آزمون اروپا

آزمون کشورهای اورپایی دربردانده 20 سوال میباشد که در مورد کشورها، شهرها و منطقه های اروپا هستند. بگونه مثال :‌بریتنی کجا است؟‌ دانزیگ کجا واقع شده است؟‌یا سکاتلند در کجا است؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1605 نمره کسب شده
 • 2
  Berlin Mitte
  1507 نمره کسب شده
 • 3
  Herm
  1501 نمره کسب شده
 • 4
  hurz
  1497 نمره کسب شده
 • 5
  Pus
  1461 نمره کسب شده
 • 6
  Schwede
  1433 نمره کسب شده
 • 6
  Ramon
  1433 نمره کسب شده
 • 8
  Illy
  1421 نمره کسب شده
 • 9
  marylou
  1416 نمره کسب شده
 • 10
  Thur
  1381 نمره کسب شده
 • 11
  Sascha0611
  1293 نمره کسب شده
 • 12
  staalnakke
  1219 نمره کسب شده
 • 13
  wooosh
  1204 نمره کسب شده
 • 14
  Ole Bremseth
  1200 نمره کسب شده
 • 15
  borussia09
  1182 نمره کسب شده
 • 16
  P. Becker
  1170 نمره کسب شده
 • 17
  STOLZ WIE BOLLE
  1167 نمره کسب شده
 • 18
  axel66
  1117 نمره کسب شده
 • 19
  Sushi
  1104 نمره کسب شده
 • 20
  Meurer
  1088 نمره کسب شده
 • 21
  79Markus
  1075 نمره کسب شده
 • 22
  drebe
  1064 نمره کسب شده
 • 23
  Andi
  1049 نمره کسب شده
 • 24
  nahdran
  1026 نمره کسب شده
 • 25
  jepp
  1001 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1737 نمره کسب شده
 • 2
  Marilyn
  1661 نمره کسب شده
 • 3
  FC Bayern
  1649 نمره کسب شده
 • 4
  Anspach-FFM
  1603 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1601 نمره کسب شده
 • 6
  sualkserua
  1598 نمره کسب شده
 • 7
  Berlin Mitte
  1587 نمره کسب شده
 • 8
  Helsch
  1586 نمره کسب شده
 • 9
  hurz
  1579 نمره کسب شده
 • 10
  Petzi
  1569 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات