آزمون کشور آلمان

deutschlandkarte geoquiz این آزمون دربردارنده 20 سوال از شهر ها ، مناطق و جاهای مشهور آلمان است. بگونه مثال : بورکوم در کجا واقع شده است؟ درسدن در کجا واقع شده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  TOTTI
  1506 نمره کسب شده
 • 2
  knilch
  1504 نمره کسب شده
 • 3
  grashopper
  1458 نمره کسب شده
 • 4
  Südoist
  1431 نمره کسب شده
 • 5
  super
  1424 نمره کسب شده
 • 6
  Illy
  1412 نمره کسب شده
 • 7
  Utxi
  1410 نمره کسب شده
 • 8
  ALEX
  1271 نمره کسب شده
 • 9
  Karlo
  1260 نمره کسب شده
 • 10
  Deichkind
  1258 نمره کسب شده
 • 11
  Thomas Sch
  1255 نمره کسب شده
 • 12
  Pinenser
  1254 نمره کسب شده
 • 13
  hanauer
  1244 نمره کسب شده
 • 14
  Schnösel
  1243 نمره کسب شده
 • 15
  Lis Sabon
  1240 نمره کسب شده
 • 16
  Vivaldi
  1238 نمره کسب شده
 • 17
  berzerker
  1237 نمره کسب شده
 • 18
  yaqwe
  1217 نمره کسب شده
 • 19
  Butthead
  1210 نمره کسب شده
 • 20
  Gabby
  1195 نمره کسب شده
 • 21
  Beppo
  1192 نمره کسب شده
 • 22
  zapfer
  1173 نمره کسب شده
 • 23
  RWN
  1154 نمره کسب شده
 • 24
  Hightower
  1129 نمره کسب شده
 • 25
  Schweinebacke
  1117 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  Julian
  1614 نمره کسب شده
 • 2
  Friesenjung67
  1605 نمره کسب شده
 • 3
  MSP
  1603 نمره کسب شده
 • 4
  Berlin Mitte
  1594 نمره کسب شده
 • 5
  ChefF
  1591 نمره کسب شده
 • 6
  Asco
  1589 نمره کسب شده
 • 6
  Didi
  1589 نمره کسب شده
 • 6
  Watz
  1589 نمره کسب شده
 • 9
  Herm
  1565 نمره کسب شده
 • 9
  Kalli
  1565 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات