آزمون اروپا

europakarte geoquiz آزمون کشورهای اورپایی دربردانده 20 سوال میباشد که در مورد کشورها، شهرها و منطقه های اروپا هستند. بگونه مثال :‌بریتنی کجا است؟‌ دانزیگ کجا واقع شده است؟‌یا سکاتلند در کجا است؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  TOTTI
  1582 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1525 نمره کسب شده
 • 3
  Inibee
  1456 نمره کسب شده
 • 4
  asbk
  1433 نمره کسب شده
 • 5
  Baumi
  1412 نمره کسب شده
 • 6
  Pfiffikus
  1402 نمره کسب شده
 • 7
  Nishii
  1296 نمره کسب شده
 • 8
  Caspar
  1270 نمره کسب شده
 • 9
  Waldfee
  1265 نمره کسب شده
 • 10
  asdf
  1261 نمره کسب شده
 • 11
  Prof. Off
  1256 نمره کسب شده
 • 12
  Mutti
  1250 نمره کسب شده
 • 13
  Pete Hogwallop
  1240 نمره کسب شده
 • 14
  honk
  1234 نمره کسب شده
 • 15
  Op Zero
  1214 نمره کسب شده
 • 16
  Phantom
  1197 نمره کسب شده
 • 17
  super
  1185 نمره کسب شده
 • 18
  Turbo-Michel
  1176 نمره کسب شده
 • 19
  mberninger
  1165 نمره کسب شده
 • 20
  Kiki
  1156 نمره کسب شده
 • 21
  Colt
  1143 نمره کسب شده
 • 22
  Spageddi
  1139 نمره کسب شده
 • 23
  almanachix
  1135 نمره کسب شده
 • 24
  Silverbird
  1124 نمره کسب شده
 • 25
  Hexchen
  1118 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1737 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1719 نمره کسب شده
 • 3
  Marilyn
  1661 نمره کسب شده
 • 4
  FC Bayern
  1649 نمره کسب شده
 • 5
  Anspach-FFM
  1603 نمره کسب شده
 • 6
  Herm
  1602 نمره کسب شده
 • 7
  Schwede
  1601 نمره کسب شده
 • 8
  sualkserua
  1598 نمره کسب شده
 • 9
  Berlin Mitte
  1587 نمره کسب شده
 • 10
  Helsch
  1586 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات