آزمون امریکا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از شما و وسط قاره آمریکا میباشد. بگونه مثال :‌وانکور در کجا موقعیت دارد؟‌ دریاچه ایری کجا موقعیت دارد؟‌ اکاپولکو کجا موقعیت دارد؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 20)
 • 1
  dragonfoot
  1534 نمره کسب شده
 • 2
  Thur
  1427 نمره کسب شده
 • 3
  Pus
  1416 نمره کسب شده
 • 4
  Ramon
  1353 نمره کسب شده
 • 5
  BADASS
  1309 نمره کسب شده
 • 6
  Baschti
  1293 نمره کسب شده
 • 7
  Illy
  1250 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1175 نمره کسب شده
 • 9
  nahdran
  1125 نمره کسب شده
 • 10
  roxi
  1107 نمره کسب شده
 • 11
  Rolex
  1080 نمره کسب شده
 • 12
  Beagle One
  1042 نمره کسب شده
 • 13
  Zicke
  1024 نمره کسب شده
 • 14
  KLM
  979 نمره کسب شده
 • 15
  Suppe
  978 نمره کسب شده
 • 16
  Viva Mexicooo
  976 نمره کسب شده
 • 17
  Möchtegern
  930 نمره کسب شده
 • 18
  Mac
  921 نمره کسب شده
 • 19
  LXJD
  909 نمره کسب شده
 • 20
  IDDY
  882 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1717 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1570 نمره کسب شده
 • 3
  Didi
  1540 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1537 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1535 نمره کسب شده
 • 6
  keiaahnig
  1518 نمره کسب شده
 • 7
  Bond
  1509 نمره کسب شده
 • 8
  Athene
  1508 نمره کسب شده
 • 9
  PETZI
  1499 نمره کسب شده
 • 10
  matzilla
  1498 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات