آزمون امریکا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از شما و وسط قاره آمریکا میباشد. بگونه مثال :‌وانکور در کجا موقعیت دارد؟‌ دریاچه ایری کجا موقعیت دارد؟‌ اکاپولکو کجا موقعیت دارد؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 20)
 • 1
  dragonfoot
  1577 نمره کسب شده
 • 2
  Illy
  1431 نمره کسب شده
 • 3
  Thur
  1416 نمره کسب شده
 • 4
  Pus
  1400 نمره کسب شده
 • 5
  Ramon
  1349 نمره کسب شده
 • 6
  Bier um Vier
  1336 نمره کسب شده
 • 7
  2CV Biturbo
  1278 نمره کسب شده
 • 8
  Cleverle
  1147 نمره کسب شده
 • 9
  PITBULL
  1143 نمره کسب شده
 • 10
  So long
  1136 نمره کسب شده
 • 11
  Brombär
  1114 نمره کسب شده
 • 12
  Papa Bär
  1104 نمره کسب شده
 • 13
  PREDATOR
  1088 نمره کسب شده
 • 13
  TOTTI
  1088 نمره کسب شده
 • 15
  nahdran
  1080 نمره کسب شده
 • 16
  zapfer
  1062 نمره کسب شده
 • 17
  Marcus N
  1041 نمره کسب شده
 • 18
  Alle Neune
  1027 نمره کسب شده
 • 19
  duselmann
  1020 نمره کسب شده
 • 20
  Beje-Jebe
  1013 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1717 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1570 نمره کسب شده
 • 3
  Didi
  1540 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1537 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1535 نمره کسب شده
 • 6
  keiaahnig
  1518 نمره کسب شده
 • 7
  Bond
  1509 نمره کسب شده
 • 8
  Athene
  1508 نمره کسب شده
 • 9
  PETZI
  1499 نمره کسب شده
 • 10
  matzilla
  1498 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات