آزمون اروپا

آزمون کشورهای اورپایی دربردانده 20 سوال میباشد که در مورد کشورها، شهرها و منطقه های اروپا هستند. بگونه مثال :‌بریتنی کجا است؟‌ دانزیگ کجا واقع شده است؟‌یا سکاتلند در کجا است؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1604 نمره کسب شده
 • 2
  Herm
  1536 نمره کسب شده
 • 3
  Pus
  1446 نمره کسب شده
 • 4
  TOTTI
  1443 نمره کسب شده
 • 5
  Via Valencia
  1432 نمره کسب شده
 • 6
  Thur
  1417 نمره کسب شده
 • 7
  Ramon
  1412 نمره کسب شده
 • 8
  Sascha0611
  1402 نمره کسب شده
 • 9
  Karakal
  1398 نمره کسب شده
 • 10
  HF SL
  1396 نمره کسب شده
 • 11
  pero krtic
  1377 نمره کسب شده
 • 12
  marylou
  1374 نمره کسب شده
 • 13
  Illy
  1346 نمره کسب شده
 • 14
  gemeiner Pöbel
  1331 نمره کسب شده
 • 15
  2CV Biturbo
  1310 نمره کسب شده
 • 16
  flusenhannes
  1303 نمره کسب شده
 • 17
  Plauzus
  1301 نمره کسب شده
 • 18
  wolfi
  1276 نمره کسب شده
 • 18
  Horst82
  1276 نمره کسب شده
 • 20
  Sören
  1261 نمره کسب شده
 • 21
  Phantom
  1257 نمره کسب شده
 • 22
  Schokobär
  1255 نمره کسب شده
 • 23
  Hartwig
  1245 نمره کسب شده
 • 24
  Maja
  1229 نمره کسب شده
 • 25
  Hannemann
  1228 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1737 نمره کسب شده
 • 2
  Marilyn
  1661 نمره کسب شده
 • 3
  FC Bayern
  1649 نمره کسب شده
 • 4
  Anspach-FFM
  1603 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1601 نمره کسب شده
 • 6
  sualkserua
  1598 نمره کسب شده
 • 7
  Berlin Mitte
  1587 نمره کسب شده
 • 8
  Helsch
  1586 نمره کسب شده
 • 9
  hurz
  1579 نمره کسب شده
 • 10
  Petzi
  1569 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات