آزمون کشور آلمان

این آزمون دربردارنده 20 سوال از شهر ها ، مناطق و جاهای مشهور آلمان است. بگونه مثال : بورکوم در کجا واقع شده است؟ درسدن در کجا واقع شده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Schnecke19
  1522 نمره کسب شده
 • 2
  TOTTI
  1439 نمره کسب شده
 • 3
  Pus
  1433 نمره کسب شده
 • 4
  Ramon
  1422 نمره کسب شده
 • 5
  Diesel jupp
  1409 نمره کسب شده
 • 6
  Illy
  1404 نمره کسب شده
 • 7
  sauzahn
  1371 نمره کسب شده
 • 8
  super
  1365 نمره کسب شده
 • 9
  pero kritic
  1360 نمره کسب شده
 • 10
  Indira
  1346 نمره کسب شده
 • 11
  Kowalsky
  1323 نمره کسب شده
 • 12
  Schlauvulpes
  1301 نمره کسب شده
 • 13
  wolfi
  1297 نمره کسب شده
 • 14
  knilch
  1294 نمره کسب شده
 • 15
  holspreewolf
  1235 نمره کسب شده
 • 16
  Klax
  1203 نمره کسب شده
 • 17
  Waldfee
  1183 نمره کسب شده
 • 18
  Iris H
  1152 نمره کسب شده
 • 19
  Maxwell
  1099 نمره کسب شده
 • 20
  phijl
  1082 نمره کسب شده
 • 21
  Savo
  1067 نمره کسب شده
 • 22
  dimu
  1034 نمره کسب شده
 • 23
  gila
  999 نمره کسب شده
 • 24
  buxe22
  965 نمره کسب شده
 • 25
  ExEff
  927 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  Friesenjung67
  1605 نمره کسب شده
 • 2
  MSP
  1603 نمره کسب شده
 • 3
  Berlin Mitte
  1594 نمره کسب شده
 • 4
  ChefF
  1591 نمره کسب شده
 • 5
  Asco
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Watz
  1589 نمره کسب شده
 • 8
  Kalli
  1565 نمره کسب شده
 • 9
  bandit1976
  1561 نمره کسب شده
 • 10
  TheBasti
  1558 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات