آزمون کشور آلمان

deutschlandkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از شهر ها ، مناطق و جاهای مشهور آلمان است. بگونه مثال : بورکوم در کجا واقع شده است؟ درسدن در کجا واقع شده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Berlin Mitte
  1551 نمره کسب شده
 • 2
  Bowser111
  1546 نمره کسب شده
 • 3
  Neuroman
  1516 نمره کسب شده
 • 4
  TOTTI
  1502 نمره کسب شده
 • 5
  knilch
  1499 نمره کسب شده
 • 6
  Schnecke19
  1498 نمره کسب شده
 • 7
  Illy
  1461 نمره کسب شده
 • 8
  Pus
  1460 نمره کسب شده
 • 9
  Ramon
  1456 نمره کسب شده
 • 10
  super
  1451 نمره کسب شده
 • 11
  Diesel jupp
  1412 نمره کسب شده
 • 12
  Utxi
  1406 نمره کسب شده
 • 13
  sauzahn
  1399 نمره کسب شده
 • 14
  wolfi
  1385 نمره کسب شده
 • 15
  pero krtic
  1370 نمره کسب شده
 • 16
  pflock
  1291 نمره کسب شده
 • 17
  Henning
  1282 نمره کسب شده
 • 18
  Molle
  1259 نمره کسب شده
 • 19
  Kowalsky
  1248 نمره کسب شده
 • 19
  Stoppel
  1248 نمره کسب شده
 • 21
  Satan
  1225 نمره کسب شده
 • 22
  habemus dominus
  1198 نمره کسب شده
 • 23
  STIXX
  1178 نمره کسب شده
 • 24
  Dackel
  1161 نمره کسب شده
 • 25
  göggele
  1112 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  Friesenjung67
  1605 نمره کسب شده
 • 2
  MSP
  1603 نمره کسب شده
 • 3
  Berlin Mitte
  1594 نمره کسب شده
 • 4
  ChefF
  1591 نمره کسب شده
 • 5
  Asco
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Didi
  1589 نمره کسب شده
 • 5
  Watz
  1589 نمره کسب شده
 • 8
  Kalli
  1565 نمره کسب شده
 • 9
  bandit1976
  1561 نمره کسب شده
 • 10
  TheBasti
  1558 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات