آزمون امریکا

amerikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از شما و وسط قاره آمریکا میباشد. بگونه مثال :‌وانکور در کجا موقعیت دارد؟‌ دریاچه ایری کجا موقعیت دارد؟‌ اکاپولکو کجا موقعیت دارد؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 20)
 • 1
  Superhirn
  1510 نمره کسب شده
 • 2
  TOTTI
  1490 نمره کسب شده
 • 3
  knilch
  1483 نمره کسب شده
 • 4
  Al Capone
  1473 نمره کسب شده
 • 5
  Godfried Aduobe
  1336 نمره کسب شده
 • 6
  Meurer
  1266 نمره کسب شده
 • 7
  Dude
  1254 نمره کسب شده
 • 8
  diggwan
  1250 نمره کسب شده
 • 9
  Illy
  1247 نمره کسب شده
 • 10
  Herr Mann
  1231 نمره کسب شده
 • 11
  honk
  1228 نمره کسب شده
 • 12
  sam
  1225 نمره کسب شده
 • 13
  Lou Ziffer
  1220 نمره کسب شده
 • 14
  Supi
  1219 نمره کسب شده
 • 15
  Michelle
  1206 نمره کسب شده
 • 16
  FRANKENSTEIN
  1194 نمره کسب شده
 • 17
  Lewis
  1185 نمره کسب شده
 • 18
  Bronco
  1177 نمره کسب شده
 • 19
  sweeney
  1164 نمره کسب شده
 • 20
  Aufsteiger
  1158 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1717 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1570 نمره کسب شده
 • 3
  Didi
  1540 نمره کسب شده
 • 4
  Pinky
  1537 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1537 نمره کسب شده
 • 6
  Schwede
  1535 نمره کسب شده
 • 7
  TOTTI
  1534 نمره کسب شده
 • 8
  Superhirn
  1526 نمره کسب شده
 • 9
  knilch
  1525 نمره کسب شده
 • 10
  Al Capone
  1520 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات