آزمون کشور آلمان

deutschlandkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از شهر ها ، مناطق و جاهای مشهور آلمان است. بگونه مثال : بورکوم در کجا واقع شده است؟ درسدن در کجا واقع شده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Berlin Mitte
  1540 نمره کسب شده
 • 2
  TOTTI
  1525 نمره کسب شده
 • 3
  grashopper
  1521 نمره کسب شده
 • 4
  knilch
  1514 نمره کسب شده
 • 5
  super
  1471 نمره کسب شده
 • 6
  Jabba
  1468 نمره کسب شده
 • 7
  Illy
  1454 نمره کسب شده
 • 8
  ALEX
  1379 نمره کسب شده
 • 9
  Tyson
  1283 نمره کسب شده
 • 10
  Biene
  1272 نمره کسب شده
 • 10
  Zufall
  1272 نمره کسب شده
 • 12
  vamonos
  1263 نمره کسب شده
 • 13
  Femme
  1258 نمره کسب شده
 • 14
  Vasselong
  1256 نمره کسب شده
 • 15
  Deichkind
  1254 نمره کسب شده
 • 16
  Schokobär
  1233 نمره کسب شده
 • 17
  Lis Sabon
  1230 نمره کسب شده
 • 18
  juhu
  1222 نمره کسب شده
 • 19
  kaui
  1208 نمره کسب شده
 • 20
  Schnösel
  1197 نمره کسب شده
 • 21
  Hoffikowski
  1166 نمره کسب شده
 • 22
  C Promi
  1158 نمره کسب شده
 • 23
  Airborne
  1156 نمره کسب شده
 • 24
  Ketchup Boy
  1135 نمره کسب شده
 • 25
  Colt
  1131 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  Julian
  1614 نمره کسب شده
 • 2
  Friesenjung67
  1605 نمره کسب شده
 • 3
  MSP
  1603 نمره کسب شده
 • 4
  Berlin Mitte
  1594 نمره کسب شده
 • 5
  ChefF
  1591 نمره کسب شده
 • 6
  Asco
  1589 نمره کسب شده
 • 6
  Didi
  1589 نمره کسب شده
 • 6
  Watz
  1589 نمره کسب شده
 • 9
  Kalli
  1565 نمره کسب شده
 • 10
  Bam-Bam
  1562 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات