603 نمره کسب شده
 • 6
  Herm
  1602 نمره کسب شده
 • 7
  Schwede
  1601 نمره کسب شده
 • 8
  sualkserua
  1598 نمره کسب شده
 • 9
  Berlin Mitte
  1587 نمره کسب شده
 • 10
  Helsch
  1586 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات