آزمون کشور آلمان

این آزمون دربردارنده 20 سوال از شهر ها ، مناطق و جاهای مشهور آلمان است. بگونه مثال : بورکوم در کجا واقع شده است؟ درسدن در کجا واقع شده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Berlin Mitte
  1546 نمره کسب شده
 • 2
  Schnecke19
  1453 نمره کسب شده
 • 3
  Pus
  1435 نمره کسب شده
 • 4
  Ramon
  1414 نمره کسب شده
 • 5
  Illy
  1360 نمره کسب شده
 • 6
  Maxwell
  1261 نمره کسب شده
 • 7
  Frank Gallagher
  1248 نمره کسب شده
 • 8
  K-La
  1238 نمره کسب شده
 • 8
  axel66
  1238 نمره کسب شده
 • 10
  TOTTI
  1230 نمره کسب شده
 • 11
  pxq
  1227 نمره کسب شده
 • 12
  Stoppel
  1225 نمره کسب شده
 • 13
  Paradroid
  1181 نمره کسب شده
 • 14
  Cpt. Körk
  1176 نمره کسب شده
 • 15
  Westermann
  1175 نمره کسب شده
 • 16
  BORN IN HELL
  1173 نمره کسب شده
 • 17
  Tobi P
  1169 نمره کسب شده
 • 18
  sauzahn
  1156 نمره کسب شده
 • 19
  Diesel jupp
  1147 نمره کسب شده
 • 20
  Franz Ose
  1124 نمره کسب شده
 • 21
  Waldfee
  1115 نمره کسب شده
 • 21
  pozileipizote01
  1115 نمره کسب شده
 • 23
  tommy
  1065 نمره کسب شده
 • 24
  Harry Hirsch
  1046 نمره کسب شده
 • 25
  Olsson
  1034 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  Friesenjung67
  1605 نمره کسب شده
 • 2
  MSP
  1603 نمره کسب شده
 • 3
  Berlin Mitte
  1594 نمره کسب شده
 • 4
  ChefF
  1591 نمره کسب شده
 • 5
  Asco
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Watz
  1589 نمره کسب شده
 • 8
  Kalli
  1565 نمره کسب شده
 • 9
  bandit1976
  1561 نمره کسب شده
 • 10
  TheBasti
  1558 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات