آزمون اروپا

آزمون کشورهای اورپایی دربردانده 20 سوال میباشد که در مورد کشورها، شهرها و منطقه های اروپا هستند. بگونه مثال :‌بریتنی کجا است؟‌ دانزیگ کجا واقع شده است؟‌یا سکاتلند در کجا است؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1546 نمره کسب شده
 • 2
  mango
  1520 نمره کسب شده
 • 3
  Herm
  1518 نمره کسب شده
 • 4
  TOTTI
  1433 نمره کسب شده
 • 5
  Karakal
  1427 نمره کسب شده
 • 6
  Thur
  1419 نمره کسب شده
 • 7
  Illy
  1389 نمره کسب شده
 • 8
  pero krtic
  1365 نمره کسب شده
 • 9
  boban
  1345 نمره کسب شده
 • 10
  marylou
  1335 نمره کسب شده
 • 10
  wolfi
  1335 نمره کسب شده
 • 12
  Xchen
  1273 نمره کسب شده
 • 13
  asmuc
  1208 نمره کسب شده
 • 14
  Hix
  1191 نمره کسب شده
 • 15
  Kojak
  1175 نمره کسب شده
 • 16
  TGB
  1142 نمره کسب شده
 • 17
  chriti
  1127 نمره کسب شده
 • 18
  Sushi
  1123 نمره کسب شده
 • 19
  Op Zero
  1116 نمره کسب شده
 • 20
  Oecher
  1113 نمره کسب شده
 • 21
  Baba Yetu
  1094 نمره کسب شده
 • 22
  Annika
  1093 نمره کسب شده
 • 23
  PUNISHER
  1088 نمره کسب شده
 • 24
  McNugget
  1077 نمره کسب شده
 • 25
  Holzi
  1076 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1737 نمره کسب شده
 • 2
  Marilyn
  1661 نمره کسب شده
 • 3
  FC Bayern
  1649 نمره کسب شده
 • 4
  Anspach-FFM
  1603 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1601 نمره کسب شده
 • 6
  sualkserua
  1598 نمره کسب شده
 • 7
  Berlin Mitte
  1587 نمره کسب شده
 • 8
  Helsch
  1586 نمره کسب شده
 • 9
  hurz
  1579 نمره کسب شده
 • 10
  Petzi
  1569 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات