آزمون امریکا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از شما و وسط قاره آمریکا میباشد. بگونه مثال :‌وانکور در کجا موقعیت دارد؟‌ دریاچه ایری کجا موقعیت دارد؟‌ اکاپولکو کجا موقعیت دارد؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1520 نمره کسب شده
 • 2
  Thur
  1400 نمره کسب شده
 • 3
  TOTTI
  1381 نمره کسب شده
 • 4
  wolfi
  1353 نمره کسب شده
 • 5
  boban
  1338 نمره کسب شده
 • 6
  Illy
  1289 نمره کسب شده
 • 7
  Björn
  1274 نمره کسب شده
 • 8
  Angie
  1273 نمره کسب شده
 • 9
  Volker
  1242 نمره کسب شده
 • 10
  Godfried Aduobe
  1224 نمره کسب شده
 • 11
  sauzahn
  1218 نمره کسب شده
 • 11
  Xchen
  1218 نمره کسب شده
 • 13
  Pinenser
  1168 نمره کسب شده
 • 13
  Knacki
  1168 نمره کسب شده
 • 15
  Benedetto
  1134 نمره کسب شده
 • 16
  John
  1125 نمره کسب شده
 • 17
  Jedi
  1124 نمره کسب شده
 • 18
  büxx
  1073 نمره کسب شده
 • 19
  Queraussteiger
  1061 نمره کسب شده
 • 20
  Karakal
  1049 نمره کسب شده
 • 21
  schisser
  1047 نمره کسب شده
 • 22
  debiflue
  1011 نمره کسب شده
 • 23
  Herr Mann
  1008 نمره کسب شده
 • 24
  Flitzpiepe
  1005 نمره کسب شده
 • 25
  hossa
  978 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1717 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1570 نمره کسب شده
 • 3
  Didi
  1540 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1537 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1535 نمره کسب شده
 • 6
  keiaahnig
  1518 نمره کسب شده
 • 7
  Bond
  1509 نمره کسب شده
 • 8
  Athene
  1508 نمره کسب شده
 • 9
  PETZI
  1499 نمره کسب شده
 • 10
  matzilla
  1498 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات