آزمون کشور آلمان

این آزمون دربردارنده 20 سوال از شهر ها ، مناطق و جاهای مشهور آلمان است. بگونه مثال : بورکوم در کجا واقع شده است؟ درسدن در کجا واقع شده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Elch
  1492 نمره کسب شده
 • 2
  Schnecke19
  1480 نمره کسب شده
 • 3
  Pus
  1423 نمره کسب شده
 • 4
  Ramon
  1422 نمره کسب شده
 • 5
  Illy
  1413 نمره کسب شده
 • 6
  Schwede
  1401 نمره کسب شده
 • 7
  Kowalsky
  1327 نمره کسب شده
 • 8
  Stoppel
  1312 نمره کسب شده
 • 9
  Tatjana Haug
  1298 نمره کسب شده
 • 10
  Satan
  1259 نمره کسب شده
 • 10
  Maxwell
  1259 نمره کسب شده
 • 12
  Prätorius
  1255 نمره کسب شده
 • 13
  Kaas ND
  1227 نمره کسب شده
 • 14
  Mike aus MS
  1220 نمره کسب شده
 • 15
  hechlbach
  1211 نمره کسب شده
 • 16
  Batinos
  1207 نمره کسب شده
 • 17
  susanb
  1177 نمره کسب شده
 • 18
  ay caramba
  1166 نمره کسب شده
 • 19
  kokoloko
  1156 نمره کسب شده
 • 20
  Marty
  1102 نمره کسب شده
 • 21
  Kaufmann
  1098 نمره کسب شده
 • 22
  Ösi
  1090 نمره کسب شده
 • 23
  Frau Ke
  1081 نمره کسب شده
 • 24
  Wolle
  1033 نمره کسب شده
 • 25
  jooop
  1019 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  Friesenjung67
  1605 نمره کسب شده
 • 2
  MSP
  1603 نمره کسب شده
 • 3
  Berlin Mitte
  1594 نمره کسب شده
 • 4
  ChefF
  1591 نمره کسب شده
 • 5
  Asco
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Watz
  1589 نمره کسب شده
 • 8
  Kalli
  1565 نمره کسب شده
 • 9
  bandit1976
  1561 نمره کسب شده
 • 10
  TheBasti
  1558 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات