آزمون کشور آلمان

این آزمون دربردارنده 20 سوال از شهر ها ، مناطق و جاهای مشهور آلمان است. بگونه مثال : بورکوم در کجا واقع شده است؟ درسدن در کجا واقع شده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Berlin Mitte
  1531 نمره کسب شده
 • 2
  Schnecke19
  1487 نمره کسب شده
 • 3
  Pus
  1431 نمره کسب شده
 • 4
  Ramon
  1420 نمره کسب شده
 • 5
  Illy
  1417 نمره کسب شده
 • 6
  sauzahn
  1378 نمره کسب شده
 • 7
  Maxwell
  1341 نمره کسب شده
 • 8
  TOTTI
  1336 نمره کسب شده
 • 9
  Rossi BigD
  1315 نمره کسب شده
 • 10
  Satan
  1289 نمره کسب شده
 • 11
  xoom
  1282 نمره کسب شده
 • 12
  Lucy1980
  1273 نمره کسب شده
 • 12
  Kowalsky
  1273 نمره کسب شده
 • 14
  bübchen
  1244 نمره کسب شده
 • 15
  Schlauvulpes
  1203 نمره کسب شده
 • 16
  Exxo
  1180 نمره کسب شده
 • 17
  hakan
  1160 نمره کسب شده
 • 18
  wolfi
  1154 نمره کسب شده
 • 19
  pxq
  1094 نمره کسب شده
 • 20
  beastie boy
  1082 نمره کسب شده
 • 21
  munsch
  1081 نمره کسب شده
 • 22
  max destructor
  1058 نمره کسب شده
 • 23
  Michelle
  1044 نمره کسب شده
 • 24
  Airborne
  1020 نمره کسب شده
 • 25
  Rainer Zufall
  1013 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  Friesenjung67
  1605 نمره کسب شده
 • 2
  MSP
  1603 نمره کسب شده
 • 3
  Berlin Mitte
  1594 نمره کسب شده
 • 4
  ChefF
  1591 نمره کسب شده
 • 5
  Asco
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Watz
  1589 نمره کسب شده
 • 8
  Kalli
  1565 نمره کسب شده
 • 9
  bandit1976
  1561 نمره کسب شده
 • 10
  TheBasti
  1558 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات