آزمون اروپا

آزمون کشورهای اورپایی دربردانده 20 سوال میباشد که در مورد کشورها، شهرها و منطقه های اروپا هستند. بگونه مثال :‌بریتنی کجا است؟‌ دانزیگ کجا واقع شده است؟‌یا سکاتلند در کجا است؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1619 نمره کسب شده
 • 2
  Berlin Mitte
  1543 نمره کسب شده
 • 3
  Herm
  1534 نمره کسب شده
 • 4
  TOTTI
  1456 نمره کسب شده
 • 5
  marylou
  1455 نمره کسب شده
 • 6
  hurz
  1448 نمره کسب شده
 • 7
  Pus
  1420 نمره کسب شده
 • 8
  Ramon
  1419 نمره کسب شده
 • 9
  Thur
  1415 نمره کسب شده
 • 10
  Illy
  1365 نمره کسب شده
 • 11
  Al Capone
  1363 نمره کسب شده
 • 12
  Thraker
  1334 نمره کسب شده
 • 13
  diggwan
  1329 نمره کسب شده
 • 14
  Pinenser
  1307 نمره کسب شده
 • 15
  sauzahn
  1280 نمره کسب شده
 • 16
  PITBULL
  1279 نمره کسب شده
 • 17
  Hexchen
  1242 نمره کسب شده
 • 18
  sam
  1240 نمره کسب شده
 • 19
  Rainer Zufall
  1234 نمره کسب شده
 • 20
  Marcus N
  1202 نمره کسب شده
 • 21
  Zapperle
  1193 نمره کسب شده
 • 22
  palim palim
  1191 نمره کسب شده
 • 23
  Pfeiffer
  1163 نمره کسب شده
 • 24
  gemeiner Pöbel
  1147 نمره کسب شده
 • 25
  NICHT SCHLECHT
  1146 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1737 نمره کسب شده
 • 2
  Marilyn
  1661 نمره کسب شده
 • 3
  FC Bayern
  1649 نمره کسب شده
 • 4
  Anspach-FFM
  1603 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1601 نمره کسب شده
 • 6
  sualkserua
  1598 نمره کسب شده
 • 7
  Berlin Mitte
  1587 نمره کسب شده
 • 8
  Helsch
  1586 نمره کسب شده
 • 9
  hurz
  1579 نمره کسب شده
 • 10
  Petzi
  1569 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات