آزمون کشور آلمان

deutschlandkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از شهر ها ، مناطق و جاهای مشهور آلمان است. بگونه مثال : بورکوم در کجا واقع شده است؟ درسدن در کجا واقع شده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  TOTTI
  1538 نمره کسب شده
 • 2
  Herm
  1532 نمره کسب شده
 • 3
  knilch
  1526 نمره کسب شده
 • 4
  grashopper
  1465 نمره کسب شده
 • 5
  super
  1461 نمره کسب شده
 • 6
  Balou
  1398 نمره کسب شده
 • 7
  ALEX
  1388 نمره کسب شده
 • 8
  Utxi
  1351 نمره کسب شده
 • 9
  Sandra80
  1286 نمره کسب شده
 • 10
  Maximus
  1281 نمره کسب شده
 • 11
  Teddy
  1271 نمره کسب شده
 • 12
  Lankgeo
  1269 نمره کسب شده
 • 13
  Rote Zorra
  1266 نمره کسب شده
 • 14
  P-Toy
  1261 نمره کسب شده
 • 15
  charlie
  1251 نمره کسب شده
 • 16
  Sushi
  1234 نمره کسب شده
 • 17
  jockel
  1220 نمره کسب شده
 • 18
  MEGAMAN
  1217 نمره کسب شده
 • 19
  Hans Dieter
  1212 نمره کسب شده
 • 20
  Dr. Mabuse
  1204 نمره کسب شده
 • 21
  Biene
  1203 نمره کسب شده
 • 22
  Jedi
  1199 نمره کسب شده
 • 23
  Maas
  1189 نمره کسب شده
 • 24
  Bäääng
  1186 نمره کسب شده
 • 25
  Mastermind
  1170 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  Julian
  1614 نمره کسب شده
 • 2
  Friesenjung67
  1605 نمره کسب شده
 • 3
  MSP
  1603 نمره کسب شده
 • 4
  Berlin Mitte
  1594 نمره کسب شده
 • 5
  ChefF
  1591 نمره کسب شده
 • 6
  Asco
  1589 نمره کسب شده
 • 6
  Didi
  1589 نمره کسب شده
 • 6
  Watz
  1589 نمره کسب شده
 • 9
  Herm
  1565 نمره کسب شده
 • 9
  Kalli
  1565 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات