آزمون امریکا

amerikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از شما و وسط قاره آمریکا میباشد. بگونه مثال :‌وانکور در کجا موقعیت دارد؟‌ دریاچه ایری کجا موقعیت دارد؟‌ اکاپولکو کجا موقعیت دارد؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 20)
 • 1
  knilch
  1469 نمره کسب شده
 • 2
  TOTTI
  1455 نمره کسب شده
 • 3
  Superhirn
  1422 نمره کسب شده
 • 4
  ALEX
  1393 نمره کسب شده
 • 5
  Illy
  1293 نمره کسب شده
 • 6
  Pus
  1241 نمره کسب شده
 • 7
  Godfried Aduobe
  1238 نمره کسب شده
 • 8
  Paradroid
  1171 نمره کسب شده
 • 9
  Olm
  1147 نمره کسب شده
 • 10
  ay caramba
  1144 نمره کسب شده
 • 11
  Thomas Sch
  1136 نمره کسب شده
 • 12
  The Hux
  1131 نمره کسب شده
 • 13
  MEGAMAN
  1089 نمره کسب شده
 • 14
  Ohrwurm
  1081 نمره کسب شده
 • 15
  Klosterbruder
  1078 نمره کسب شده
 • 16
  altenburger
  1071 نمره کسب شده
 • 17
  Buzz Lightyear
  1070 نمره کسب شده
 • 17
  PUNISHER
  1070 نمره کسب شده
 • 19
  Mörmoosen
  1067 نمره کسب شده
 • 20
  mio
  1048 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1717 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1570 نمره کسب شده
 • 3
  Didi
  1540 نمره کسب شده
 • 4
  Pinky
  1537 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1537 نمره کسب شده
 • 6
  Schwede
  1535 نمره کسب شده
 • 7
  TOTTI
  1534 نمره کسب شده
 • 8
  Superhirn
  1526 نمره کسب شده
 • 9
  knilch
  1525 نمره کسب شده
 • 10
  keiaahnig
  1518 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات