آزمون امریکا

amerikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از شما و وسط قاره آمریکا میباشد. بگونه مثال :‌وانکور در کجا موقعیت دارد؟‌ دریاچه ایری کجا موقعیت دارد؟‌ اکاپولکو کجا موقعیت دارد؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 20)
 • 1
  Superhirn
  1521 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1485 نمره کسب شده
 • 3
  Baumi
  1470 نمره کسب شده
 • 4
  Lalelu
  1442 نمره کسب شده
 • 5
  Pfiffikus
  1418 نمره کسب شده
 • 6
  TOTTI
  1361 نمره کسب شده
 • 7
  Liberty Valance
  1330 نمره کسب شده
 • 8
  Bob
  1328 نمره کسب شده
 • 9
  CC Baxter
  1321 نمره کسب شده
 • 10
  Bobby
  1314 نمره کسب شده
 • 11
  Möchtegern
  1270 نمره کسب شده
 • 12
  juhu
  1268 نمره کسب شده
 • 13
  staalnakke
  1267 نمره کسب شده
 • 14
  Godfried Aduobe
  1265 نمره کسب شده
 • 15
  OneHans
  1259 نمره کسب شده
 • 16
  Höscheldonk
  1232 نمره کسب شده
 • 17
  Illy
  1202 نمره کسب شده
 • 18
  Mörmoosen
  1199 نمره کسب شده
 • 19
  Schnauzer
  1197 نمره کسب شده
 • 20
  Murro
  1194 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1717 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1570 نمره کسب شده
 • 3
  rei
  1559 نمره کسب شده
 • 4
  Superhirn
  1555 نمره کسب شده
 • 5
  Al Capone
  1541 نمره کسب شده
 • 6
  Didi
  1540 نمره کسب شده
 • 7
  Pinky
  1537 نمره کسب شده
 • 7
  Rolly Polly
  1537 نمره کسب شده
 • 9
  Schwede
  1535 نمره کسب شده
 • 10
  TOTTI
  1534 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات