آزمون کشور آلمان

deutschlandkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از شهر ها ، مناطق و جاهای مشهور آلمان است. بگونه مثال : بورکوم در کجا واقع شده است؟ درسدن در کجا واقع شده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  grashopper
  1544 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1524 نمره کسب شده
 • 3
  TOTTI
  1521 نمره کسب شده
 • 4
  Südoist
  1506 نمره کسب شده
 • 5
  super
  1427 نمره کسب شده
 • 6
  Illy
  1413 نمره کسب شده
 • 7
  US333
  1387 نمره کسب شده
 • 8
  Tine94
  1368 نمره کسب شده
 • 9
  rote Zorra
  1333 نمره کسب شده
 • 10
  Geo-Bold-US
  1325 نمره کسب شده
 • 11
  C Promi
  1294 نمره کسب شده
 • 12
  xoom
  1293 نمره کسب شده
 • 13
  HAKO XXL
  1249 نمره کسب شده
 • 14
  pekka
  1246 نمره کسب شده
 • 14
  Baumi
  1246 نمره کسب شده
 • 16
  Bursche 911
  1238 نمره کسب شده
 • 16
  Pfiffikus
  1238 نمره کسب شده
 • 18
  Kaufmann
  1232 نمره کسب شده
 • 19
  stan the man
  1230 نمره کسب شده
 • 20
  Rumbarack
  1228 نمره کسب شده
 • 21
  Special Forcer
  1225 نمره کسب شده
 • 22
  Eastgate
  1187 نمره کسب شده
 • 23
  kokoloko
  1174 نمره کسب شده
 • 23
  Petter
  1174 نمره کسب شده
 • 25
  Tommy
  1171 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  Julian
  1614 نمره کسب شده
 • 2
  Friesenjung67
  1605 نمره کسب شده
 • 3
  MSP
  1603 نمره کسب شده
 • 4
  Berlin Mitte
  1594 نمره کسب شده
 • 5
  ChefF
  1591 نمره کسب شده
 • 6
  Asco
  1589 نمره کسب شده
 • 6
  Didi
  1589 نمره کسب شده
 • 6
  Watz
  1589 نمره کسب شده
 • 9
  Herm
  1565 نمره کسب شده
 • 9
  Kalli
  1565 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات