آزمون کشور آلمان

deutschlandkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از شهر ها ، مناطق و جاهای مشهور آلمان است. بگونه مثال : بورکوم در کجا واقع شده است؟ درسدن در کجا واقع شده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Herm
  1546 نمره کسب شده
 • 2
  TOTTI
  1492 نمره کسب شده
 • 3
  knilch
  1481 نمره کسب شده
 • 4
  Al Capone
  1460 نمره کسب شده
 • 5
  grashopper
  1453 نمره کسب شده
 • 6
  super
  1447 نمره کسب شده
 • 7
  WILHELM
  1380 نمره کسب شده
 • 8
  Utxi
  1355 نمره کسب شده
 • 9
  Occeg
  1345 نمره کسب شده
 • 10
  Illy
  1326 نمره کسب شده
 • 11
  Quizmaster
  1297 نمره کسب شده
 • 12
  Unterschicht
  1293 نمره کسب شده
 • 13
  BORN IN HELL
  1288 نمره کسب شده
 • 14
  rudi rumpel
  1282 نمره کسب شده
 • 15
  asdf
  1257 نمره کسب شده
 • 16
  Nyleve
  1252 نمره کسب شده
 • 17
  Mac
  1234 نمره کسب شده
 • 18
  peterle
  1233 نمره کسب شده
 • 19
  max mustermann
  1229 نمره کسب شده
 • 20
  Lou Ziffer
  1214 نمره کسب شده
 • 21
  BriskoSchneider
  1211 نمره کسب شده
 • 22
  glubberer
  1205 نمره کسب شده
 • 23
  Buschl
  1190 نمره کسب شده
 • 24
  Audis
  1175 نمره کسب شده
 • 25
  Pete Hogwallop
  1174 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  Julian
  1614 نمره کسب شده
 • 2
  Friesenjung67
  1605 نمره کسب شده
 • 3
  MSP
  1603 نمره کسب شده
 • 4
  Berlin Mitte
  1594 نمره کسب شده
 • 5
  ChefF
  1591 نمره کسب شده
 • 6
  Asco
  1589 نمره کسب شده
 • 6
  Didi
  1589 نمره کسب شده
 • 6
  Watz
  1589 نمره کسب شده
 • 9
  Herm
  1565 نمره کسب شده
 • 9
  Kalli
  1565 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات