آزمون کشور آلمان

deutschlandkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از شهر ها ، مناطق و جاهای مشهور آلمان است. بگونه مثال : بورکوم در کجا واقع شده است؟ درسدن در کجا واقع شده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  TOTTI
  1503 نمره کسب شده
 • 2
  Herm
  1493 نمره کسب شده
 • 3
  knilch
  1475 نمره کسب شده
 • 4
  super
  1450 نمره کسب شده
 • 5
  Südoist
  1430 نمره کسب شده
 • 6
  ALEX
  1417 نمره کسب شده
 • 6
  rote Zorra
  1417 نمره کسب شده
 • 8
  Illy
  1380 نمره کسب شده
 • 9
  Utxi
  1328 نمره کسب شده
 • 10
  Pus
  1288 نمره کسب شده
 • 11
  FabiZ
  1261 نمره کسب شده
 • 12
  juhu
  1223 نمره کسب شده
 • 13
  Mutti
  1211 نمره کسب شده
 • 14
  sasa
  1176 نمره کسب شده
 • 15
  Kaas ND
  1174 نمره کسب شده
 • 16
  Hannemann
  1170 نمره کسب شده
 • 17
  Nyleve
  1165 نمره کسب شده
 • 18
  Hoffikowski
  1151 نمره کسب شده
 • 19
  Ohrwurm
  1141 نمره کسب شده
 • 20
  RAPTOR 8
  1097 نمره کسب شده
 • 21
  Mörmoosen
  1094 نمره کسب شده
 • 22
  Mandy
  1093 نمره کسب شده
 • 23
  everlast
  1090 نمره کسب شده
 • 24
  glubberer
  1079 نمره کسب شده
 • 25
  Heiskamp
  1077 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  Julian
  1614 نمره کسب شده
 • 2
  Friesenjung67
  1605 نمره کسب شده
 • 3
  MSP
  1603 نمره کسب شده
 • 4
  Berlin Mitte
  1594 نمره کسب شده
 • 5
  ChefF
  1591 نمره کسب شده
 • 6
  Asco
  1589 نمره کسب شده
 • 6
  Didi
  1589 نمره کسب شده
 • 6
  Watz
  1589 نمره کسب شده
 • 9
  Herm
  1565 نمره کسب شده
 • 9
  Kalli
  1565 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات