آزمون امریکا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از شما و وسط قاره آمریکا میباشد. بگونه مثال :‌وانکور در کجا موقعیت دارد؟‌ دریاچه ایری کجا موقعیت دارد؟‌ اکاپولکو کجا موقعیت دارد؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 20)
 • 1
  dragonfoot
  1564 نمره کسب شده
 • 2
  Pus
  1395 نمره کسب شده
 • 3
  Thur
  1381 نمره کسب شده
 • 4
  Ramon
  1356 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1331 نمره کسب شده
 • 6
  Illy
  1208 نمره کسب شده
 • 7
  Supi
  1138 نمره کسب شده
 • 8
  Pföller
  1127 نمره کسب شده
 • 9
  para canara
  1121 نمره کسب شده
 • 10
  beastie boy
  1091 نمره کسب شده
 • 10
  nahdran
  1091 نمره کسب شده
 • 12
  P.T. Platsch
  1069 نمره کسب شده
 • 13
  Moses
  1064 نمره کسب شده
 • 14
  Oschi
  1032 نمره کسب شده
 • 15
  Queraussteiger
  1025 نمره کسب شده
 • 16
  Mac
  1019 نمره کسب شده
 • 17
  palim palim
  1008 نمره کسب شده
 • 18
  Femme
  1005 نمره کسب شده
 • 19
  McPain
  996 نمره کسب شده
 • 20
  Axl
  986 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1717 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1570 نمره کسب شده
 • 3
  Didi
  1540 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1537 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1535 نمره کسب شده
 • 6
  keiaahnig
  1518 نمره کسب شده
 • 7
  Bond
  1509 نمره کسب شده
 • 8
  Athene
  1508 نمره کسب شده
 • 9
  PETZI
  1499 نمره کسب شده
 • 10
  matzilla
  1498 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات