آزمون کشور آلمان

deutschlandkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از شهر ها ، مناطق و جاهای مشهور آلمان است. بگونه مثال : بورکوم در کجا واقع شده است؟ درسدن در کجا واقع شده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  Berlin Mitte
  1559 نمره کسب شده
 • 2
  Herm
  1524 نمره کسب شده
 • 3
  TOTTI
  1519 نمره کسب شده
 • 4
  knilch
  1509 نمره کسب شده
 • 5
  Jabba
  1488 نمره کسب شده
 • 6
  Illy
  1470 نمره کسب شده
 • 7
  Schnecke19
  1466 نمره کسب شده
 • 8
  super
  1446 نمره کسب شده
 • 9
  Balou
  1434 نمره کسب شده
 • 10
  ALEX
  1417 نمره کسب شده
 • 11
  Schietenbock
  1415 نمره کسب شده
 • 12
  juhu
  1350 نمره کسب شده
 • 13
  Sharkoon
  1308 نمره کسب شده
 • 13
  Utxi
  1308 نمره کسب شده
 • 15
  rote Zorra
  1303 نمره کسب شده
 • 16
  Nyleve
  1275 نمره کسب شده
 • 17
  Einsatzzentrale
  1271 نمره کسب شده
 • 18
  Möchtegern
  1258 نمره کسب شده
 • 19
  mario
  1255 نمره کسب شده
 • 20
  Biene
  1249 نمره کسب شده
 • 21
  TomTom
  1224 نمره کسب شده
 • 22
  Mörmoosen
  1222 نمره کسب شده
 • 23
  The_Fox87
  1221 نمره کسب شده
 • 24
  Axl
  1199 نمره کسب شده
 • 25
  Götterbote
  1172 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  Julian
  1614 نمره کسب شده
 • 2
  Friesenjung67
  1605 نمره کسب شده
 • 3
  MSP
  1603 نمره کسب شده
 • 4
  Berlin Mitte
  1594 نمره کسب شده
 • 5
  ChefF
  1591 نمره کسب شده
 • 6
  Asco
  1589 نمره کسب شده
 • 6
  Didi
  1589 نمره کسب شده
 • 6
  Watz
  1589 نمره کسب شده
 • 9
  Kalli
  1565 نمره کسب شده
 • 10
  Bam-Bam
  1562 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات