آزمون اروپا

europakarte geoquiz آزمون کشورهای اورپایی دربردانده 20 سوال میباشد که در مورد کشورها، شهرها و منطقه های اروپا هستند. بگونه مثال :‌بریتنی کجا است؟‌ دانزیگ کجا واقع شده است؟‌یا سکاتلند در کجا است؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Herm
  1597 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1559 نمره کسب شده
 • 3
  Al Capone
  1476 نمره کسب شده
 • 4
  ALEX
  1453 نمره کسب شده
 • 5
  Illy
  1435 نمره کسب شده
 • 6
  Pus
  1422 نمره کسب شده
 • 7
  YHAMA
  1411 نمره کسب شده
 • 8
  Godfried Aduobe
  1343 نمره کسب شده
 • 9
  Pluto
  1327 نمره کسب شده
 • 10
  Queraussteiger
  1317 نمره کسب شده
 • 11
  Deichkind
  1272 نمره کسب شده
 • 12
  Maximilian H.
  1271 نمره کسب شده
 • 13
  asbk
  1269 نمره کسب شده
 • 14
  Tobi P
  1268 نمره کسب شده
 • 15
  P.T. Platsch
  1265 نمره کسب شده
 • 16
  para canara
  1264 نمره کسب شده
 • 17
  super
  1219 نمره کسب شده
 • 18
  Audis
  1208 نمره کسب شده
 • 19
  ALJOSCHA
  1204 نمره کسب شده
 • 20
  Lou Ziffer
  1195 نمره کسب شده
 • 21
  Verry
  1180 نمره کسب شده
 • 22
  Gadse
  1145 نمره کسب شده
 • 23
  Rumbarack
  1138 نمره کسب شده
 • 24
  jazza
  1137 نمره کسب شده
 • 25
  vittec
  1135 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1737 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1667 نمره کسب شده
 • 3
  Marilyn
  1661 نمره کسب شده
 • 4
  FC Bayern
  1649 نمره کسب شده
 • 5
  Anspach-FFM
  1603 نمره کسب شده
 • 6
  Herm
  1602 نمره کسب شده
 • 7
  Schwede
  1601 نمره کسب شده
 • 8
  sualkserua
  1598 نمره کسب شده
 • 9
  Berlin Mitte
  1587 نمره کسب شده
 • 10
  Helsch
  1586 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات