آزمون امریکا

amerikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از شما و وسط قاره آمریکا میباشد. بگونه مثال :‌وانکور در کجا موقعیت دارد؟‌ دریاچه ایری کجا موقعیت دارد؟‌ اکاپولکو کجا موقعیت دارد؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 20)
 • 1
  TOTTI
  1527 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1481 نمره کسب شده
 • 3
  Superhirn
  1395 نمره کسب شده
 • 4
  ALEX
  1394 نمره کسب شده
 • 5
  Godfried Aduobe
  1339 نمره کسب شده
 • 6
  Xpert79
  1337 نمره کسب شده
 • 7
  Illy
  1243 نمره کسب شده
 • 8
  scheibchenweise
  1233 نمره کسب شده
 • 9
  P. Becker
  1215 نمره کسب شده
 • 10
  Oecher
  1198 نمره کسب شده
 • 11
  Mustang GT
  1171 نمره کسب شده
 • 12
  KLM
  1170 نمره کسب شده
 • 13
  Desch
  1164 نمره کسب شده
 • 14
  Chucky
  1152 نمره کسب شده
 • 14
  zirpze
  1152 نمره کسب شده
 • 16
  Lankgeo
  1144 نمره کسب شده
 • 17
  Evi
  1088 نمره کسب شده
 • 18
  vamonos
  1078 نمره کسب شده
 • 19
  jockel
  1065 نمره کسب شده
 • 20
  wusler
  1059 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1717 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1570 نمره کسب شده
 • 3
  Didi
  1540 نمره کسب شده
 • 4
  Pinky
  1537 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1537 نمره کسب شده
 • 6
  Schwede
  1535 نمره کسب شده
 • 7
  TOTTI
  1527 نمره کسب شده
 • 8
  Superhirn
  1526 نمره کسب شده
 • 9
  knilch
  1525 نمره کسب شده
 • 10
  keiaahnig
  1518 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات