آزمون اروپا

europakarte geoquiz آزمون کشورهای اورپایی دربردانده 20 سوال میباشد که در مورد کشورها، شهرها و منطقه های اروپا هستند. بگونه مثال :‌بریتنی کجا است؟‌ دانزیگ کجا واقع شده است؟‌یا سکاتلند در کجا است؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Herm
  1566 نمره کسب شده
 • 2
  Al Capone
  1564 نمره کسب شده
 • 3
  knilch
  1534 نمره کسب شده
 • 4
  Schwede
  1510 نمره کسب شده
 • 5
  TOTTI
  1488 نمره کسب شده
 • 6
  Superhirn
  1460 نمره کسب شده
 • 7
  Südoist
  1395 نمره کسب شده
 • 8
  Bier um Vier
  1392 نمره کسب شده
 • 9
  asbk
  1378 نمره کسب شده
 • 10
  marylou
  1368 نمره کسب شده
 • 11
  OLMA
  1338 نمره کسب شده
 • 12
  Illy
  1330 نمره کسب شده
 • 13
  Planlos
  1309 نمره کسب شده
 • 14
  super
  1300 نمره کسب شده
 • 15
  owl
  1283 نمره کسب شده
 • 16
  munsch
  1277 نمره کسب شده
 • 16
  paUle
  1277 نمره کسب شده
 • 18
  asdf
  1254 نمره کسب شده
 • 19
  Heinzi
  1253 نمره کسب شده
 • 20
  Uriella
  1249 نمره کسب شده
 • 21
  schisser
  1230 نمره کسب شده
 • 22
  Mike aus MS
  1226 نمره کسب شده
 • 23
  Pfiffikus
  1219 نمره کسب شده
 • 24
  habemus dominus
  1217 نمره کسب شده
 • 25
  hechlbach
  1213 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1737 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1719 نمره کسب شده
 • 3
  Marilyn
  1661 نمره کسب شده
 • 4
  FC Bayern
  1649 نمره کسب شده
 • 5
  Anspach-FFM
  1603 نمره کسب شده
 • 6
  Herm
  1602 نمره کسب شده
 • 7
  Schwede
  1601 نمره کسب شده
 • 8
  sualkserua
  1598 نمره کسب شده
 • 9
  Berlin Mitte
  1587 نمره کسب شده
 • 10
  Helsch
  1586 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات