آزمون کشور آلمان

این آزمون دربردارنده 20 سوال از شهر ها ، مناطق و جاهای مشهور آلمان است. بگونه مثال : بورکوم در کجا واقع شده است؟ درسدن در کجا واقع شده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Schnecke19
  1467 نمره کسب شده
 • 2
  Pus
  1411 نمره کسب شده
 • 3
  Ramon
  1353 نمره کسب شده
 • 4
  Illy
  1352 نمره کسب شده
 • 5
  Maxwell
  1288 نمره کسب شده
 • 6
  kappa
  1287 نمره کسب شده
 • 7
  doro
  1270 نمره کسب شده
 • 8
  PekingPepe
  1252 نمره کسب شده
 • 9
  Quax
  1226 نمره کسب شده
 • 10
  Lou Ziffer
  1177 نمره کسب شده
 • 11
  Mastermind
  1175 نمره کسب شده
 • 12
  TOUCHDOWN
  1174 نمره کسب شده
 • 13
  Schlauvelpes
  1149 نمره کسب شده
 • 14
  Bonobo
  1138 نمره کسب شده
 • 15
  Peter
  1136 نمره کسب شده
 • 16
  NICHT SCHLECHT
  1112 نمره کسب شده
 • 17
  raul2808
  1097 نمره کسب شده
 • 18
  Jessy Lee
  1087 نمره کسب شده
 • 19
  na ja
  1086 نمره کسب شده
 • 20
  Julian
  1068 نمره کسب شده
 • 21
  Olsson
  1017 نمره کسب شده
 • 22
  hollow man
  968 نمره کسب شده
 • 23
  Kojak
  954 نمره کسب شده
 • 24
  Meng
  940 نمره کسب شده
 • 25
  Lapsus
  930 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  Friesenjung67
  1605 نمره کسب شده
 • 2
  MSP
  1603 نمره کسب شده
 • 3
  Berlin Mitte
  1594 نمره کسب شده
 • 4
  ChefF
  1591 نمره کسب شده
 • 5
  Asco
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Watz
  1589 نمره کسب شده
 • 8
  Kalli
  1565 نمره کسب شده
 • 9
  bandit1976
  1561 نمره کسب شده
 • 10
  TheBasti
  1558 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات