آزمون اروپا

europakarte geoquiz آزمون کشورهای اورپایی دربردانده 20 سوال میباشد که در مورد کشورها، شهرها و منطقه های اروپا هستند. بگونه مثال :‌بریتنی کجا است؟‌ دانزیگ کجا واقع شده است؟‌یا سکاتلند در کجا است؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Herm
  1536 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1531 نمره کسب شده
 • 3
  Al Capone
  1510 نمره کسب شده
 • 4
  MajHä
  1425 نمره کسب شده
 • 5
  marylou
  1420 نمره کسب شده
 • 6
  asbk
  1308 نمره کسب شده
 • 7
  Illy
  1283 نمره کسب شده
 • 8
  Alphamännchen
  1279 نمره کسب شده
 • 9
  Werder
  1274 نمره کسب شده
 • 9
  weissvonix
  1274 نمره کسب شده
 • 11
  Audis
  1233 نمره کسب شده
 • 12
  Allgäuer
  1221 نمره کسب شده
 • 13
  FabiZ
  1220 نمره کسب شده
 • 14
  Mörmoosen
  1184 نمره کسب شده
 • 15
  Hirntod
  1169 نمره کسب شده
 • 16
  super
  1133 نمره کسب شده
 • 17
  freeberger
  1130 نمره کسب شده
 • 18
  Dude
  1099 نمره کسب شده
 • 18
  owl
  1099 نمره کسب شده
 • 20
  illo
  1089 نمره کسب شده
 • 20
  emkay
  1089 نمره کسب شده
 • 22
  asdf
  1080 نمره کسب شده
 • 23
  Sharkoon
  1072 نمره کسب شده
 • 24
  dammisch
  1065 نمره کسب شده
 • 25
  Flitzpiepe
  1061 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1737 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1719 نمره کسب شده
 • 3
  Marilyn
  1661 نمره کسب شده
 • 4
  FC Bayern
  1649 نمره کسب شده
 • 5
  Anspach-FFM
  1603 نمره کسب شده
 • 6
  Herm
  1602 نمره کسب شده
 • 7
  Schwede
  1601 نمره کسب شده
 • 8
  sualkserua
  1598 نمره کسب شده
 • 9
  Berlin Mitte
  1587 نمره کسب شده
 • 10
  Helsch
  1586 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات