آزمون اروپا

europakarte geoquiz آزمون کشورهای اورپایی دربردانده 20 سوال میباشد که در مورد کشورها، شهرها و منطقه های اروپا هستند. بگونه مثال :‌بریتنی کجا است؟‌ دانزیگ کجا واقع شده است؟‌یا سکاتلند در کجا است؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  knilch
  1540 نمره کسب شده
 • 2
  Herm
  1538 نمره کسب شده
 • 3
  Baumi
  1494 نمره کسب شده
 • 4
  Pfiffikus
  1487 نمره کسب شده
 • 5
  Superhirn
  1483 نمره کسب شده
 • 6
  Inibee
  1478 نمره کسب شده
 • 7
  marylou
  1432 نمره کسب شده
 • 8
  MärkischerKreis
  1413 نمره کسب شده
 • 9
  Mörmoosen
  1393 نمره کسب شده
 • 10
  Doniphon
  1335 نمره کسب شده
 • 11
  juhu
  1329 نمره کسب شده
 • 12
  BBBerlin
  1315 نمره کسب شده
 • 13
  Götterbote
  1300 نمره کسب شده
 • 14
  Liberty Valance
  1290 نمره کسب شده
 • 15
  Alle Neune
  1283 نمره کسب شده
 • 16
  Hickbacher
  1273 نمره کسب شده
 • 16
  Mac
  1273 نمره کسب شده
 • 18
  Murro
  1272 نمره کسب شده
 • 19
  Nike
  1271 نمره کسب شده
 • 19
  Miss Kubelik
  1271 نمره کسب شده
 • 21
  Onehans
  1264 نمره کسب شده
 • 22
  Larry Looser
  1263 نمره کسب شده
 • 23
  Illy
  1261 نمره کسب شده
 • 24
  Tarzan
  1254 نمره کسب شده
 • 25
  Major Ron
  1228 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1737 نمره کسب شده
 • 2
  Julifrags
  1719 نمره کسب شده
 • 3
  Marilyn
  1661 نمره کسب شده
 • 4
  FC Bayern
  1649 نمره کسب شده
 • 5
  Anspach-FFM
  1603 نمره کسب شده
 • 6
  Herm
  1602 نمره کسب شده
 • 7
  Schwede
  1601 نمره کسب شده
 • 8
  sualkserua
  1598 نمره کسب شده
 • 9
  Berlin Mitte
  1587 نمره کسب شده
 • 10
  Helsch
  1586 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات