آزمون امریکا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از شما و وسط قاره آمریکا میباشد. بگونه مثال :‌وانکور در کجا موقعیت دارد؟‌ دریاچه ایری کجا موقعیت دارد؟‌ اکاپولکو کجا موقعیت دارد؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 20)
 • 1
  dragonfoot
  1603 نمره کسب شده
 • 2
  Thur
  1429 نمره کسب شده
 • 3
  Pus
  1427 نمره کسب شده
 • 4
  wolfi
  1412 نمره کسب شده
 • 5
  Ramon
  1386 نمره کسب شده
 • 6
  TOTTI
  1372 نمره کسب شده
 • 7
  Illy
  1357 نمره کسب شده
 • 8
  Indira
  1259 نمره کسب شده
 • 9
  nahdran
  1258 نمره کسب شده
 • 10
  knilch
  1217 نمره کسب شده
 • 11
  Hans der kanns
  1200 نمره کسب شده
 • 12
  Silverbird
  1195 نمره کسب شده
 • 13
  Tyson
  1136 نمره کسب شده
 • 14
  Knacki
  1127 نمره کسب شده
 • 15
  Farmer5
  1120 نمره کسب شده
 • 16
  HEY HO LETS GO
  1095 نمره کسب شده
 • 17
  Hansruedi
  1083 نمره کسب شده
 • 18
  Maja
  1078 نمره کسب شده
 • 19
  Pinenser
  1076 نمره کسب شده
 • 20
  Viva Mexicooo
  1050 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1717 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1570 نمره کسب شده
 • 3
  Didi
  1540 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1537 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1535 نمره کسب شده
 • 6
  keiaahnig
  1518 نمره کسب شده
 • 7
  Bond
  1509 نمره کسب شده
 • 8
  Athene
  1508 نمره کسب شده
 • 9
  PETZI
  1499 نمره کسب شده
 • 10
  matzilla
  1498 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات