آزمون کشور آلمان

این آزمون دربردارنده 20 سوال از شهر ها ، مناطق و جاهای مشهور آلمان است. بگونه مثال : بورکوم در کجا واقع شده است؟ درسدن در کجا واقع شده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Schnecke19
  1512 نمره کسب شده
 • 2
  Boso
  1488 نمره کسب شده
 • 3
  TOTTI
  1443 نمره کسب شده
 • 4
  super
  1428 نمره کسب شده
 • 5
  Illy
  1420 نمره کسب شده
 • 6
  Diesel jupp
  1413 نمره کسب شده
 • 7
  Balou
  1394 نمره کسب شده
 • 8
  wolfi
  1387 نمره کسب شده
 • 9
  Xchen
  1354 نمره کسب شده
 • 10
  Angie
  1350 نمره کسب شده
 • 10
  bobanovic
  1350 نمره کسب شده
 • 12
  sauzahn
  1318 نمره کسب شده
 • 13
  Peter Schnabel
  1259 نمره کسب شده
 • 14
  vanny
  1253 نمره کسب شده
 • 15
  edeltraut
  1249 نمره کسب شده
 • 16
  Andre F.
  1248 نمره کسب شده
 • 17
  Polygenie
  1238 نمره کسب شده
 • 18
  Molle
  1224 نمره کسب شده
 • 19
  Satan
  1202 نمره کسب شده
 • 20
  Tani
  1187 نمره کسب شده
 • 21
  BORN IN HELL
  1183 نمره کسب شده
 • 22
  tommy
  1158 نمره کسب شده
 • 23
  Kugelblitz
  1140 نمره کسب شده
 • 24
  Hannemann
  1079 نمره کسب شده
 • 25
  TGB
  1064 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  Friesenjung67
  1605 نمره کسب شده
 • 2
  MSP
  1603 نمره کسب شده
 • 3
  Berlin Mitte
  1594 نمره کسب شده
 • 4
  ChefF
  1591 نمره کسب شده
 • 5
  Asco
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Watz
  1589 نمره کسب شده
 • 8
  Kalli
  1565 نمره کسب شده
 • 9
  bandit1976
  1561 نمره کسب شده
 • 10
  TheBasti
  1558 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات