آزمون امریکا

amerikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از شما و وسط قاره آمریکا میباشد. بگونه مثال :‌وانکور در کجا موقعیت دارد؟‌ دریاچه ایری کجا موقعیت دارد؟‌ اکاپولکو کجا موقعیت دارد؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 20)
 • 1
  TOTTI
  1492 نمره کسب شده
 • 2
  Jabba
  1481 نمره کسب شده
 • 3
  knilch
  1479 نمره کسب شده
 • 4
  Han Solo
  1419 نمره کسب شده
 • 5
  Illy
  1318 نمره کسب شده
 • 6
  Godfried Aduobe
  1300 نمره کسب شده
 • 7
  Sharkoon
  1267 نمره کسب شده
 • 8
  perfetto
  1252 نمره کسب شده
 • 9
  Plauzus
  1234 نمره کسب شده
 • 10
  Streckeisen
  1223 نمره کسب شده
 • 11
  Hickbacher
  1212 نمره کسب شده
 • 12
  Dubova
  1199 نمره کسب شده
 • 13
  digger
  1155 نمره کسب شده
 • 13
  Fipps
  1155 نمره کسب شده
 • 15
  PITBULL
  1124 نمره کسب شده
 • 16
  Droschka
  1108 نمره کسب شده
 • 17
  Volker
  1101 نمره کسب شده
 • 18
  Dr. Mabuse
  1086 نمره کسب شده
 • 19
  Axl
  1079 نمره کسب شده
 • 20
  MOD
  1077 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1717 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1570 نمره کسب شده
 • 3
  Didi
  1540 نمره کسب شده
 • 4
  Pinky
  1537 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1537 نمره کسب شده
 • 6
  Schwede
  1535 نمره کسب شده
 • 7
  TOTTI
  1521 نمره کسب شده
 • 8
  keiaahnig
  1518 نمره کسب شده
 • 9
  knilch
  1512 نمره کسب شده
 • 10
  Bond
  1509 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات