آزمون امریکا

amerikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از شما و وسط قاره آمریکا میباشد. بگونه مثال :‌وانکور در کجا موقعیت دارد؟‌ دریاچه ایری کجا موقعیت دارد؟‌ اکاپولکو کجا موقعیت دارد؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 20)
 • 1
  knilch
  1525 نمره کسب شده
 • 2
  TOTTI
  1508 نمره کسب شده
 • 3
  Jabba
  1465 نمره کسب شده
 • 4
  ALEX
  1449 نمره کسب شده
 • 5
  Godfried Aduobe
  1284 نمره کسب شده
 • 6
  KINGPIN
  1279 نمره کسب شده
 • 7
  Hillbilly
  1255 نمره کسب شده
 • 8
  Illy
  1201 نمره کسب شده
 • 9
  Ohrwurm
  1176 نمره کسب شده
 • 10
  Major Ron
  1174 نمره کسب شده
 • 11
  Karakal
  1168 نمره کسب شده
 • 12
  juhu
  1152 نمره کسب شده
 • 13
  Matzes
  1147 نمره کسب شده
 • 14
  lostallo
  1146 نمره کسب شده
 • 15
  Tobi P
  1111 نمره کسب شده
 • 16
  Schietenbock
  1101 نمره کسب شده
 • 17
  Sandra80
  1094 نمره کسب شده
 • 18
  Papa Bär
  1093 نمره کسب شده
 • 19
  Einsatzzentrale
  1072 نمره کسب شده
 • 20
  Roadrunner
  1023 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1717 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1570 نمره کسب شده
 • 3
  Didi
  1540 نمره کسب شده
 • 4
  Pinky
  1537 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1537 نمره کسب شده
 • 6
  Schwede
  1535 نمره کسب شده
 • 7
  knilch
  1525 نمره کسب شده
 • 8
  TOTTI
  1521 نمره کسب شده
 • 9
  keiaahnig
  1518 نمره کسب شده
 • 10
  Bond
  1509 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات