آزمون اروپا

آزمون کشورهای اورپایی دربردانده 20 سوال میباشد که در مورد کشورها، شهرها و منطقه های اروپا هستند. بگونه مثال :‌بریتنی کجا است؟‌ دانزیگ کجا واقع شده است؟‌یا سکاتلند در کجا است؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1585 نمره کسب شده
 • 2
  Herm
  1530 نمره کسب شده
 • 3
  hurz
  1484 نمره کسب شده
 • 4
  Schwede
  1479 نمره کسب شده
 • 5
  Pus
  1451 نمره کسب شده
 • 6
  Ramon
  1420 نمره کسب شده
 • 7
  Thur
  1413 نمره کسب شده
 • 8
  marylou
  1386 نمره کسب شده
 • 9
  Lena
  1370 نمره کسب شده
 • 10
  Illy
  1366 نمره کسب شده
 • 11
  fac
  1320 نمره کسب شده
 • 12
  Bier um Vier
  1317 نمره کسب شده
 • 13
  smibi
  1310 نمره کسب شده
 • 14
  Hummel Hummel
  1304 نمره کسب شده
 • 15
  Andi
  1261 نمره کسب شده
 • 16
  Dröni
  1250 نمره کسب شده
 • 17
  pxq
  1240 نمره کسب شده
 • 18
  TKV
  1208 نمره کسب شده
 • 19
  Supie
  1173 نمره کسب شده
 • 20
  everlast
  1161 نمره کسب شده
 • 21
  SteffenBäggär
  1131 نمره کسب شده
 • 22
  LXJD
  1102 نمره کسب شده
 • 23
  Jørgen
  1053 نمره کسب شده
 • 24
  Berni
  1043 نمره کسب شده
 • 25
  Rolfino
  1006 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1737 نمره کسب شده
 • 2
  Marilyn
  1661 نمره کسب شده
 • 3
  FC Bayern
  1649 نمره کسب شده
 • 4
  Anspach-FFM
  1603 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1601 نمره کسب شده
 • 6
  sualkserua
  1598 نمره کسب شده
 • 7
  Berlin Mitte
  1587 نمره کسب شده
 • 8
  Helsch
  1586 نمره کسب شده
 • 9
  hurz
  1579 نمره کسب شده
 • 10
  Petzi
  1569 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات