آزمون اروپا

europakarte geoquiz آزمون کشورهای اورپایی دربردانده 20 سوال میباشد که در مورد کشورها، شهرها و منطقه های اروپا هستند. بگونه مثال :‌بریتنی کجا است؟‌ دانزیگ کجا واقع شده است؟‌یا سکاتلند در کجا است؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Herm
  1527 نمره کسب شده
 • 2
  Al Capone
  1525 نمره کسب شده
 • 3
  knilch
  1522 نمره کسب شده
 • 4
  TOTTI
  1425 نمره کسب شده
 • 5
  Bier um Vier
  1400 نمره کسب شده
 • 6
  Illy
  1330 نمره کسب شده
 • 7
  Godfried Aduobe
  1322 نمره کسب شده
 • 8
  super
  1296 نمره کسب شده
 • 9
  Pastor Nole
  1243 نمره کسب شده
 • 10
  Trippel
  1239 نمره کسب شده
 • 11
  Götterbote
  1237 نمره کسب شده
 • 12
  Rainer Zufall
  1222 نمره کسب شده
 • 13
  Maximus
  1217 نمره کسب شده
 • 14
  munsch
  1198 نمره کسب شده
 • 14
  Mike aus MS
  1198 نمره کسب شده
 • 16
  Silverbird
  1195 نمره کسب شده
 • 17
  Spiros
  1193 نمره کسب شده
 • 18
  Sauzahn
  1178 نمره کسب شده
 • 19
  Reini
  1176 نمره کسب شده
 • 20
  Reisender
  1168 نمره کسب شده
 • 21
  iero0
  1166 نمره کسب شده
 • 22
  drdrdr
  1161 نمره کسب شده
 • 23
  glubberer
  1154 نمره کسب شده
 • 24
  Basti
  1144 نمره کسب شده
 • 25
  Hololulu
  1124 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1737 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1719 نمره کسب شده
 • 3
  Marilyn
  1661 نمره کسب شده
 • 4
  FC Bayern
  1649 نمره کسب شده
 • 5
  Anspach-FFM
  1603 نمره کسب شده
 • 6
  Herm
  1602 نمره کسب شده
 • 7
  Schwede
  1601 نمره کسب شده
 • 8
  sualkserua
  1598 نمره کسب شده
 • 9
  Berlin Mitte
  1587 نمره کسب شده
 • 10
  Helsch
  1586 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات