آزمون امریکا

amerikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از شما و وسط قاره آمریکا میباشد. بگونه مثال :‌وانکور در کجا موقعیت دارد؟‌ دریاچه ایری کجا موقعیت دارد؟‌ اکاپولکو کجا موقعیت دارد؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1581 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1437 نمره کسب شده
 • 3
  Illy
  1432 نمره کسب شده
 • 4
  TOTTI
  1431 نمره کسب شده
 • 5
  Pus
  1392 نمره کسب شده
 • 6
  CHAMP
  1364 نمره کسب شده
 • 7
  Ramon
  1356 نمره کسب شده
 • 8
  nahdran
  1345 نمره کسب شده
 • 9
  Xchen
  1335 نمره کسب شده
 • 10
  Godfried Aduobe
  1250 نمره کسب شده
 • 11
  KARAKAL
  1225 نمره کسب شده
 • 12
  dragonhand
  1208 نمره کسب شده
 • 13
  jako
  1191 نمره کسب شده
 • 14
  sauzahn
  1189 نمره کسب شده
 • 15
  wolfi
  1183 نمره کسب شده
 • 16
  Kugelblitz
  1158 نمره کسب شده
 • 17
  Pinenser
  1146 نمره کسب شده
 • 18
  Queraussteiger
  1136 نمره کسب شده
 • 19
  T-Bone
  1131 نمره کسب شده
 • 20
  max destructor
  1122 نمره کسب شده
 • 21
  duselmann
  1112 نمره کسب شده
 • 22
  So long
  1103 نمره کسب شده
 • 23
  Schlumpi
  1066 نمره کسب شده
 • 24
  Baba Yetu
  1019 نمره کسب شده
 • 25
  Slaughter
  1009 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1717 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1570 نمره کسب شده
 • 3
  Didi
  1540 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1537 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1535 نمره کسب شده
 • 6
  keiaahnig
  1518 نمره کسب شده
 • 7
  Bond
  1509 نمره کسب شده
 • 8
  Athene
  1508 نمره کسب شده
 • 9
  PETZI
  1499 نمره کسب شده
 • 10
  matzilla
  1498 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات