آزمون اروپا

europakarte geoquiz آزمون کشورهای اورپایی دربردانده 20 سوال میباشد که در مورد کشورها، شهرها و منطقه های اروپا هستند. بگونه مثال :‌بریتنی کجا است؟‌ دانزیگ کجا واقع شده است؟‌یا سکاتلند در کجا است؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1548 نمره کسب شده
 • 2
  Schwede
  1525 نمره کسب شده
 • 3
  Herm
  1518 نمره کسب شده
 • 4
  knilch
  1482 نمره کسب شده
 • 5
  Pus
  1446 نمره کسب شده
 • 6
  Thur
  1440 نمره کسب شده
 • 7
  Ramon
  1430 نمره کسب شده
 • 8
  Al Capone
  1425 نمره کسب شده
 • 9
  Südoist
  1422 نمره کسب شده
 • 10
  sauzahn
  1386 نمره کسب شده
 • 11
  Yjuoones
  1378 نمره کسب شده
 • 12
  Illy
  1370 نمره کسب شده
 • 13
  TOTTI
  1364 نمره کسب شده
 • 14
  wolfi
  1362 نمره کسب شده
 • 15
  honk
  1347 نمره کسب شده
 • 16
  marylou
  1333 نمره کسب شده
 • 17
  daniel k
  1325 نمره کسب شده
 • 18
  helgchen
  1243 نمره کسب شده
 • 19
  Tausendmalversu
  1242 نمره کسب شده
 • 20
  Maas
  1197 نمره کسب شده
 • 21
  H.P. Lehnhoff
  1194 نمره کسب شده
 • 22
  asdf
  1190 نمره کسب شده
 • 23
  Franky
  1188 نمره کسب شده
 • 24
  Phantom
  1183 نمره کسب شده
 • 25
  hakan
  1182 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1737 نمره کسب شده
 • 2
  Marilyn
  1661 نمره کسب شده
 • 3
  FC Bayern
  1649 نمره کسب شده
 • 4
  Anspach-FFM
  1603 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1601 نمره کسب شده
 • 6
  sualkserua
  1598 نمره کسب شده
 • 7
  Berlin Mitte
  1587 نمره کسب شده
 • 8
  Helsch
  1586 نمره کسب شده
 • 9
  hurz
  1579 نمره کسب شده
 • 10
  Petzi
  1569 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات