آزمون کشور آلمان

این آزمون دربردارنده 20 سوال از شهر ها ، مناطق و جاهای مشهور آلمان است. بگونه مثال : بورکوم در کجا واقع شده است؟ درسدن در کجا واقع شده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Schnecke19
  1492 نمره کسب شده
 • 2
  Elch
  1488 نمره کسب شده
 • 3
  Pus
  1413 نمره کسب شده
 • 4
  Ramon
  1402 نمره کسب شده
 • 5
  Diesel jupp
  1391 نمره کسب شده
 • 6
  Maxwell
  1383 نمره کسب شده
 • 7
  Illy
  1372 نمره کسب شده
 • 8
  susanb
  1370 نمره کسب شده
 • 9
  kappa
  1326 نمره کسب شده
 • 10
  Steffen Engler
  1283 نمره کسب شده
 • 11
  Schlaufuchs
  1268 نمره کسب شده
 • 12
  Eastgate
  1263 نمره کسب شده
 • 13
  Satan
  1256 نمره کسب شده
 • 14
  Bäääng
  1232 نمره کسب شده
 • 15
  MOD
  1225 نمره کسب شده
 • 16
  Freebird
  1218 نمره کسب شده
 • 17
  Mastermind
  1211 نمره کسب شده
 • 18
  moselbläser
  1195 نمره کسب شده
 • 19
  palim palim
  1189 نمره کسب شده
 • 20
  Collo
  1187 نمره کسب شده
 • 21
  günni
  1179 نمره کسب شده
 • 22
  majorette
  1171 نمره کسب شده
 • 23
  jUROC
  1164 نمره کسب شده
 • 24
  Poschi
  1157 نمره کسب شده
 • 25
  Batinos
  1083 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  Friesenjung67
  1605 نمره کسب شده
 • 2
  MSP
  1603 نمره کسب شده
 • 3
  Berlin Mitte
  1594 نمره کسب شده
 • 4
  ChefF
  1591 نمره کسب شده
 • 5
  Asco
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Watz
  1589 نمره کسب شده
 • 8
  Kalli
  1565 نمره کسب شده
 • 9
  bandit1976
  1561 نمره کسب شده
 • 10
  TheBasti
  1558 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات