آزمون امریکا

amerikakarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از شما و وسط قاره آمریکا میباشد. بگونه مثال :‌وانکور در کجا موقعیت دارد؟‌ دریاچه ایری کجا موقعیت دارد؟‌ اکاپولکو کجا موقعیت دارد؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 20)
 • 1
  Al Capone
  1438 نمره کسب شده
 • 2
  TOTTI
  1436 نمره کسب شده
 • 3
  Godfried Aduobe
  1425 نمره کسب شده
 • 4
  knilch
  1396 نمره کسب شده
 • 5
  Bezebub
  1261 نمره کسب شده
 • 6
  schbibb
  1257 نمره کسب شده
 • 7
  Beje-Jebe
  1209 نمره کسب شده
 • 8
  rattanpakk
  1189 نمره کسب شده
 • 9
  nice to be back
  1183 نمره کسب شده
 • 10
  Illy
  1182 نمره کسب شده
 • 11
  Mascha
  1173 نمره کسب شده
 • 12
  sweeney
  1172 نمره کسب شده
 • 13
  Francesca
  1161 نمره کسب شده
 • 14
  Baumi
  1159 نمره کسب شده
 • 15
  Tuffifee
  1103 نمره کسب شده
 • 16
  check in
  1100 نمره کسب شده
 • 17
  digger
  1099 نمره کسب شده
 • 18
  Silverbird
  1098 نمره کسب شده
 • 19
  Wächter
  1070 نمره کسب شده
 • 20
  xoom
  1061 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1717 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1570 نمره کسب شده
 • 3
  Didi
  1540 نمره کسب شده
 • 4
  Pinky
  1537 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1537 نمره کسب شده
 • 6
  Schwede
  1535 نمره کسب شده
 • 7
  TOTTI
  1534 نمره کسب شده
 • 8
  Superhirn
  1526 نمره کسب شده
 • 9
  knilch
  1525 نمره کسب شده
 • 10
  keiaahnig
  1518 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات